اسامی برخی از رتبه های تک و دو رقمی مدرسان شریف در گروه علوم انسانی آزمون کارشناسی ارشد 95

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 95 گروه علوم انسانی از داوطلبان مدرسان شریف بوده است. در جدول زیر می توانید اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که اسامی سایر رتبه ها به مرور به جدول زیر اضافه خواهد شد.
کد 1148 مدیریت اجرایی گرایش MBA
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
علیرضا آقایی شهربابکی رتبه 1 MBA تهران
یوسف جعفرنیا رتبه 2 MBA تهران
ارشیا فرزام فر رتبه 3 MBA تهران
پویا فولاد رتبه 4 MBA تهران
حسن بندبنی رتبه 5 MBA تهران
سینا مؤمنی رتبه 6 MBA تهران
بانی امین نژاد رتبه 8 MBA تهران
مجتبی محمدی رتبه 10 MBA تهران
علی احمدی رتبه 11 MBA تهران
علی حسن نژاد رتبه 12 MBA رودسر
نوید جلال منش رتبه 14 MBA تهران
علیرضا سهرابی زاده رتبه 15 MBA تهران
حسین جاریانی رتبه 17 MBA تهران
فاطمه نقدآبادی رتبه 20 MBA تهران
امیرحسین برقعی رضوی رتبه 23 MBA تهران
مهدی شهریاری رتبه 26 MBA تهران
محمدعلی کورنگ بهشتی رتبه 28 MBA اصفهان
حمید زعیمی رتبه 29 MBA تهران
حمیدرضا هادیان رتبه 30 MBA تهران
علیرضا تشکری رتبه 32 MBA تهران
سعید تدین رتبه 33 MBA تهران
امیرحسین معدنی رتبه 34 MBA تهران
ارژنگ نیکبخت رتبه 35 MBA تهران
محسن محمدخانی رتبه 36 MBA کرج
امیرحسین رحیمی رتبه 37 MBA تهران
سید امین نیشابوری رتبه 38 MBA تهران
سیده الهام طباطبایی رتبه 39 MBA تهران
احسان حسینی فهرجی رتبه 40 MBA تهران
سید امیرحسین جزایری رتبه 46 MBA شیراز
سالار نوذری رتبه 49 MBA تهران
مهدی باغ میرانی رتبه 51 MBA تهران
سحر روشنی رتبه 53 MBA تهران
مهرداد بهروزی نژاد رتبه 56 MBA بجنورد
محمد مسعود قوام رتبه 58 MBA تهران
علی یزدان شناس رتبه 62 MBA تهران
نیما بنکدار هاشمی رتبه 64 MBA اصفهان
شایان حاج هاشمی رتبه 70 MBA تهران
محمد صمدی رتبه 73 MBA تهران
مهسا کاظمی رتبه 74 MBA تهران
سید مهدی فیروزی رتبه 75 MBA تهران
زهرا مالکی رتبه 76 MBA شهرکرد
فاطمه بخشی رتبه 77 MBA تهران
بهنام محمدی رتبه 78 MBA تهران
امین شرف آبادی رتبه 80 MBA تهران
شقایق اسکندری رتبه 83 MBA تهران
مهبد مرتضوی رتبه 91 MBA تهران
سعیده علایی رتبه 95 MBA تهران
حمیدرضا بیداری رتبه 98 MBA تهران
کد 1148 مدیریت اجرایی گرایش اجرایی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سید دانیال نوده فراهانی رتبه 4 اجرایی و 3 مدیرت شهری تهران
محدثه جوانفر رتبه 9 اجرایی تهران
سارا بهشتی رتبه 11 اجرایی و 7 مدیریت شهری تهران
سیده عفت حیات الغیبی رتبه 17 اجرایی تهران
سیده نگار حسینی رتبه 18 اجرایی تهران
الناز حسن پورسیرانی رتبه 24 اجرایی تهران
نیلوفر شریعتی رتبه 29 اجرایی تهران
محمد فرجی نوغانی رتبه 30 اجرایی و امور شهری مشهد
محمد حسین نقی گنجی رتبه 31 اجرایی تهران
سید حسین صحاف رتبه 35 اجرایی مشهد
مهدی اسلامی رتبه 39 اجرایی قزوین
مهدی نیستانی رتبه 43 اجرایی سمنان
ام البنین هاشمی زاده رتبه 45 اجرایی مشهد
سینا سبزواری رتبه 48 اجرایی شهرضا
آزاده توده روستا رتبه 51 اجرایی کرج
امیرحسین سرابی رتبه 58 اجرایی و امور شهری زاهدان
افسانه سیفی پور رتبه 61 اجرایی شهربابک
میلاد سعیدی رتبه 63 امور شهری تهران
زهرا شوشتری زاده رتبه 71 اجرایی تهران
