اسامی برخی از رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94

امسال نیز همانند سال های گذشته، بیشترین رتبه های تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر می توانید اسامی برخی از این رتبه ها را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که اسامی سایر رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 به مرور به جدول زیر اضافه خواهد شد.

 

اسامی برخی از رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94
مجموعه مهندسی برق (کد 1251)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
آرش آخوندی رتبه 1 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 2 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 3 گرایشهای کنترل و مکاترونیک تهران
امیرفیاض حیدری رتبه 1 گرایش قدرت و رتبه 4 گرایش مکاترونیک تبریز
علی محرمی پور رتبه 1 گرایش های کنترل، مهندسی پزشکی و مکاترونیک تهران
مرتضی مهدوی فرد رتبه 2 گرایش قدرت و رتبه 8 گرایش مکاترونیک تهران
آرش عرفانی رتبه 2 گرایش های کنترل و مکاترونیک، رتبه 5 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 7 گرایش الکترونیک مشهد
محمد خوش جهان رتبه 3 گرایش قدرت تهران
شیرین گشتاسب پور رتبه 3 گرایش مخابرات، ، رتبه 4 گرایش های الکترونیک و مهندسی پزشکی و رتبه 7 گرایش کنترل تهران
هومن حیدرآبادی رتبه 4 گرایش قدرت و رتبه 9 گرایش مکاترونیک تبریز
محمدحسین بهاری رتبه 5 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 6 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 9 گرایش کنترل تهران
امیر لطفی رتبه 5 گرایش قدرت تهران
محمد ابوذری رتبه 5 گرایش کنترل، رتبه 6 گرایش مکاترونیک و رتبه 8 گرایش مهندسی پزشکی تهران
محمدحسین کشاورز رتبه 6 گرایش های الکترونیک و مخابرات و رتبه 7 گرایش مهندسی پزشکی تهران
سید سعید میرقاسمی رتبه 7 گرایش قدرت تهران
بهمن ابوالحسنی رتبه 7 گرایش مخابرات، رتبه 8 گرایش الکترونیک و رتبه 9 گرایش مهندسی پزشکی تهران
سعید عباسیان رتبه 8 گرایش قدرت تهران
مهدی فرقانی رتبه 8 گرایش کنترل تهران
میلاد ایزدی رتبه 9 گرایش قدرت کرمانشاه
فرزان کرمی رتبه 9 گرایش های الکترونیک و مخابرات تهران
مجموعه مدیریت (کد 1142)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مهدی فاطمی رتبه 1 گرایش های صنعتی ـ فناوری اطلاعات ـ تکنولوژی حمل و نقل دریایی، رتبه 3 گرایش بازرگانی، رتبه 4 گرایش کارآفرینی، رتبه 5 گرایش مدیریت بازرگانی و رتبه 8 گرایش منابع انسانی اصفهان
آرش گرجی رتبه 1 گرایش دولتی تهران
توحید علیپور رتبه 1 گرایش منابع انسانی، رتبه 3 گرایش دولتی، رتبه 7 گرایش کارآفرینی و رتبه 9 گرایش فناوری اطلاعات تهران
محمد مهدی دهقانی رتبه 2 گرایش صنعتی شیراز
مهرزاد خسروی رتبه 2 گرایش بازرگانی دریایی، رتبه 3 گرایش کارآفرینی، رتبه 4 گرایش های فناوری اطلاعات و منابع انسانی و رتبه 5 گرایش های بازرگانی و حمل و نقل دریایی بین قاره ای و رتبه 6 گرایش تکنولوژی تهران
زهرا زمانپور معززی رتبه 2 گرایش کارآفرینی، رتبه 3 گرایش های منابع انسانی و بازرگانی دریایی، رتبه 4 گرایش بازرگانی، رتبه 5 گرایش فناوری اطلاعات، رتبه 7 گرایش حمل و نقل دریایی و رتبه 8 گرایش تکنولوژی تهران
آسیه سرشار رتبه 5 گرایش های کارآفرینی و منابع انسانی، رتبه 7 گرایش های بازرگانی و فناوری اطلاعات و بازرگانی دریایی
چالوس
محمد علوی نژاد رتبه 7 گرایش صنعتی تهران
مجموعه حقوق (کد 1126)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مسعود جلیلی رتبه 1 گرایش های خصوصی و مالکیت فکری کرج
محمد نیازی رتبه 1 گرایش جزا و جرم شناسی قم
عبدالله عباسی رتبه 1 گرایش عمومی، رتبه 3 گرایش محیط زیست، رتبه 6 گرایش های بشر و ارتباطات بابل
