آخرین اخبار سایت

شما می توانید در این قسمت، آخرین مطالب وارد شده در سایت را مشاهده کنید.

 
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 10.17
کلاس-های-آنلاین-دکتری-مجموعه-مهندسی-عمران کلاس های آنلاین دکتری مهندسی عمران (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس استعداد تحصیلی مهندس...
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 10.01
کلاس-های-آنلاین-دکتری-مجموعه-مهندسی-برق  کلاس های آنلاین دکتری مهندسی برق (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس استعداد...
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 09.56
کلاس-های-آنلاین-دکتری-مهندسی-فناوری-اطلاعات  کلاس های آنلاین دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس استعداد...
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 09.10
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-علوم-کامپیوتر-(کد-1209)-(سراسری)-  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضی...
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 09.08
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-ریاضی-(کد-1208)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس معادلات...
نوشته شده در تاریخ 06 تیر 1398, 09.07
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مجموعه-آمار-(کد-1207)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضی عمومی...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 18.28
کلاس-های-آنلاین-دکتری-مهندسی-کامپیوتر-  کلاس های آنلاین کارشناسی دکتری مهندسی کامپیوتر (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس استعداد...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 18.15
برنامه-کلاس-های-آنلاین-دکتری برنامه کلاس های آنلاین دکتری ترم تابستان به شرح زیر اعلام می شود. جهت مشاهده برنامه کلاس های آنلاین دکتری بر روی نام رشته خود در جدول زیر کلیک کنید....
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 16.42
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-شیمی-(کد-1257)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس مکانیک...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 16.37
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-صنایع-(کد-1259)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضی...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 16.31
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-معماری-کشتی-(کد-1256)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضی...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 16.06
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-پلیمر-(کد-1255)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس رياضيات...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 15.53
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-مکانیک-(کد-1267)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی برق (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضی عمومی...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 15.13
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-عمران-(کد-1264)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس معادلات...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 15.02
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-کامپیوتر-(کد-1277)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس معادلات...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 14.37
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مهندسی-برق-(کد-1251)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مهندسی برق (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس معادلات...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 14.29
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-زبان-انگلیسی-(کد-1121)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس زبان...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 14.28
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-مشاوره-(کد-1243)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مشاوره  (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس آمار و روش...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 14.27
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-روانشناسی-(کد-1133)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی(روانشناسی عمومی،روانشناسی بالینی،روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)  (ترم تابستان 98) نام...
نوشته شده در تاریخ 05 تیر 1398, 14.20
کلاس-های-آنلاین-کارشناسی-ارشد-مجموعه-علوم-اقتصاد-(کد-1105)-(سراسری)  کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (ترم تابستان 98) نام درس نام استاد تعداد ساعت برگزاری روز و ساعت برگزاري كلاس ریاضیات...
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©