سید حمیدرضا عباسی رتبه 73 اجرایی رشت
سید رضا موسوی رتبه 81 اجرایی اردکان
وحید یوسفی پور رتبه 83 اجرایی شیراز
فاطمه قنواتی رتبه 95 اجرایی اهواز
کد 1142 مجموعه مدیریت
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حسین مالکی رتبه 1 مدیریت بازرگانی و فناوری اطلاعات و حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 2 مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی و منابع انسانی، بازرگانی دریایی، رتبه 3 مدیریت صنعتی و رتبه 8 مدیریت دولتی تهران
سینا نصیری الموتی رتبه 1 مدیریت صنعتی و تکنولوژی، رتبه 2 مدیریت IT و مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و رتبه 4 مدیریت بازرگانی تهران
فاطمه سادات جعفری رتبه 3 مدیریت بازرگانی و مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 4 مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 5 مدیریت تکنولوژی و رتبه 6 کارآفرینی و رتبه 8 مدیریت بازرگانی دریایی مشهد
دانیال موسوی شکیبا رتبه 3 مدیریت منابع انسانی، رتبه 4 مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی، رتبه 5 مدیریت بازرگانی و فناوری اطلاعات، رتبه 6 مدیریت بازرگانی دریایی و رتبه 7 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و رتبه 9 مدیریت دولتی مشهد
محمد مهدی جعفریان دهکردی رتبه 4 مدیریت دولتی شهرکرد
علی بانشی رتبه 8 مدیریت صنعتی شیراز
یاسمن قیدر رتبه 9 مدیریت کارآفرینی تهران
فاطمه منشی زاده رتبه 13 مدیریت صنعتی مشهد
احسان اسماعیل زاده رتبه 14 مدیریت بازرگانی بابلسر
علی سبزعلیان رتبه 15 مدیریت مالی تهران
زکیه دباغ رتبه 16 مدیریت بازرگانی مشهد
کسری شریفی رتبه 16 مدیریت صنعتی تهران
افسون حاجی نیلی رتبه 19 مدیریت مالی تهران
ملیحه نظری رتبه 20 مدیریت دولتی بیرجند
حمیدرضا شاداب کیا رتبه 23 مدیریت بازرگانی دریایی سبزوار
فاطمه اکرمی رتبه 24 مدیریت دولتی تهران
مسعود مددی رتبه 25 مدیریت دولتی مشهد
علی قندالی رتبه 26 مدیریت صنعتی گرمسار
پانته آ نوروزی رتبه 32 مدیریت مالی تهران
حامد مرادخانی رتبه 35 مدیریت بازرگانی تهران
علی اصغر امیری رتبه 35 کارآفرینی کرج
سارا هادیان رتبه 37 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای تهران
حسین مرادی رتبه 38 مدیریت مالی تهران
علی قاسمیان رتبه 42 بازرگانی ساری
امیر حاجی زاده رتبه 42 مدیریت دولتی تهران
فاطمه دادوندی رتبه 43 مدیریت صنعتی و رتبه 40 مدیریت حمل و نقل دریایی گلپایگان
امین امیری رتبه 46 مدیریت مالی تهران
سیما سجادی رتبه 48 کارآفرینی مشهد
احسان ملکی رتبه 51 مدیریت مالی قائمشهر
شقایق خراسانی رتبه 53 مدیریت بازرگانی کرج
سارا محبی رتبه 59 مدیریت بازرگانی تهران
امیرحسین آقایی رتبه 56 مدیریت بازرگانی مشهد
محمد تاب رتبه 74 مدیریت مالی شیراز
فریبا غلامی رتبه 79 مدیریت مالی تهران
محسن قنبری رتبه 80 مدیریت بازرگانی تهران
مینو صاحب الداری رتبه 85 مدیریت دولتی قم
ندا علیرضا زاده رتبه 87 مدیریت منابع انسانی تهران
مریم اخترزاده رتبه 89 مدیریت مالی تهران
محمدحسین کیایی رتبه 91 مدیریت مالی تهران
محمد خان احمدی رتبه 93 مدیریت بازرگانی تهران
زهره طاهر رتبه 94 کارآفرینی تهران
کد 1134 حسابداری
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد جواد منصوری رتبه 1 تهران