الهه جهانگرد رتبه 1 گرایش تجاری اقتصادی بین المللی تهران
سعید قدم پور رتبه 2 گرایش خصوصی و رتبه 5 گرایش مالکیت فکری خرم آباد
سید علیرضا رضایی رتبه 2 گرایش تجارت بین الملل
مشهد
امیر محمدی رتبه 2 گرایش تجاری اقتصادی بین المللی
تهران
احمد غفوری رتبه 2 گرایش جزا و جرم شناسی تهران
مریم رحیمی رتبه 3 گرایش های بین الملل و ارتباطات و رتبه 5 گرایش بشر تهران
آرش شاهرخی رتبه 3 گرایش تجارت بین الملل و رتبه 7 گرایش تجاری اقتصادی بین المللی
تهران
امین فیلی زاده رتبه 4 گرایش مالکیت فکری و رتبه 9 تجاری اقتصادی بین المللی
اصفهان
علی نهادی رتبه 4 گرایش خصوصی تهران
سینا رستمی رتبه 4 گرایش جزا و جرم شناسی کرمانشاه
حامد بهجتی رتبه 4 گرایش بشر و رتبه 6 گرایش عمومی و رتبه 7 گرایش محیط زیست تهران
نرگس محمدی رتبه 5 گرایش جزا و جرم شناسی نیشابور
امیرعباس عسگری رتبه 5 گرایش خصوصی تهران
احسان گراوند رتبه 5 گرایش بین الملل و رتبه 8 گرایش های بشر و ارتباطات
اشکان رجبی رتبه 6 گرایش تجاری اقتصادی بین المللی
تهران
عطیه السادات جعفری رتبه 6 گرایش خصوصی تهران
مهدی شوقی رتبه 7 گرایش تجارت بین الملل تبریز
فرزانه جهان نما رتبه 7 گرایش بین الملل و رتبه 9 گرایش بشر تهران
سید مهدی سیف رتبه 7 گرایش معارف اسلامی و حقوق
نهاوند
نیلوفر طاهری رتبه 8 گرایش تجارت بین الملل
تهران
محمد امین حاجی قاسمی رتبه 7 گرایش ارتباطات و رتبه 8 گرایش بین الملل تهران
مجتبی سهرابی رتبه 8 گرایش جزا و جرم شناسی کرج
محسن آقامحمدی رتبه 9 گرایش خصوصی تهران
امیرعباس حبشی رتبه 9 گرایش مالکیت فکری آمل
علی عبدالله پور رتبه 9 گرایش های بین الملل و ارتباطات
اردبیل
مجموعه مدیریت اجرایی و MBA (کد 1148)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
نازنین یوسفی رتبه 1 گرایش MBA تهران
نیلوفر زنگی آبادی رتبه 2 گرایش MBA کرمان
امیر شیدایی رتبه 3 گرایش MBA تهران
علیرضا رضوی رتبه 6 گرایش MBA تهران
سعید زائری امیرانی رتبه 7 مدیریت اجرایی اصفهان
علیرضا اکبری رتبه 9 گرایش MBA تهران
مجموعه روانشناسی (1) (کد 1133)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محبوبه رضایی رتبه 1 گرایش روانشناسی صنعتی یزد
رزیتا خورشیدی رتبه 2 گرایش عمومی و رتبه 6 گرایش سنجش و اندازه گیری یزد
پریسا پورآبادیی رتبه 2 گرایش سنجش و اندازه گیری اصفهان
مریم هادی رتبه 3 گرایش بالینی و رتبه 6 گرایش عمومی تهران
محمد فغانپور رتبه 5 گرایش بالینی بابل
عمران احمدیان رتبه 6 گرایش صنعتی اهواز
فرشته خبیری رتبه 7 گرایش صنعتی یزد
مجتبی تاشکله رتبه 8 گرایش عمومی قم
سامان حدادی رتبه 8 گرایش صنعتی اهواز
مجموعه روانشناسی (2) (کد 1143)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
پریسا دوستانی رتبه 1 گرایش مشاوره اصفهان
سیده زهرا موسوی رتبه 1 گرایش روانشناسی تربیتی شهرکرد
مسعود شکاررو رتبه 1 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی تهران
مرضیه کرمی رتبه 2 گرایش روانشناسی تربیتی نورآباد لرستان
زهرا حاجی نژاد رتبه 3 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی و رتبه 7 مشاوره تهران
پروین محمدی رتبه 4 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی اراک
مسعود طاهریان رتبه 5 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی تهران
نیره نقدی رتبه 6 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی اصفهان
معصومه سادات طبری پور رتبه 6 گرایش مشاوره بابل
نسیم نیرومند رتبه 9 گرایش روانشناسی کودکان استثنایی بهبهان
مجموعه حسابداری (کد 1134)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سهراب حسین زاده رتبه 1 در تمامی گرایش ها (رتبه واقعی و بدون سهمیه) تهران
