اسامی برخی از رتبه های تک و دو رقمی مدرسان شریف در گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی ارشد 95

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 95 گروه فنی و مهندسی از داوطلبان مدرسان شریف بوده است. در جدول زیر می توانید اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که اسامی سایر رتبه ها به مرور به جدول زیر اضافه خواهد شد.
کد 1251 مهندسی برق
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سهند کریمی ارپناهی رتبه 1 گرایش قدرت و رتبه 4 مکاترونیک تهران
خانم آبادی خوشه مهر رتبه 1 گرایش های الکترونیک و مخابرات تهران
محمد بکائی رتبه 2 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 4 کنترل و مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 5 مکاترونیک تهران
امیرعلی داوودی مقدم رتبه 2 گرایش قدرت تهران
امیرحسین عرفانی نیک رتبه 3 گرایش قدرت تهران
سعید قدسی رتبه 3 گرایش مخابرات، 4 الکترونیک، 6 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و 7 کنترل تهران
سید حسین میرنژاد رتبه 4 گرایش قدرت مشهد
سیامک کریمی رتبه 5 گرایش قدرت تهران
حسین حسین یار رتبه 6 گرایش قدرت و 9 مکاترونیک شیراز
محمدرضا رضوانی رتبه 6 گرایش کنترل، 7 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و 9 الکترونیک تهران
مرتضی رجبعلیان رتبه 7 گرایش الکترونیک، رتبه 9 مخابرات و مهندسی پزشکی بیوالکتریک تهران
سالار شاه دوست رتبه 7 گرایش قدرت تهران
علی غلامی رتبه 7 گرایش مخابرات و 10 الکترونیک تهران
حسام فرزانه رتبه 7 گرایش مکاترونیک و 9 کنترل تهران
شهاب جهانبازی رتبه 8 گرایش های الکترونیک و مخابرات شهرکرد
سجاد زارع رتبه 8 گرایش قدرت تهران
محمد شهبازی رتبه 8 گرایش های کنترل، مهندسی پزشکی بیوالکتریک و مکاترونیک تهران
آرشام اسماعیلی رتبه 9 گرایش قدرت تهران
حنظله اکبری نودهی رتبه 10 گرایش مخابرات تهران
علیرضا برمکی رتبه 11 قدرت تهران
میلاد عباسی رتبه 11 مکاترونیک، رتبه 18 قدرت، رتبه 21 کنترل و رتبه 96 بیوالکتریک تهران
ماهان درویش پور رتبه 12 قدرت و رتبه 32 مکاترونیک لاهیجان
آرمان ملاخانی رتبه 12 کنترل، رتبه 13 گرایش های الکترونیک - مخابرات و مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 21 مکاترونیک تهران
مهران گلوایی رتبه 12 مخابرات، رتبه 14 الکترونیک و مهندسی پزشکی بیوالکتریک، رتبه 17 کنترل و رتبه 60 مکاترونیک تهران
حمیدرضا هاشمی رتبه 16 قدرت سمنان
محمد رضایی رتبه 16 مخابرات، رتبه 19 الکترونیک، رتبه 28 مهندسی پزشکی و رتبه 45 کنترل تهران
الهام احسانی مقدم رتبه 17 الکترونیک، رتبه 19 مخابرات و رتبه 20 مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رتبه 22 کنترل و رتبه 29 مکاترونیک تهران
امیررضا آزموده رتبه 19 مهندسی پزشکی، رتبه 20 الکترونیک، مخابرات و کنترل و رتبه 56 مکاترونیک تهران
کاوه پوراسماعیل رتبه 20 قدرت و رتبه 59 مهندسی مکاترونیک تبریز
سید سعید رضوی کیا رتبه 21 مخابرات، رتبه 22 الکترونیک، رتبه 26 مهندسی پزشکی، رتبه 36 کنترل و رتبه 43 مکاترونیک تهران
سید علی جلالی فر رتبه 21 مخابرات، رتبه 36 الکترونیک، رتبه 40 مهندسی پزشکی و رتبه 53 کنترل تهران