علیرضا عرب زاده رتبه 2 بوشهر
غزاله زرین فر رتبه 3 تهران
سیده فاطمه اکبری رتبه 5 تهران
سید محمد حسن طباطبایی رتبه 6 تهران
محمد مهدی مؤمنی زاده رتبه 7 یزد
سید امیرحسین میرهادی رتبه 9 تهران
محمدعلی حاذق رتبه 12 تهران
غزال حافظی رتبه 13 تهران
علی قاسمی رتبه 17 تهران
بهشته اعلمی هرندی رتبه 19 اصفهان
علی مردانی رتبه 19 حسابداری مدیریت کرمانشاه
حسن حاجی پور رتبه 23 تهران
مینا بیانی رتبه 24 تهران
ابراهیم جهانی رتبه 30 بابلسر
مهدی احمدی رتبه 32 حسابداری مدیریت جوانرود
عباس داستانپور رتبه 32 تهران
سامان قیاسی رتبه 33 تهران
احسان قهرایی رتبه 34 تهران
پیمان احمدی رتبه 36 کرمانشاه
صدرالدین صفار حیدری رتبه 43 بابلسر
سلمان مرادی رتبه 48 کرمانشاه
سپیده برشجان رتبه 53 تهران
سارا ملکیان رتبه 56 کرج
امین ناظمی باقرآبادی رتبه 59 کرمانشاه
سید مجید آذرشب رتبه 64 بابلسر
فریبا نظرزاده رتبه 80 تهران
محمد یزدان پناه رتبه 84 تهران
کیان کریم پور رتبه 87 کرج
رضا منیفی رتبه 93 کرمانشاه
کد 1126 مجموعه حقوق
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
عرفان اکبری رتبه 1 حقوق خصوصی مشهد
رضا مهرعلی تبار رتبه 1 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
نیلوفر حیدری رتبه 1 حقوق عمومی، 2 حقوق محیط زیست، 3 حقوق بشر و ارتباطات تهران
یاسر یاراحمدی رتبه 4 حقوق عمومی بروجرد
یاسر غلامعلی تبار رتبه 5 حقوق خصوصی و 2 معارف اسلامی و حقوق تهران
سید امیر سعید رضوی رتبه 5 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
امیر حامد طالبیان رتبه 5 حقوق بین الملل و حقوق بشر، 6 حقوق ارتباطات تهران
علی تقی زاده رتبه 6 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
علی طاهری رتبه 6 حقوق عمومی، 6 حقوق محیط زیست تهران
سید محمدرسول باختر رتبه 6 حقوق تجارت بین الملل تهران
محمدرضا خبوک رتبه 7 حقوق بشر تهران
مهسا داورمنش رتبه 8 حقوق خصوصی مشهد
منصور سرخی رتبه 8 حقوق عمومی شوش دانیال
سهیل کاکایی رتبه 8 حقوق بین الملل تهران
الهام محمدپور رتبه 9 حقوق خصوصی مشهد
ساسان حبیب پور تهمتن رتبه 9 حقوق جزا و جرم شناسی بابلسر
داوود بی نیاز رتبه 9 حقوق عمومی شیراز
مهریار مهربان رتبه 9 حقوق تجارت بین الملل تهران
نیلوفر محمدی رتبه 10 حقوق تجاری اقتصادی تهران
محمد قاسمی رتبه 10 حقوق تجارت بین الملل تهران
ادریس سالاری مقدم رتبه 11 حقوق خصوصی مشهد
فاطمه صالحی رتبه 11 حقوق مالکیت فکری تهران
آرزو علی پور رتبه 12 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی تهران
الهام فراهانی رتبه 12 حقوق بین الملل تهران
عرفان فیض مغربی رتبه 13 حقوق تجارت بین الملل تهران
نوید میرزایی رتبه 13 حقوق خانواده و معارف اسلامی حقوق تهران
مهرنوش ایمانی رتبه 14 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
نگین نادعلی رتبه 14 حقوق تجارت بین الملل تهران
احمد جابرالانصار رتبه 14 حقوق خانواده و معارف اسلامی حقوق تهران
مهدی رحیمی رتبه 14 حقوق خصوصی تهران
فاطمه دهقان رتبه 15 حقوق تجاری اقتصادی بین الملل تهران
مهناز یوسفی رتبه 15 حقوق عمومی مشهد
محمدرضا برزگر رتبه 16 حقوق جزا و جرم شناسی آباده
آنیتا حجتی ثابت رتبه 21 حقوق بین الملل تهران
محمد احمدنژاد رتبه 21 حقوق خصوصی قم
امیرمحمود امینی رتبه 21 حقوق مالکیت فکری مشهد