عبدالمجید قوت رتبه 2 گرایش حسابداری اصفهان
مرتضی جعفری رتبه 3 گرایش حسابداری تهران
فروزان فتاحی رتبه 4 گرایش حسابداری و رتبه 6 گرایش های حسابرسی و حسابداری مدیریت اصفهان
بهمن رهبری رتبه 8 گرایش حسابداری تهران
امین برهمند رتبه 9 گرایش های حسابداری و حسابداری مدیریت و رتبه 8 گرایش حسابرسی کرمانشاه
اکرم افسای رتبه 1 در تمامی گرایش ها (با سهمیه) و رتبه 44 (بدون سهمیه) گرایش حسابداری، رتبه 43 (بدون سهمیه) گرایش حسابرسی و رتبه 33 (بدون سهمیه) گرایش حسابداری مدیریت قم
مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
هادی مقصود رتبه 2 گرایش آموزش زبان اردبیل
سید سینا ترابی رتبه 3 گرایش ادبیات انگلیسی زنجان
ایمان طایبی رتبه 5 گرایش آموزش زبان اصفهان
ژاله کیانا رتبه 6 گرایش آموزش زبان گرگان
فرح استادزاده رتبه 8 گرایش آموزش زبان بابل
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 1106)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
زهرا بهادری رتبه 1 در تمامی گرایش ها تهران
حنیف پرسنده رتبه 2 گرایش بیومکانیک ورزشی و رتبه 6 گرایش رفتار حرکتی تهران
سعید رضایی رتبه 2 گرایش های روانشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و رتبه 3 گرایش مدیریت ورزشی و رتبه 9 گرایش فیزیولوژی ورزشی تهران
علیرضا محمدی رتبه 2 گرایش فیزیولوژی ورزشی و رتبه 5 گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی آذرشهر
ترکان عباسی رتبه 5 گرایش بیومکانیک ورزشی و رتبه 8 گرایش رفتار حرکتی ارومیه
سید ابوالفضل شریعتی رتبه 5 گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی رشت
فاطمه جعفری رتبه 6 گرایش فیزیولوژی ورزشی و رتبه 7 گرایش رفتار حرکتی و رتبه 9 گرایش بیومکانیک ورزشی تبریز
هادی پورمناف رتبه 7 گرایشهای فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تبریز
عاطفه امامی نیا رتبه 8 گرایش بیومکانیک ورزشی و رتبه 9 گرایش حرکات اصلاحی کرمان
مجموعه علوم تربیتی (1) (کد 1117)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مرتضی بختیاروند رتبه 2 گرایش تکنولوژی آموزشی دزفول
کریمه ازرمی رتبه 2 گرایش برنامه ریزی آموزشی تبریز
زهره رهسپار رتبه 2 گرایش تحقیقات آموزشی ماهشهر
مجید محمدیان رتبه 2 گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، رتبه 4 گرایش آموزش بزرگسالان و رتبه 5 گرایش تحقیقات آموزشی و رتبه 6 گرایش برنامه ریزی درسی تهران
شیرین کاظمی رتبه 3 گرایش مدیریت آموزشی و رتبه 4 گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی ارومیه
زهرا جوادی رتبه 4 گرایش برنامه ریزی آموزشی زنجان
زینب عارفی رتبه 5 گرایش تکنولوژی آموزشی قم
رامین یاری رتبه 3 گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، رتبه 5 گرایش مدیریت آموزشی، رتبه 7 گرایش برنامه ریزی آموزشی، رتبه 8 آموزش بزرگسالان و رتبه 9 گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی اسلام آباد غرب
صدیقه فرامرزی رتبه 8 تکنولوژی آموزشی آباده
محبوبه راموز رتبه 9 برنامه ریزی درسی قم
مجموعه مهندسی مواد و متالوژی (کد 1272) - نانوفناوری - نانومواد (کد 1273)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مینا نایینی رتبه 1 گرایش استخراج فلزات و رتبه 2 گرایش های جوشکاری و مهندسی مواد سرامیک و رتبه 3 گرایش های شناسایی و انتخاب مواد و مهندسی پزشکی تهران
حامد هلاکویی رتبه 4 نانو فناوری - نانومواد تبریز
مهیار رضایی رتبه 6 گرایش های شناسایی و انتخاب مواد و مهندسی پزشکی تهران
محمد امین رزمجو رتبه 6 گرایش جوشکاری شیراز
سینا صفایی رتبه 6 نانوفناوری - نانومواد تهران
مهران کریمی رتبه 7 گرایش های شناسایی و انتخاب مواد و مهندسی پزشکی و رتبه 9 جوشکاری شیراز