آئین رضایی رتبه 22 الکترونیک و مخابرات، رتبه 25 مهندسی پزشکی، رتبه 29 کنترل و رتبه 32 مکاترونیک تهران
منصور زایر رتبه 22 قدرت اصفهان
بهروز طهماسبی رتبه 22 مهندسی پزشکی، رتبه 24 الکترونیک و مخابرات، رتبه 26 کنترل و رتبه 84 مکاترونیک کرج
رضا ماهرو بختیاری رتبه 24 قدرت و رتبه 66 مکاترونیک تهران
محمد امین جلالی رتبه 25 قدرت و رتبه 52 مکاترونیک تهران
مجتبی رعیتی دماوندی رتبه 25 کنترل تهران
امیر میرزاپور رتبه 26 قدرت تهران
علی پورمحمدقلی وفا رتبه 27 مهندسی پزشکی، رتبه 28 کنترل، رتبه 32 الکترونیک، رتبه 37 مخابرات و رتبه 38 مکاترونیک تبریز
سارا حمزه لویی رتبه 28 مخابرات، رتبه 30 الکترونیک، رتبه 33 مهندسی پزشکی، رتبه 42 کنترل و رتبه 43 مکاترونیک تهران
سید محمد مرتضوی رتبه 32 مخابرات، رتبه 34 الکترونیک، رتبه 39 مهندسی پزشکی و رتبه 46 کنترل تهران
مرتضی امیری رتبه 34 قدرت اصفهان
آرمین چویانی رتبه 34 مکاترونیک، رتبه 37 کنترل و مهندسی پزشکی، رتبه 39 الکترونیک و رتبه 49 مخابرات تبریز
رضا صبح خیز جویباری رتبه 35 قدرت و رتبه 81 مکاترونیک بابل
سینا قره باغی رتبه 36 قدرت ارومیه
محمد سینا آینه رتبه 36 مهندسی پزشکی، رتبه 37 الکترونیک، رتبه 38 کنترل و رتبه 42 مخابرات تهران
حسن رهنما رتبه 38 مخابرات، رتبه 48 الکترونیک، رتبه 57 مهندسی پزشکی، رتبه 76 کنترل و رتبه 82 مکاترونیک تهران
مهران ایمانی رتبه 39 قدرت و رتبه 70 مکاترونیک تهران
سارا عادلی رتبه 40 کنترل، رتبه 62 مکاترونیک، رتبه 73 مهندسی پزشکی، رتبه 74 الکترونیک و رتبه 80 مخابرات تهران
جواد پارسا رتبه 41 مخابرات، رتبه 50 الکترونیک، رتبه 53 مهندسی پزشکی، رتبه 61 کنترل و رتبه 98 مکاترونیک شهرکرد
امیررضا نیکزاد رتبه 43 قدرت تهران
غلامرضا محمدی ارمندی رتبه 44 قدرت اصفهان
مهدی بشیری باویل رتبه 47 کنترل، رتبه 48 مهندسی پزشکی، رتبه 52 الکترونیک، رتبه 57 مخابرات و رتبه 86 مکاترونیک تبریز
علیرضا عرب رتبه 48 قدرت تهران
اسحاق عارف نژاد رتبه 49 کنترل یاسوج
احسان علی اکبری رتبه 51 قدرت تهران
سید جعفر ساداتی رتبه 51 کنترل بابل
سهیل ابراهیمیان رتبه 53 قدرت تهران
علیرضا تقی زاده نصیری رتبه 54 الکترونیک، رتبه 63 مخابرات، رتبه 71 مهندسی پزشکی و رتبه 82 کنترل تبریز
مهدی شهبازی رتبه 54 کنترل و مهندسی پزشکی، رتبه 59 الکترونیک و رتبه 67 مخابرات کاشان
آروین تشکری رتبه 54 مخابرات تهران
سهیل رهنماییان رتبه 55 قدرت تهران
حسن میرزایی رتبه 55 کنترل، مهندسی پزشکی و مکاترونیک و رتبه 72 الکترونیک تهران
مهریار عباسی رتبه 56 مهندسی پزشکی، 60 کنترل، 66 الکترونیک، 69 مخابرات و رتبه 92 مکاترونیک تهران
علی پاسبان رتبه 57 قدرت تبریز
محمد ایزانلو رتبه 57 مکاترونیک و رتبه 96 کنترل تبریز
مجتبی بهرامی رتبه 58 الکترونیک تهران
علیرضا محمدی دوست رتبه 60 الکترونیک تهران
جعفر قاسمی رتبه 60 قدرت تبریز
پیمان رستمی رتبه 60 مخابرات و رتبه 70 الکترونیک
سجاد اسماعیل زاده رتبه 62 الکترونیک تبریز
مهسا مقبولی رتبه 65 مخابرات، رتبه 68 مهندسی پزشکی، رتبه 78 الکترونیک و رتبه 80 کنترل تهران
شایان جلیل پور رتبه 65 مهندسی پزشکی، رتبه 66 کنترل، رتبه 67 الکترونیک و رتبه 79 مخابرات رشت