سروش سیادت رتبه 22 حقوق تجارت بین الملل تهران
امیرمحمد حاج نجفی رتبه 22 حقوق خصوصی تهران
نازنین صدرنژاد رتبه 24 حقوق تجاری اقتصادی بین الملل تهران
سیده پریسا پورهاشمی رتبه 24 حقوق محیط زیست و رتبه 49 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
جواد حق شناس رتبه 25 حقوق تجارت بین الملل قائمشهر
پریسا اسماعیلی رتبه 25 حقوق خصوصی اصفهان
حسین صیاد رتبه 25 حقوق عمومی تهران
معین نادری رتبه 26 حقوق تجارت تهران
علیرضا کرمی رتبه 26 حقوق عمومی تهران
امین شیرمحمد رتبه 26 حقوق خانواده تهران
بهزاد رئیسی رتبه 27 حقوق تجارت بین الملل شهرکرد
علیرضا ابراهیمی رتبه 27 حقوق تجارت بین الملل تهران
فریده شهریور مطلق رتبه 28 حقوق خصوصی ارسنجان
آیدا آقاجانی رتبه 28 حقوق بشر تهران
سهراب قره گوزلو رتبه 28 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
مهدی وحدانی رتبه 29 حقوق تجارت بین الملل تهران
سیده فاطمه طالقانی نیا رتبه 30 حقوق خصوصی تهران
محمود وظیفه شناس رتبه 31 حقوق خصوصی بابلسر
سید مجتبی حسینی رتبه 32 حقوق خصوصی تهران
آرمان رشیدی نسب رتبه 34 حقوق عمومی همدان
فرخنده کاظم پور رتبه 36 حقوق بین الملل بابلسر
امیرمحمود امینی رتبه 38 حقوق خصوصی مشهد
علی امامی رتبه 40 حقوق تجاری تهران
ریحانه آشتیانی رتبه 40 حقوق تجارت بین الملل تهران
سید فرزاد حسینی رتبه 41 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
خدیجه امیری سام رتبه 42 حقوق خصوصی تهران
ارغوان ناصری رتبه 45 حقوق بین الملل تهران
رامین صالح آبادی رتبه 46 حقوق عمومی مشهد
نرگس خلیلی رتبه 47 حقوق بین الملل تهران
آذین قارونی رتبه 48 حقوق تجارت بین الملل تهران
معین صبوریان رتبه 48 حقوق عمومی اهواز
مرتضی بدیعی رتبه 50 حقوق تجارت بین الملل مشهد
پریچهر کنعانی زاده رتبه 50 حقوق محیط زیست تهران
کیمیا کبریتی رتبه 51 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
مژده یوسفی رتبه 51 حقوق خصوصی بیرجند
سعیده صوفی رتبه 52 حقوق بین الملل تهران
جواد محمد حسنی رتبه 55 حقوق ارتباطات بابل
بردیا ناصری رتبه 55 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
فاطمه مسرور رتبه 57 حقوق بین الملل تهران
طاهره نظری رتبه 58 حقوق عمومی تهران
ابراهیم امینی رتبه 59 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
یوسف فولادوند رتبه 60 حقوق بین الملل تهران
امیرحسین احمدی رتبه 60 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
وحید همتیان رتبه 63 حقوق بشر تهران
علیرضا پروان رتبه 63 حقوق جزا و جرم شناسی شیراز
فائزه حسینی رتبه 63 حقوق بین الملل تهران
محدثه بیدی رتبه 65 حقوق خصوصی مشهد
شهلا بهشتی تبه 66 حقوق بین الملل تبریز
امیررضا کیهان رتبه 66 حقوق عمومی بوشهر
مسعود مرادی رتبه 68 حقوق خصوصی شهرکرد
میرمهدی سجادی رتبه 70 حقوق عمومی تهران
آیدا مودت نیا رتبه 74 حقوق خصوصی همدان
فرشاد شاهرخی رتبه 78 حقوق جزا و جرم شناسی تهران
زهره نجفی رتبه 78 حقوق خصوصی قم
محمد کیهانیان رتبه 78 حقوق نفت و گاز تنکابن
سعید ایمانی رتبه 79 حقوق خصوصی سیرجان
فرشته دامکی رتبه 80 حقوق بشر تهران
ارغوان منصوری رتبه 80 حقوق تجارت بین الملل تهران
فرشاد میثاقی رتبه 80 حقوق جزا و جرم شناسی بابلسر
سعید اسدی رتبه 82 حقوق عمومی شهرکرد