امیررضا فتحی رتبه 7 نانوفناوری - نانومواد تهران
مجموعه مهندسی نفت (کد 1253)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سبحان شیخی رتبه 1 گرایش حفاری تهران
مجتبی صفدری رتبه 1 گرایش مخازن هیدروکربوری تهران
محمد کریم کریم پور رتبه 3 گرایش حفاری تهران
علیرضا رضایی رتبه 7 گرایش حفاری تهران
امیرحسین رامشینی رتبه 8 گرایش حفاری تهران
مجموعه مهندسی مکانیک (کد 1267)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
اکبر صلح طلب رتبه 1 گرایش ساخت و تولید تبریز
مرتضی علیزاد کامران رتبه 6 گرایش ساخت و تولید تهران
مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد 1277)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امین کریمی منصفی رتبه 1 گرایش هوش مصنوعی تهران
افروز جبل عاملی رتبه 5 گرایش نرم افزار و رتبه 6 گرایش الگوریتم محاسبات تهران
سعید بصیریان رتبه 6 گرایش هوش مصنوعی تهران
مجید اوسطی رتبه 7 گرایش هوش مصنوعی تهران
علی محمد لواسانی رتبه 9 گرایش الگوریتم و محاسبات تهران
مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (کد 1276)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مهران فاضلی رتبه 1 اصفهان
مجموعه مهندسی هوافضا (کد 1279)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمدرضا قربانی رتبه 1 تهران
سید یونس فرزان مهر رتبه 2 تهران
کیومرث عسگری رتبه 5 تهران
مجموعه شیمی (کد 1203)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
برنا زند کریمی رتبه 1 گرایش شیمی فیزیک، رتبه 2 گرایشهای فیتوشیمی ـ شیمی تجزیه ـ شیمی کاتالیست و نانوشیمی، رتبه 3 گرایشهای شیمی معدنی و کاربردی تهران
علی اکبر محمدی رتبه 4 گرایش های شیمی فیزیک و شیمی تجزیه، رتبه 5 گرایش شیمی آلی، رتبه 6 گرایش شیمی دریا، رتبه 7 گرایش نانوشیمی و رتبه 8 گرایش شیمی معدنی زاهدان
فایزه کریمی رتبه 5 گرایش های شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی دریا و رتبه 8 گرایشهای شیمی فیزیک، شیمی آلی و نانوشیمی تهران
پدرام کلوانی رتبه 7 گرایش شیمی آلی، رتبه 9 گرایش شیمی فیزیک تهران
عارف واعظ قایمی رتبه 9 گرایش شیمی فیزیک تهران
مجموعه علوم زمین (کد 1201)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مهدی همت پناه رتبه 1 گرایش های زمین شناسی نفت، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، زمین ساخت - تکتونیک تهران
نجم الدین روانان رتبه 1 گرایش زیست محیطی و رتبه 5 زمین شیمی شیراز
عزیز عبداللهی رتبه 2 گرایش های چینه نگاری و زمین شناسی نفت، رتبه 4 گرایش رسوب شناسی، رتبه 9 گرایش زمین ساخت تهران
فریبا پرویزی رتبه 6 گرایش آب شناسی، رتبه 8 گرایش زمین شناسی مهندسی بندرعباس
تقی داوودی رتبه 7 گرایش زمین شیمی و رتبه 9 گرایش زمین شناسی اقتصادی زرین شهر
فواد سجادی رتبه 9 گرایش نفت شیراز
سعید عبدی رتبه 9 گرایش زمین شناسی مهندسی میاندوآب
مجموعه مهندسی معدن (کد 1268)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد حسن رجعتی رتبه 1 گرایش مکانیک سنگ و رتبه 3 گرایش استخراج معدن شاهرود
محمدرضا عزیزی نیا رتبه 1 گرایش اکتشاف اصفهان
ابراهیم نوروزی قالینی رتبه 1 گرایش استخراج اصفهان
رسول مطلب جو رتبه 2 گرایش فرآوری مواد معدنی ارومیه
محمد تقی رحمتی زاد رتبه 2 گرایش اکتشاف معدن آباده
حسن سرفراز رتبه 2 گرایش مکانیک سنگ و رتبه 6 گرایش استخراج معدن تهران
حسین جعفری رتبه 4 گرایش های فرآوری مواد معدنی و اکتشاف معدن تبریز
پویا احمدی رتبه 6 گرایش مکانیک سنگ سنندج
محمد امین اوجاقی رتبه 6 گرایش فرآوری مواد معدنی زنجان
نگین هوشمند رتبه 7 گرایش مکانیک سنگ تهران
حمید مرگانی رتبه 7 گرایش استخراج معدن سبزوار
