آخرین اخبار سایت

شما می توانید در این قسمت، آخرین مطالب وارد شده در سایت را مشاهده کنید.

 
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 11.09
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-علوم-و-مهندسی-آب-(کد-1302) آمار و احتمالات در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 رشته‌ علوم و مهندسی آب، در درس آمار و احتمالات، بودجه‌بندی طرح تست از قسمت‌های شاخص‌های مرکزی و پراکندگی،...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 11.02
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-علوم-و-مهندسی-صنایع-غذایی-(کد-1313) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی در سال 98 سطح دشواری سؤالات در درس اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی، مشابه سؤالات آزمون 97 بوده و...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 10.45
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-زراعت-و-اصلاح-نباتات-(کد-1303) اصلاح نباتات در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 رشته‌ زراعت و اصلاح نباتات: • در درس اصلاح نباتات، بیشترین تعداد سؤالات مربوط به مباحث اصلاح گیاهان خودگشن و...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 10.37
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-علوم-دام-و-طیور-(کد-1309) آناتومي و فيزيولوژي دام تعداد سؤالات فیزیولوژی و تولیدمثل کنکور 98 دارای 25 سؤال بود. قسمت تولیدمثل بر روی هورمون‌های تولیدمثلی تمرکز بیشتری البته با...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 10.30
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-بیوتکنولوژی-کشاورزی-(کد-1324) اصلاح نباتات در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 رشته‌ بیوتکنولوژی: • در درس اصلاح نباتات، بیشترین تعداد سؤالات مربوط به مباحث وراثت‌پذیری و ژنتیک کمی، اصلاح...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 10.08
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-ایران-شناسی-(کد-1127) تاریخ اسلام در این درس بیشترین تعداد سؤالات کنکور امسال مربوط به مبحث‌های امرای محلی در بلاد اسلام و تاریخ‌نگاری در اسلام بود و کمترین تعداد سؤال از...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.54
تحلیل-آزمون-سال-های-قبل-کارشناسی-ارشد-ایران-شناسی-(کد-1127) تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 98 ایران شناسی تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 97 ایران شناسی تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96 ایران...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.33
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مهندسی-مکانیک-بیوسیستم-(کد-1319) ابزار اندازه‌گیری در کنکور سال 96، با تغییر نام رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی به مهندسی مکانیک بیوسیستم، سؤالات درس ابزار اندازه‌گیری برای اولین‌بار در...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.26
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-مدیریت-حاصلخیزی،-زیست-فناوری-و-منابع-خاک-(کد-1308) فرسایش و حفاظت خاک سؤالات درس فرسایش خاک در کنکور 98 نسبت به سال قبل آسان‌تر می‌باشد. در کنکور 97 اشکالات زیادی در مورد پاسخ سؤالات وجود داشت که باعث...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.18
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-98-مجموعه-هنرهای-ساخت-و-معماری-(کد-1361) ایستایی و فن ساختمان در کنکور 98 در این درس نسبت تعداد سؤالات مفهومی از سؤالات حفظی کمتر بود و در کل میزان سختی سؤالات این درس نسبت به سال97 کمی سخت تر...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.06
تحلیل-آزمون-سال-98-کارشناسی-ارشد-مجموعه-هنرهای-پژوهشی-و-صنایع-دستی-(کد-1359) زبان عمومی و تخصصی سؤالات درس زبان شامل دو بخش عمومی و تخصصی، به روال سال‌های قبل در سه بخش و عنوان کلی (واژگان، نکات دستوری و Reading) تقسیم‌بندی شده...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 09.01
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-هنرهای-تصویری-و-طراحی-(کد-1358) زبان عمومی و تخصصی سؤالات درس زبان شامل دو بخش عمومی و تخصصی، به روال سال‌های قبل در سه بخش و عنوان کلی (واژگان، نکات دستوری و Reading) تقسیم‌بندیی شده...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 08.55
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-برنامه-ریزی-شهری،-منطقه-ای-و-مدیریت-شهری-(کد-1350) آمار و روش تحقیق سؤالات آمار و روش‌های رشته برنامه‌ريزي شهري در سال 98 مانند سال‌های گذشته شامل 25 سؤال می‌باشد. 15 سؤال آن محاسباتی ،که مشابه همگی...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 08.49
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-طراحی-شهری-(کد-1351) تاریخ معماری و شهرسازی درکنکور 98 سؤالات تاریخ به نسبت هرسال تحلیلی‌تر شده و از روند حفظی خود خارج شده‌اند. 2 الی 3 سؤال معماری معاصر و ریشه‌های آن که...
نوشته شده در تاریخ 26 مرداد 1398, 08.40
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-معماری-(کد-1352) تاریخ شهر در ایران در کنکور 98 در این درس تعداد سوالات سرفصل شهرنشینی ـ شهرگرایی و شهرسازی قبل از اسلام با حفظ سطح آن‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته...
نوشته شده در تاریخ 24 مرداد 1398, 12.11
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-مجموعه-فوتونیک-(کد-1205) اپتيك تعداد سؤالات اين درس در آزمون سال 98 همانند سال‌هاي گذشته تست بوده است. تست‌ها رويكرد مفهومي داشتند و در بين سؤالات، تستي كه با مطالعه دقيق...
نوشته شده در تاریخ 24 مرداد 1398, 12.00
تحلیل-آزمون-سال-های-قبل-کارشناسی-ارشد-مجموعه-فوتونیک-(کد-1205) تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 98 فوتونیک تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 97 فوتونیک تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 96...
نوشته شده در تاریخ 24 مرداد 1398, 11.45
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-آمار-(کد-1207) احتمال سؤالات درس احتمال همانند سؤالات احتمال سال‌های گذشته، 20 سؤال مي‌باشد كه بسيار مفهومي و نسبتاً ساده‌تر از سال پيش بوده است. بیشتر سؤالات طرح شده...
نوشته شده در تاریخ 24 مرداد 1398, 11.36
تحلیل-آزمون-سال-98-کارشناسی-ارشد-مجموعه-ژئوفیزیک-و-هواشناسی-(کد-1202) ترمودینامیک در مقايسه با آزمون‌هاي 2 سال اخير مي‌توان گفت؛ سؤالات آزمون 98 داراي سطح دشواري پایین¬تری نسبت به سال 97 بوده است و آزمون 97 مباحث...
نوشته شده در تاریخ 24 مرداد 1398, 11.18
تحلیل-آزمون-کارشناسی-ارشد-سال-98-زیست-شناسی-جانوری-(کد-1214) تکوین جانوری (بافت شناسی و جنین شناسی) در سنجش میان سؤالات آزمون سال 98 با آزمون سال 97 در درس تکوین جانوری، باید گفت که در سال 98، نسبت به سال 97 از...