رضا خطابخش رتبه 84 حقوق خصوصی تهران
سمانه سقط چی رتبه 86 حقوق جزا و جرم شناسی کرج
علی اکبر فاطمی رتبه 86 حقوق بشر همدان
هدی آرزوفر رتبه 87 حقوق تجارت بین الملل تهران
فاطمه کشاورز رتبه 88 حقوق عمومی شیراز
زهرا زندیه رتبه 89 حقوق بشر قم
مهتاب امیریان رتبه 90 حقوق جزا و جرم شناسی شهرکرد
نیلوفر عابدینی رتبه 91 حقوق عمومی شهرکرد
محمدعلی داوطلب رتبه 92 حقوق خصوصی بروجرد
محمدحسین داوودآبادی رتبه 94 حقوق جزا و جرم شناسی قم
حسین خسروی رتبه 95 حقوق خصوصی اصفهان
امیرعباس رستمی رتبه 95 حقوق محیط زیست تهران
ملیحه مزین رتبه 96 حقوق جزا و جرم شناسی شیراز
حمد سرفرازیان رتبه 97 حقوق عمومی تهران
زهرا حامی آبادی رتبه 98 حقوق جزا و جرم شناسی
کد 1133 مجموعه روانشناسی (1)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
جواد عباسی رتبه 1 گرایش های روانشناسی بالینی، روانشناسی، خانواده درمانی، سنجش و اندازه گیری، بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی اسلامی اصفهان
علیرضا نیک اختر رتبه 2 روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری و روانسنجی، رتبه 11 بالینی تهران
سیده بهاران قوامی رتبه 2 روانشناسی بالینی، 8 روانشناسی و 9 روانسنجی تهران
مصطفی عبدولی رتبه 3 گرایش روانشناسی و گرایش سنجش و اندازه گیری تهران
سهیلا یعقوبی رتبه 4 روانشناسی بالینی، خانواده درمانی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان شاهین شهر
فاطمه فتاحی رتبه 7 سنجش و اندازه گیری و 9 روانشناسی تهران
مصطفی عاشقی رتبه 7 روانشناسی صنعتی و سازمانی تهران
تینا پارسامند رتبه 10 روانشناسی بالینی، خانواده درمانی و بالینی کودک و نوجوان تهران
الهام زمانی رتبه 11 روانشناسی عمومی اصفهان
راحله جبارزاده رتبه 13 روانشناسی صنعتی و سازمانی اصفهان
سحر حیدری رتبه 13 روانشناسی عمومی اصفهان
سهیل سبزکار رتبه 17 روانشناسی عمومی تهران
زهرا دهقانی رتبه 21 روانشناسی بالینی اردکان
اسدالله امیری رتبه 25 روانشناسی عمومی کوهدشت
آرزو عسکری رتبه 27 روانشناسی بالینی تهران
فرزانه فیروزکوهی رتبه 28 روانسنجی تهران
محمدحسین شکاری رتبه 35 روانسنجی یزد
مهراد مهدی پور رتبه 36 روانشناسی عمومی تهران
اسدالله امیری رتبه 38 روانشناسی بالینی اصفهان
سارا ذبیحی رتبه 39 روانسنجی و 52 روانشناسی بالینی اصفهان
مریم موحد علوی رتبه 43 روانشناسی عمومی تهران
مهرنوش پورسعید رتبه 51 روانشناسی بالینی اصفهان
عاطفه پناهی رتبه 54 روانشناسی بالینی اصفهان
امیرعلی علی محمدی رتبه 57 روانشناسی عمومی تهران
علی نجات رتبه 58 روانشناسی بالینی تبریز
فرشته عشایری رتبه 60 روانشناسی بالینی اردبیل
منا پیشیار رتبه 61 روانسنجی اصفهان
رضا آریاوند رتبه 65 روانشناسی بالینی تهران
میترا رضوی فر رتبه 71 روانشناسی عمومی قزوین
حسین حسین پور رتبه 72 روانشناسی بالینی اصفهان
عارفه زمانی رتبه 77 روانشناسی بالینی تهران
مریم محمدنژاد رتبه 79 روانشناسی بالینی اصفهان
شیرین باقرزاده رتبه 91 روانشناسی عمومی و رتبه 98 روانسنجی اصفهان
کد 1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد کشاورز رتبه 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی بوشهر
مهدی ملازاده رتبه 1 رفتار حرکتی میاندوآب
احسان سوگندی رتبه 1 آسیب شناسی ورزشی سبزوار