حمیدرضا طاهری رتبه 66 قدرت شیراز
سید جلال حیدری رتبه 67 قدرت رشت
امید توری رتبه 69 قدرت تبریز
سمیه حسینی پور رتبه 70 مهندسی پزشکی، رتبه 71 کنترل و رتبه 77 الکترونیک و رتبه 85 مخابرات قوچان
فرگل نعمت خواه رتبه 72 قدرت تهران
مهدیه ده جوریان رتبه 72 مکاترونیک تبریز
فرشید کرمی سرینی رتبه 72 برنامه ریزی مدیریت سیستم انرژی کرمانشاه
ابراهیم نوری رتبه 75 الکترونیک، رتبه 77 مهندسی پزشکی، رتبه 87 کنترل و مخابرات تهران
وحید حکیمیان رتبه 75 قدرت تهران
محمد کرمی رتبه 75 مکاترونیک تهران
پویان پهلوان رتبه 75 مهندسی پزشکی، رتبه 79 کنترل، رتبه 83 الکترونیک و رتبه 96 مخابرات کرج
علیرضا غفاری رتبه 78 الکترونیک تهران
عارف غنی زاده رتبه 79 مهندسی پزشکی، 84 کنترل، 89 الکترونیک و 98 مخابرات تهران
حسین بهاریان رتبه 81 مخابرات و 85 الکترونیک شیراز
میلاد محمدرضایی رتبه 82 قدرت اصفهان
محمد حمیدیه رتبه 83 قدرت تبریز
میلاد اصلانیان رتبه 86 قدرت اصفهان
امیرعلی ولی نژاد رتبه 88 الکترونیک تهران
میلاد رضایی احمد بیگلو رتبه 88 مخابرات، 94 مهندسی پزشکی، 96 الکترونیک تبریز
سینا صدریان رتبه 89 قدرت تهران
فهیمه فاضل رتبه 89 مخابرات تهران
حامد گنجه لو رتبه 91 قدرت تبریز
سینا مرادی رتبه 91 مخابرات تهران
ناهید نیک پارسا رتبه 92 مخابرات و رتبه 97 مهندسی پزشکی تهران
سید حسین بهشتی رتبه 93 الکترونیک تبریز
محمدعلی حاجی احمدی رتبه 93 قدرت تهران
رامین نیکزاد رتبه 94 قدرت شاهین شهر
پویان پهلوان رتبه 96 مخابرات کرج
کد 1277 مهندسی کامپیوتر
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمدعلی درستی مطلق رتبه 1 گرایش های نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات تهران
عمران طالع زاده رتبه 1 گرایش هوش مصنوعی و رتبه 7 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری تهران
پویا اسماعیلی دخت رتبه 1 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری تهران
مهتا میاهی نیا رتبه 2 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری تهران
محمد مصباح رتبه 2 گرایش هوش مصنوعی تهران
محمد جواد نادری رتبه 4 گرایش های نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات تهران
علی چوپان رتبه 5 گرایش هوش مصنوعی تهران
سهیل دلیران رتبه 6 گرایش هوش مصنوعی تهران
احسان منتهایی رتبه 8 گرایش هوش مصنوعی تهران
احسان نظریان رتبه 9 گرایش نرم افزار و رتبه 5 گرایش الگوریتم محاسبات تهران
حمیدرضا محمودیان رتبه 10 گرایش هوش مصنوعی تهران
پوریا مرادی رتبه 11 هوش مصنوعی اهواز
هادی مؤذن رتبه 16 هوش مصنوعی بناب
علی بصیریان رتبه 21 نرم افزار تهران
خالد دغلاوی رتبه 26 معماری کامپیوتر تهران
علی عرب زاده رتبه 27 هوش مصنوعی تهران
علی نژادی خلجانی رتبه 30 معماری کامپیوتر تبریز
بهروز بابایی نژاد رتبه 30 نرم افزار مراغه
رضا قلندری رتبه 32 معماری کامپیوتر تهران
محمدرضا قهاری رتبه 35 هوش مصنوعی تهران
محمدرضا حیدریان رتبه 36 نرم افزار تهران
حسام حداد رتبه 40 نرم افزار انگرود
مصطفی هادی زاده رتبه 41 معماری کامپیوتر تهران
ساسان سالاری رتبه 45 الگوریتم تهران