حامد محبی کیا رتبه 8 گرایش فرآوری مواد معدنی زنجان
حمید بیدشهری رتبه 9 گرایش فرآوری مواد معدنی بیرجند
مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
ابراهیم انوشا رتبه 2 کاشان
رضا دلیری رتبه 4 تهران
مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی (کد 1285)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سینا کرامتی رتبه 4 بیوتکنولوژی و رتبه 5 داروسازی تهران
علیرضا اسماعیلی رتبه 5 بیوتکنولوژی و رتبه 7 داروسازی تهران
مینا رزاق زاده رتبه 7 بیوتکنولوژی و رتبه 8 داروسازی اصفهان
آذرنوش فروزنده فر رتبه 9 بیوتکنولوژی اصفهان
مهسا یزدانی رتبه 9 داروسازی تهران
مجموعه مهندسی پلیمر (کد 1255)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امیر خاکی رتبه 2 گرایش های پلیمر و مواد مرکب تهران
مهداد محمودی رتبه 3 گرایش های پلیمر و مواد مرکب تهران
شقایق کیافر رتبه 4 گرایش پلیمر و رتبه 7 گرایش مواد مرکب تهران
سید حافظ جعفری رتبه 5 گرایش پلیمر و رتبه 6 گرایش مواد مرکب تهران
حمید سید خباز رتبه 5 گرایش مواد مرکب و رتبه 7 گرایش پلیمر تهران
محمد مهدی نگارش رتبه 8 گرایش پلیمر و رتبه 9 مواد مرکب تهران
نجمه تعالی رتبه 9 گرایش پلیمر تهران
مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد 1255)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
پرهام نوروزی رتبه 1 در تمامی گرایش ها قزوین
مهدی اسماعیلی رتبه 2 در تمامی گرایش ها بوشهر
هدایت جمشیدی رتبه 4 در تمامی گرایش ها بوشهر
پیمان غفوریان رتبه 6 گرایش های سازه کشتی و مهندسی ساخت در صنایع دریایی و رتبه 7 هیدرومکانیک کشتی تهران
مریم محمدپور رتبه 7 گرایش هیدرومکانیک کشتی و رتبه 8 گرایش های سازه کشتی و مهندسی ساخت در صنایع دریایی بوشهر
مهندسی عمران - نقشه برداری (کد 1263)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مرتضی طیبی رتبه 1 تهران
علی رمضانی رتبه 2 تهران
مهدی جلیلی رتبه 3 تبریز
علی شاه حیدری پور رتبه 4 تهران
مونا کوثری رتبه 7 تهران
عامر کریمی رتبه 8 جوانرود
مهندسی فرآوری و انتقال گاز (کد 1289)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
ابراهیم نوذری رتبه 5 نورآباد ممسنی
پیمان جوکار رتبه 6 شیراز
علوم جغرافیایی (کد 1102)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فرض الله نظری رتبه 1 گرایش برنامه ریزی و آمایش سرزمین اردبیل
میترا گلستانی رتبه 1 گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تهران
اسماعیل لشنی زند رتبه 1 گرایش ژئومورفولوژی و رتبه 2 گرایش آب و هواشناسی تبریز
علی فریدی رتبه 2 گرایش های برنامه ریزی گردشگری و طبیعت گردی اکوتوریسم تهران
روح الله حسین وند رتبه 3 گرایش جغرافیای سیاسی دزفول
یعقوب ابدالی رتبه 7 گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری نورآباد لرستان
عزت هاشمی نژاد رتبه 8 گرایش آب و هواشناسی سبزوار
مجموعه علوم تربیتی (2) (کد 1123)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
علی ناصحیان رتبه 2 سبزوار
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد 1130)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مختار رحیمی رتبه 1 گرایش مطالعات منطقه ای رشت
سید امین نجفی زاده رتبه 3 گرایش علوم سیاسی و رتبه 7 گرایش اندیشه سیاسی در اسلام تهران
حمید نصیر رتبه 4 گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی دزفول
لیلا ادمزاد رتبه 4 گرایش مطالعات منطقه ای تهران
مهدیه معدن نژاد رتبه 5 گرایش مطالعات منطقه ای کرج
فرشید مددی رتبه 6 گرایش مطالعات منطقه ای تهران
مدینه قاسمی رتبه 6 گرایش روابط بین الملل اهواز
میثم نظری رتبه 6 گرایش علوم سیاسی کرج