سید روح الله حسینی رتبه 4 حرکات اصلاحی مشهد
سارا غفوری رتبه 5 فیزیولوژی ورزشی مشهد
آرمان حیدری رتبه 6 تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریز
محمد امین حنطه رتبه 7 بیومکانیک کاشان
آرش قربانی رتبه 14 روانشناسی ورزشی زنجان
سید مجتبی حسینی رتبه 24 فیزیولوژی ورزشی یاسوج
محمدحسین جعفری رتبه 14 بیومکانیک و رتبه 27 فیزیولوژی ورزشی تهران
سارا نیکفام رتبه 16 بیومکانیک ورزشی تهران
فاطمه حیدری رتبه 16 روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی تهران
سارا عطاران رتبه 22 فیزیولوژی ورزشی تهران
عاطفه بهشتی رتبه 22 روانشناسی ورزشی تبریز
محمد خواجه وندی رتبه 23 بیومکانیک ورزشی بابل
زکیه حیدری رتبه 32 فیزیولوژی ورزشی آباده
زینب لوایی رتبه 34 رفتار حرکتی خمینی شهر
بهناز اکبرزاده رتبه 48 مدیریت ورزشی مشهد
عاطفه هیبتی رتبه 55 روانشناسی ورزشی شهرکرد
مهدی رشیدپور رتبه 57 فیزیولوژی ورزشی تهران
محمد سردارآبادی رتبه 60 بیومکانیک ورزشی شاهرود
نجمه یزدانی رتبه 62 مدیریت ورزشی تهران
مهدی بخشی رتبه 64 فیزیولوژی ورزشی تهران
میثم کاظمی رتبه 65 بیومکانیک ورزشی همدان
حمیده دیناری رتبه 82 رفتار حرکتی همدان
وحید مرادی رتبه 83 رفتار حرکتی بابل
دانیال مصلح پور رتبه 85 آسیب شناسی ورزشی اهواز
وحید حسن پور رتبه 91 رفتار حرکتی قم
سمانه امیراحمدی رتبه 92 فیزیولوژی ورزشی تهران
کد 1117 مجموعه علوم تربیتی (1)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فاطمه کل میشی رتبه 1 گرایش های برنامه ریزی درسی و آموزش بزرگسالان، رتبه 2 گرایش های مدیریت آموزشی و آموزش منابع انسانی و رتبه 6 مدیریت آموزش عالی سبزوار
مهدی فلاح رتبه 2 آموزش بزرگسالان، رتبه 5 برنامه ریزی درسی و رتبه 8 آموزش منابع انسانی و رتبه 9 مدیریت آموزش عالی همدان
رضا کمالی مهاجر رتبه 2 تحقیقات آموزشی و رتبه 8 فلسفه آموزش و پرورش بجنورد
سامان صادقی رتبه 3 مدیریت آموزشی شیراز
جمال حاجی رتبه 4 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی مهاباد
سمیه رزبان رتبه 5 تکنولوژی آموزشی تهران
عالیه علی پور رتبه 5 مدیریت آموزش عالی و رتبه 6 مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع قاین
اکرم مرادی سفر رتبه 14 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی همدان
سید هادی موسوی رتبه 21 برنامه ریزی درسی بابل
اکرم مرادی رتبه 21 مدیریت آموزشی مدان
الهام کاظمی رتبه 22 تکنولوژی آموزشی اراک
فاطمه شریف الحسینی رتبه 25 برنامه ریزی درسی گرگان
مرتضی احمدزاده رتبه 25 فلسفه آموزشی اراک
حامدی احمدی رتبه 26 تکنولوژی آموزشی یزد
فرزانه میری رتبه 27 آموزش عالی تهران
فریبا یوسفی رتبه 31 تکنولوژی آموزشی جهرم
روح الله علی زمانی رتبه 29 برنامه ریزی درسی قم
شبنم عزیزخیال رتبه 36 تحقیقات آموزشی ارومیه
ساحل حسینی رتبه 40 مدیریت آموزشی شیراز
نسرین سرلک رتبه 41 آموزش عالی اصفهان
فاطمه درویشی رتبه 46 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی تهران
مرضیه جعفرپور رتبه 51 تحقیقات آموزشی زاهدان
سیده ندا موسوی رتبه 66 برنامه ریزی درسی بابل
لیلا خزری رتبه 74 مدیریت آموزشی تبریز
فرزانه یگانه رتبه 79 مدیریت آموزشی سبزوار
فریبا یوسفی رتبه 89 آموزش بزرگسالان جهرم
اعظم دیدار رتبه 96 تکنولوژی آموزشی تهران