سهیلا نادعلیان رتبه 46 هوش مصنوعی تهران
محمدحسین شرقی رتبه 48 نرم افزار تهران
علی اتفاقی رتبه 51 هوش مصنوعی تهران
ادیب فرامرزی رتبه 55 نرم افزار تهران
سعید دهنوی رتبه 57 الگوریتم و محاسبات کرمانشاه
عرفان کرکی رتبه 57 هوش مصنوعی تهران
امین ابوالقاسمی رتبه 64 هوش مصنوعی تهران
فائزه خرم رتبه 75 نرم افزار تهران
زینب نویدی رتبه 82 هوش مصنوعی تهران
امین باستانی رتبه 83 معماری کامپیوتر تهران
علیرضا نوروزی رتبه 84 هوش مصنوعی اصفهان
داریوش سلامی رتبه 85 نرم افزار تهران
مهدی مرادی رتبه 88 نرم افزار تهران
فرزاد خلیل زاده رتبه 99 هوش مصنوعی تهران
کد 1267 مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
یوسف رضا اسماعیلی رتبه 1 گرایش های تبدیل انرژی، مهندسی پزشکی بیومکانیک، سیستم محرکه خودرو، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، مکاترونیک، رتبه 2 گرایش های ساخت و تولید، طراحی کاربردی و سازه بدنه خودرو تهران
پوریا اسکندرزاده رتبه 1 گرایش های ساخت و تولید، طراحی کاربردی و سازه بدنه خودرو، رتبه 2 گرایش های تبدیل انرژی، مهندسی پزشکی بیومکانیک، سیستم محرکه خودرو، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و مکاترونیک تهران
پیمان رستمی رتبه 3 گرایش های ساخت و تولید، طراحی کاربردی، مهندسی پزشکی بیومکانیک، سیستم محرکه خودرو، سازه بدنه خودرو و مکاترونیک، رتبه 4 تبدیل انرژی و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو تهران
محمد مدنی رتبه 5 ساخت و تولید، 6 طراحی کاربردی، 7 سیستم محرکه خودرو، 8 سازه بدنه خودرو، 9 تبدیل انرژی، 10 مهندسی پزشکی بیومکانیک تهران
محمد حبیبی رتبه 5 تبدیل انرژی، 8 گرایش های طراحی کاربردی و مکاترونیک یزد
محمد امین شادی رتبه 6 مهندسی پزشکی بیومکانیک و سیستم محرکه خودرو، 9 سازه بدنه خودرو تهران
میلاد رضایی رتبه 7 تبدیل انرژی، 8 سیستم محرکه خودرو و 10 طراحی کاربردی و سازه بدنه خودرو تهران
پرشان شاکری فر رتبه 11 مکانیک سنگ اصفهان
محمد سیفی رتبه 12 مهندسی پزشکی بیومکانیک تهران
میلاد موسوی رتبه 13 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو تهران
علی بیگ زاده رتبه 13 ساخت و تولید تبریز
احسان احمدی رتبه 16 ساخت و تولید تهران
محمد سجاد شاکری رتبه 22 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو تهران
سید علی خلقی رتبه 22 ساخت و تولید تبریز
محمد امین محمودآباد رتبه 25 مکاترونیک تهران
محمد متین بهزادی رتبه 32 تبدیل انرژی تهران
علی بابازاده رتبه 34 ساخت و تولید تهران
توحید پورعلی رتبه 39 ساخت و تولید تبریز
نوید احتیاطی رتبه 43 تبدیل انرژی تهران
نوید آقامیرزایی رتبه 50 تبدیل انرژی تهران
مهدی فارسی رتبه 55 طراحی و 62 تبدیل انرژی تهران
محمد کیا حیرتی رتبه 56 ساخت و تولید کرج
امین محمدی رتبه 64 بیومکانیک تهران
سید رمضان حسینی رتبه 67 حرارت سیالات تهران
محمد مختاری رتبه 69 تبدیل انرژی تهران
امیر بهمن آبادی رتبه 72 سیالات تهران
ایمان والی پور رتبه 76 سیالات تهران
حسین لطفی رتبه 77 تبدیل انرژی تبریز
محسن طالبی رتبه 79 تبدیل انرژی مشهد
پژمان خوش روز رتبه 85 ساخت و تولید تهران
حسین مقیمی فام رتبه 91 تبدیل انرژی تهران