سید میعاد حسینی رتبه 9 گرایش علوم سیاسی تهران
مجموعه علوم اجتماعی (کد 1108)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مصطفی آقایی رتبه 1 گرایش های مردم شناسی، جمعیت شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و برنامه ریزی گردشگری و فلسفه علوم اجتماعی، رتبه 2 گرایش های جامعه شناسی انقلاب و مطالعات جوانان و رتبه 6 گرایش علوم اجتماعی و رتبه 7 گرایش توسعه روستایی اصفهان
مسلم قماشلویان رتبه 6 گرایش فلسفه علوم اجتماعی، رتبه 7 گرایش های برنامه ریزی رفاه اجتماعی و جامعه شناسی و رتبه 8 گرایشهای مردم شناسی و توسعه منطقه ای
شاهین زرع پیما رتبه 4 گرایش دانش اجتماعی مسلمین بهبهان
مهدی قیصری پاک رتبه 8 گرایش توسعه روستایی همدان
مجموعه زبان و ادبیات فارسی (کد 1101)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سید سعید احمدپور رتبه 9 گرایش زبان فارسی سبزوار
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد 1138)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
وحید امیرخانی رتبه 7 گرایش علوم ارتباطات اجتماعی محلات
حامد حسینی رتبه 8 گرایش مدیریت رسانه همدان
مجموعه الهیات و معارف اسلامی (2) (کد 1112)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
میثم به دانه رتبه 3 گرمسار
مریم عطایی رتبه 9 تهران
مجموعه ایران شناسی (کد 1127)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
گلاره مرادی رتبه 1 گرایش ایران شناسی و رتبه 8 گرایش اصول نسخه شناسی تهران
مجموعه تاریخ (کد 1107)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فاطمه صفویه رتبه 4 گرایش ایران باستان و رتبه 6 گرایش تاریخ انقلاب اسلامی و رتبه 9 گرایش تاریخ عمومی جهان ساوه
اشکان اسعدی رتبه 5 گرایش تاریخ عمومی جهان و رتبه 7 گرایش تاریخ انقلاب اسلامی و رتبه 9 گرایش تاریخ ایران باستان تهران
علی حقوقی رتبه 7 گرایش تاریخ اسلام اصفهان
مجموعه فتونیک (کد 1205)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
آرش تیبانی رتبه 1 تهران
محمود جاوید رتبه 6 فتونیک و رتبه 9 الکترواپتیک تهران
محمد مفتاحی رتبه 2 فتونیک و رتبه 4 الکترواپتیک تهران
مجموعه فیزیک (کد 1204)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد انصاری فرد رتبه 4 کرج
مجموعه زیست شناسی (کد 1206)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
هما حمله داری رتبه 1 گرایش های علوم سلولی مولکولی و زیست فناوری دریا، رتبه 2 گرایشهای ژنتیک، میکروبیولوژی و بیوشیمی و زیست فناوری میکروبی، رتبه 3 بیوفیزیک نجف آباد
مرجان حیدری رتبه 6 گرایش بیوشیمی و رتبه 8 گرایش بیوفیزیک تهران
بهروز غازی رتبه 7 گرایش زیست فناوری میکروبی، رتبه 9 گرایش میکروبی سنندج
فرشید زند سلیمی رتبه 8 گرایش زیست فناوری میکروبی سنندج
گلنوش حاتمی نژاد رتبه 8 ژنتیک کرج
زیست شناسی - علوم گیاهی (کد 1213)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
انسیه پسرکلو رتبه 7 گرایش های فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی تکوینی گنبدکاووس
زیست شناسی - علوم جانوری (کد 1214)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
زلیخا فیض الهی رتبه 2 گرایش زیست شناسی تکوینی و رتبه 3 گرایشهای فیزیولوژی جانوری و بیوسیستماتیک جانوری مشکین شهر
مهرناز مرادی رتبه 6 گرایش فیزیولوژی جانوری و رتبه 7 گرایش زیست شناسی تکوینی تهران
مجموعه ریاضی (کد 1208)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مینا نحوی رتبه 4 تهران
شهاب الدین شعبانی رتبه 6 تهران
مجموعه آمار (کد 1207)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد دربالایی رتبه 6 دزفول
شیوا مهدی پور رتبه 8 تبریز
مصطفی بینایی رتبه 9 بندرعباس