کد 1121 مجموعه زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
مهدی شریعت رتبه 1 آموزش زبان کازرون
آرش عباسیان رتبه 2 آموزش زبان تهران
الهام محمدی رتبه 5 آموزش زبان انگلیسی تهران
آرمین امیری رتبه 6 آموزش زبان کرمانشاه
مهدیس قلی پور رتبه 7 مترجمی زبان قائمشهر
مصطفی غفوری اصل رتبه 10 آموزش زبان مشهد
رویا مهرگان راد رتبه 11 مترجمی مشهد
امیر برازنده رتبه 13 ادبیات انگلیسی مشهد
رسول جعفری رتبه 14 آموزش زبان تبریز
فتانه علیرضایی رتبه 20 آموزش زبان اصفهان
پرستو حسین زاده رتبه 22 مترجمی زبان شهرکرد
الهام ربیعی رتبه 36 آموزش زبان همدان
سارا جوهر شمشیری رتبه 41 ادبیات انگلیسی اصفهان
فاطمه دلنواز احمدی رتبه 47 مترجمی مشهد
آرمین عباسی رتبه 47 آموزش زبان میانه
شیوا بزاز رتبه 51 آموزش زبان تهران
مهدی امیرخانی رتبه 56 آموزش زبان شهرکرد
بهروز مقدس رتبه 57 آموزش زبان یاسوج
مریم میان محله رتبه 58 آموزش زبان تهران
بهراد بهمنی رتبه 59 ادبیات انگلیسی کرمانشاه
ثریا حاتمی رتبه 60 آموزش زبان ملایر
الناز رحمت نژاد رتبه 61 مترجمی زبان کرج
رضا ساجدی فر رتبه 63 مترجمی زبان سبزوار
مونیکا عیسی یانس رتبه 64 ادبیات انگلیسی تهران
فاطمه حسینی رتبه 68 آموزش زبان انگلیسی زنجان
نرگس اسماعیلی رتبه 69 آموزش زبان تهران
بابک بابالی رتبه 69 ادبیات انگلیسی زنجان
سید وفاالدین محمودی نژاد دزفولی رتبه 71 مترجمی زبان انگلیسی شوش دانیال
مژگان یوسفی رتبه 78 آموزش زبان تهران
آذر دولتی رتبه 80 مترجمی زبان تهران
فرید خضر مینایی رتبه 87 آموزش زبان کرمانشاه
کد 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
علی صفیارپور رتبه 1 گرایش علوم سیاسی و رتبه 3 گرایش اندیشه سیاسی در اسلام بیجار
رضا اسکندر ساوجبلاغی رتبه 1 گرایش مطالعات منطقه ای تنکابن
محمد حسن غلامی رتبه 2 گرایش مطالعات منطقه ای شیراز
حسین بهرامی رتبه 2 گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی تهران
امین نائینی رتبه 3 گرایش مطالعات منطقه ای همدان
مجتبی اسلامی رتبه 4 گرایش علوم سیاسی اردکان
سید کاظم سعادتی رتبه 6 گرایش روابط بین الملل مشهد
طاهره میلادی رتبه 7 گرایش روابط بین الملل کامیاران
مسعود جوادی راد رتبه 8 گرایش روابط بین الملل نیشابور
سید احمد میرکریمی رتبه 8 گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی
محمد نادر آزادپور رتبه 9 گرایش روابط بین الملل تهران
محمدصادق آروین رتبه 11 علوم سیاسی بیرجند
امیرحسین قندالی رتبه 12 روابط بین الملل مشهد
رضا اسدی رتبه 13 مطالعات منطقه ای تهران
امیرعباس شکاری رتبه 15 علوم سیاسی سیرجان
رضا کدخدازاده رتبه 15 مطالعات منطقه ای ارومیه
سید محمدصادق اقدسی رتبه 21 دیپلماسی و سازمان های بین المللی تهران
هادی احسانی رتبه 22 علوم سیاسی تهران
سوما بیدارپور رتبه 24 روابط بین الملل سنندج
رامین فروغی رتبه 26 مطالعات منطقه ای اصفهان
امیرمحمد توللی رتبه 27 روابط بین الملل تهران
صابر تقی تبار رتبه 27 علوم سیاسی بابلسر
خدابخش لایقی رتبه 30 علوم سیاسی لردگان
محمد خواجه ثانی رتبه 34 مطالعات منطقه ای تهران
سید محمد موسوی رتبه 36 علوم سیاسی قم
یاسر سوری رتبه 39 مطالعات منطقه ای تهران
حسن عسگری رتبه 36 روابط بین الملل مشهد
محمد بیرانوند رتبه 44 دیپلماسی و سازمان های بین المللی تهران
سیاوش سلطانی همت رتبه 44 علوم سیاسی تهران