کد 1276 مهندسی فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سید حیدر جوادی رتبه 1 شبکه های کامپیوتری و رایانش امن و رتبه 2 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تهران
احسان نظریان رتبه 2 گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن، رتبه 3 گرایش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تهران
عقیل جوکار رتبه 4 شبکه های کامپیوتری و رایانش امن و رتبه 5 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تهران
منا هادی برحق طلب رتبه 4 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تهران
علی چوپان رتبه 5 شبکه های کامپیوتری
محمد جواد نادری رتبه 6 فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
محمدرضا عسگری زاد رتبه 23 تهران
فائقه غفرانی رتبه 29 فناوری اطلاعات تهران
لادن تازیک رتبه 31
سعید صالحی رتبه 32 شبکه و رایانش امن
محمدعلی شفیعی رتبه 51
آرمان رهبر رتبه 62 شبکه و رایانش امن
آرمان سان احمدی رتبه 81 کرمانشاه
کمیل شاه حسینی رتبه 87
علی عیسی زاده رتبه 87 فناری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
کد 1257 مهندسی شیمی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مصطفی برفرازی رتبه 2 مشهد
محمد مهدی علی پور رتبه 7 بوشهر
دانیال وقار موسوی رتبه 8 مشهد
مهدی کیا رتبه 23 بابل
فرشاد صافی صمغ آبادی رتبه 36 تهران
صادق فتحی رتبه 39 بوشهر
رضوان کریمی رتبه 43 کرمانشاه
اسماعیل محمدی رتبه 60 تبریز
فرهنگ پازانی رتبه 83 بابل
شاهین احمدی رتبه 88 تهران
محمدحسین خانه ساز رتبه 95 کرمانشاه
کد 1259 مهندسی صنایع
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امیر قهرمانی رتبه 1 مهندسی صنایع سیستم تهران
لیلا هوشیار رتبه 35 تهران
مهدیه معانی رتبه 44 تهران
رضا عالی خانی رتبه 59 اراک
محمد پرتوی رتبه 48 بهینه سازی سیستم ها و سیستم های سلامت سبزوار
کد 1285 مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
زیبا رحمتی رتبه 1 تهران
سیده سارا حقایق رتبه 6 تهران
محمد صادقی رتبه 9 ساری
نیما گودرزی رتبه 10 تهران
منیژه علیزاده رتبه 16 مرند
ایمان اکبرزاده رتبه 17 مشهد
مهسا کرد مصطفی پور رتبه 27 گرگان
علیرضا فلاحی رتبه 28 تهران
پویا روشن پور رتبه 58 تهران
محمدرضا ذکایی رتبه 80 تهران
مریم توحیدی رتبه 90 تهران
سید آرمان حسینی رتبه 91 آمل
کد 1268 مهندسی معدن
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فریبرز گرگه رتبه 1 مکانیک سنگ سنندج
فرید علی محمدنیا رتبه 2 مکانیک سنگ و استخراج معدن همدان
سیاوش سالاریان رتبه 2 اکتشاف معدن تهران
محمد ایمان شهلا رتبه 3 مکانیک سنگ، رتبه 4 استخراج معدن و رتبه 7 اکتشاف معدن سنندج
سلیم غلامی رتبه 6 استخراج معدن مهاباد
امیرحسین رضایی رتبه 7 فرآوری مواد معدنی بیرجند
میلاد عرب صاحبی رتبه 10 مکانیک سنگ ساری
وحید کردلو رتبه 14 مکانیک سنگ زنجان
مسلم کرانی رتبه 16 مکانیک سنگ کرمانشاه
محسن طایفی رتبه 18 فرآوری مواد معدنی یزد
علی روح رتبه 23 استخراج معدن تهران
عقیل حقدادی رتبه 25 فرآوری مواد معدنی بیرجند
محمدرضا مرتضایی نیا رتبه 30 فرآوری مواد معدنی تهران