مجموعه علوم کامپیوتر (کد 1209)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مینا نحوی رتبه 1 گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش تهران
مهسا افتخاری رتبه 3 گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش مشهد
کاظم اسماعیلی رتبه 5 گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش کاشان
افروز جبل عالمی رتبه 6 گرایش علوم کامپیوتر تهران
سید محمد طاهری رتبه 8 گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش تهران
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد 1358)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فاطمه نجابت رتبه 1 گرایش تصویرسازی و نقاشی و رتبه 2 گرایشهای انیمیشن و ارتباط تصویری تهران
مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد 1361)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سورنا سلیمانی رتبه 4 گرایش مدیریت پروژه و ساخت تهران
علی قزوینیان رتبه 4 گرایش فناوری معماری و رتبه 6 گرایش انرژی معماری تهران
مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد 1359)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مریم اسدی رتبه 5 صنایع دستی رشت
مریم بنی احمدی رتبه 8 صنایع دستی اصفهان
فاطمه امینی رتبه 9 فلسفه هنر مشهد
مجموعه مهندسی کشاورزی - آب (کد 1302)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
آرزو کاظمی رتبه 1 هواشناسی کشاورزی قزوین
ستاره محمدی رتبه 1 سازه های آبی شهرکرد
امیر پناهی رتبه 1 گرایش آبیاری زهکشی و رتبه 3 گرایش سازه های آبی تبریز
مصطفی رحیمی رتبه 2 گرایش آبیاری زهکشی کرج
محمد صلواتی زاده رتبه 1 گرایش منابع آب و رتبه 2 گرایش هواشناسی مشهد
عاطفه خوش بیان رتبه 4 گرایش هواشناسی نیشابور
سمیراالسادات هدایتی رتبه 3 گرایش آبیاری زهکشی همدان
مهدی بهرامی رتبه 3 گرایش منابع آب و رتبه 6 گرایش هواشناسی مشهد
پریسا غفاری رتبه 6 گرایش آبیاری زهکشی شهرکرد
سهیل دولت خواه رتبه 7 گرایش آبیاری زهکشی تهران
نیلوفر کیان ارثی رتبه 9 گرایش سازه های آبی اهواز
مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
ابراهیم پارسا رتبه 1 اصفهان
نفیسه صدری رتبه 9 اصلاح نباتات اصفهان
حمیدرضا سارلی رتبه 8 زراعت گنبد
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی (کد 1305)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد متین نژاد رتبه 3 همدان
سعید حسین جهانگیری رتبه 6 تبریز
ممهندسی کشاورزی - علوم خاک (کد 1308)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
میلاد کاربر رتبه 2 کرج
مهندسی کشاورزی - علوم دام و طیور (کد 1309)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حمید شفیعی رتبه 7 مشهد
حسین غیب اللهی رتبه 9 قم
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد 1313)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امیر رضوان خواه رتبه 7 تبریز
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دریا (کد 1317)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد سپهری رتبه 4 اردکان
شهین کشاورزی فرد رتبه 5 نورآباد ممسنی
سپیده ناطقی رتبه 8 سمنان
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد 1319)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
هادی امین خواه رتبه 1 ارومیه
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی (کد 1324)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مریم آقازاده رتبه 6 سلماس
اقتصاد کشاورزی (کد 1304)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
رضا شاکری رتبه 1 تبریز
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©