شادی تاج میری رتبه 42 فرآوری مواد معدنی اصفهان
علیرضا باقریان رتبه 49 مکانیک سنگ تبریز
امید سوداگری رتبه 51 فرآوری مواد معدنی همدان
محمدرضا گودرزی رتبه 56 فرآوری مواد معدنی بیرجند
محمدرضا دلاوری رتبه 79 مکانیک سنگ کلاچای
سید محمود جعفری رتبه 90 فرآوری مواد معدنی بیرجند
کد 1255 مهندسی پلیمر
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
صهبا رضایی رتبه 1 کلیه گرایش ها تهران
محمد آقا برارپور رتبه 2 کلیه گرایش ها تهران
امین نذری رتبه 3 کلیه گرایش ها تهران
مهرناز رشیدی رتبه 5 سمنان
امید اصغری رتبه 8 گرایش های پلیمر، نانوفناوری و مهندسی مواد مرکب تهران
ماهان معطری رتبه 10 گرایش های پلیمریزاسیون و کامپوزیت تهران
مریم عقیلی رتبه 13 تهران
سینا فراهانی رتبه 16 پلیمر تهران
مهرناز شهبازی رتبه 17 پلیمر تهران
غزل بیات رتبه 23 پلیمر تهران
پژمان غفاری رتبه 27 پلیمر اقلید
سوسن بیاتی رتبه 31 پلیمر تهران
سونیا نوروزی رتبه 32 پلیمریزاسیون گرگان
عماد ایزدی رتبه 41 پلیمر شهرضا
تیمور وجودی رتبه 48 پلیمر تهران
مینا نوروزی رتبه 55 پلیمر تهران
یاسمن ضیائی رتبه 61 پلیمر تهران
فائزه رفیعیان رتبه 65 شهرضا
یاسمن باسخا رتبه 75 پلیمر کرج
پریسا کشاورز رتبه 76 پلیمر قزوین
سارا شفیعی رتبه 78 پلیمر قم
متین خمسه کجوری رتبه 83 پلیمر تهران
شایان جبارزاده رتبه 97 پلیمر تهران
کد 1256 مهندسی معماری کشتی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
علیرضا کاظمی پور رتبه 1 بوشهر
مصطفی محمدی رتبه 3 بوشهر
شهاب خدایار رتبه 16 بوشهر
علی هادی پور رتبه 20 سازه کشتی شاهین شهر
شیما تفضلی رتبه 63 سازه و هیدرودینامیک زاهدان
کد 1263 مهندسی نقشه برداری
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حمیدرضا یاوری رتبه 1 تهران
یوسف نوروزی رتبه 2 بابل
مجتبی ولی زاده رتبه 3 بابل
علی مؤیدی رتبه 4 تهران
سعید جمالی رتبه 5 تهران
سجاد انصاری رتبه 8 تهران
رضا شیرزاد رتبه 18 تهران
علی عسکری رتبه 20 تهران
رامین سعدی رتبه 29 تبریز
پوریا کرباسیان رتبه 30 تهران
ریحانه جوانمرد رتبه 40 تهران
المیرا تمیمی رتبه 48 قم
علی مهدی نژاد رتبه 52 تهران
مسعود حیدری رتبه 53 تهران
سحر کمالو رتبه 55 تهران
آناهیتا اسدی رتبه 65 تهران
مرجان مهدوی رتبه 79 کرج
نیلوفر کرمی رتبه 80 اراک
اسماعیل نوروزی رتبه 91 قم
کد 1279 مهندسی هوافضا
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سهیل خدادادی رتبه 1 تهران
علی حبیب الله زاده رتبه 4 تهران
حسن غلامزاده رتبه 13 تهران
سپهر مصدق رتبه 14 تهران
ثنا تجویدی رتبه 17 تهران
محمد سلیمی رتبه 28 تهران
محمدرضا علیجانی رتبه 31 تهران
بهار دهقانی رتبه 38 تهران
مهدی قربانی رتبه 43 تبریز
بنیامین طاهری رتبه 46 تهران
اسماعیل خدابنده رتبه 49 تهران
مهدی کریمیان رتبه 54 تهران
محمدحسین محرابی رتبه 56 تهران
خلیل اکرادی رتبه 59 تهران
سحر پورنقی رتبه 72 تهران
عابد علیزاده رتبه 90 تهران
امیرحسن مؤمن آبادی رتبه 98 تهران
کد 1290 مهندسی ابزار دقیق
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حسین شاه محمدی رتبه 1 شیراز
احسان امجدی رتبه 2 بهبهان
سجاد روشن روان رتبه 10 تهران
کد 1289 مهندسی فرآوری و انتقال گاز
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فرشاد صفی صمغ آبادی رتبه 5 تهران
امیر اصلانی زاده رتبه 6 تهران
محمدرضا بابایی رتبه 84 کرمانشاه
کد 1253 مهندسی نفت
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حسین بهرامی رتبه 4 اکتشاف کرمانشاه
مازیار شیری رتبه 8 حفاری و بهره برداری تهران
محمدجواد حقانی رتبه 13 حفاری و بهره برداری تهران
یزدان محمدی رتبه 18 مخازن عیدروکربنی کامیاران
رضا خادمیان رتبه 30 حفاری و بهره برداری خرم آباد
امین نصراللهی رتبه 35 مهندسی نفت تهران
امیر شاکرمی رتبه 35 حفاری خرم آباد
سجاد خالوئی رتبه 49 حفاری و بهره برداری خمینی شهر
سید مهدی خرم روز رتبه 52 مخازن هیدروکربنی یاسوج
الهام قدسی رتبه 59 مخازن هیدروکربنی بجنورد
ساناز فتحی رتبه 61 مخازن عیدروکربنی خرم آباد
طاهر حیدری رتبه 65 حفاری و بهره برداری سقز
مهدی فدایی رتبه 79 مخازن هیدروکربنی کامیاران
آرمین دبستانی رتبه 71 حفاری و بهره برداری یزد
فرامرز اباذری رتبه 91 استخراج معدن خوی
کد 1272 مهندسی مواد و متالورژی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محسن سلیمانی رتبه 5 مواد یاسوج
فرزاد غلامی رتبه 7 گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی بیومواد همدان
محسن سلیمانی رتبه 7 استخراج فلزات شیراز
نیما نامور رتبه 12 استخراج فلزات تهران
شقایق واحدی رتبه 13 استخراج فلزات تهران
حمیدرضا قاسمی رتبه 18 جوشکاری تهران
محمد رحیم پور رتبه 20 خوردگی و حفاظت مواد تهران
علی عیوض زاده رتبه 22 خوردگی و حفاظت مواد تبریز
علی شوقی رتبه 24 استخراج فلزات تهران
پونه فرحت رتبه 32 جوشکاری تهران
محمدرضا تمیزی رتبه 37 شناسایی و انتخاب مواد تهران
سعید بنایی فر رتبه 43 شناسایی و انتخاب مواد تبریز
مهسا کریمی رتبه 44 شناسایی و انتخاب مواد تهران
میلاد رستمی رتبه 58 سرامیک تهران
مهسا بیگ خراسانی رتبه 60 شناسایی و انتخاب مواد تهران
جواد جداری باقی رتبه 68 شناسایی و انتخاب مواد تبریز
سید محمد منتظری رتبه 80 خوردگی و حفاظت مواد و استخراج فلزات تهران
پیمان خمسه پور رتبه 85 شناسایی و انتخاب مواد تهران
حمیدرضا اسکندری رتبه 89 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد تهران
حمید ضیایی رتبه 93 شناسایی تبریز
امید سید مهدی کنی رتبه 95 جوشکاری تهران
کد 1273 نانوفناوری - نانومواد
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
عباس بهمنی رتبه 2 نانومواد تهران
رشید خلیلی فرد رتبه 6 اراک
جواد جداری باقی رتبه 7 تبریز
سید علی موسوی نیا رتبه 14 نانومواد خرم آباد
نوشین بی آزار رتبه 21 نانومواد تهران
حامد حدایقی رتبه 52 نانومواد کرج
آرمین رضانژاد رتبه 91 نانومواد تبریز
فرنوش یکانی رتبه 73 نانومواد تهران
هادی سلیمی رتبه 96 نانومواد مراغه
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه علوم انسانی اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه علوم پایه اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه هنر اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه کشاورزی اینجا کلیک کنید
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©