محسن نوری رتبه 45 مطالعات منطقه ای تهران
مسعود بابایی رتبه 51 علوم سیاسی تهران
نوشین ادگی رتبه 54 علوم سیاسی نیشابور
محمد مرادی رتبه 55 مطالعات منطقه ای تهران
نعیم عبدلی رتبه 62 علوم سیاسی کرمانشاه
آزیتا صالح رتبه 63 روابط بین الملل تهران
رضا کریمی رتبه 67 روابط بین الملل بروجرد
حسنی فرهادی خو رتبه 68 روابط بین الملل کرمانشاه
محمد فلاح نژاد رتبه 75 دیپلماسی و سازمان های بین المللی تهران
معصومه گل بیاتی رتبه 79 روابط بین الملل قم
پروین معروفی رتبه 86 دیپلماسی اشنویه
کد 1143 مجموعه روانشناسی (2)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امیرحسین فرازمند رتبه 2 مشاوره تهران
سکینه پورطالب رتبه 2 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تبریز
نگار کثیری رتبه 4 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان
رویا سادات خاتون آبادی رتبه 5 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان
نیکتا مقصودلو رتبه 6 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی گرگان
فاطمه حکیم نیا رتبه 7 روانشناسی تربیتی یزد
محسن حدادی رتبه 8 روانشناسی تربیتی اهواز
امیرحسین ردایی رتبه 10 مشاوره تهران
طاهره باقرلو رتبه 11 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کرج
روح الله نخعی رتبه 11 مشاوره بیرجند
نسترن اخوان خرازیان رتبه 14 روانشناسی کودکان استثنایی تهران
گلفام میرطاهری رتبه 15 روانشناسی تربیتی تهران
نجمه سعادت یار رتبه 19 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تهران
سید قاسم مصلح رتبه 23 روانشناسی تربیتی ارومیه
فرزانه محمودزاده رتبه 28 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تهران
مسعود رضوان رتبه 29 مشاوره اهواز
محمدحسین شیرانیان رتبه 31 مشاوره یزد
معصومه روستایی رتبه 32 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تهران
هدایا سلطانی زاده رتبه 36 روانشناسی تربیتی ساری
رویا امینی رتبه 38 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی زاهدان
سمیرا اکرمی رتبه 39 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی یزد
محسن رضایی رتبه 40 مشاوره اقلید
زهرا خاتونی رتبه 40 مشاوره کرمانشاه
مسعود باغبانی رتبه 41 روانشناسی تربیتی مهاباد
یاسمن شاه میوه رتبه 44 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان
منصوره حاجی علیزاده رتبه 45 مشاوره بافق
نسرین سیستانی پور رتبه 48 مشاوره نیشابور
شراره کاشی پز رتبه 61 مشاوره تهران
علیرضا حسن زاده رتبه 63 روانشناسی تربیتی مشهد
سامیه آتش پور رتبه 66 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان
زهرا کاکولوند رتبه 67 روانشناسی تربیتی الشتر
زینب نادری رتبه 69 روانشناسی تربیتی تهران
مریم گودرزی رتبه 78 مشاوره تهران
مژده ظریفی رتبه 83 مشاوره بندرعباس
عاطفه محمدی رتبه 86 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مشهد
کد 1123 مجموعه علوم تربیتی (2)
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
نازنین افشاریان رتبه 2 کلیه گرایش ها تهران
زهرا غلام زاده رتبه 5 کلیه گرایش ها خوی
اسماء بهادری مقدم رتبه 7 کلیه گرایش ها مشهد
کد 1107 مجموعه تاریخ
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
یاشار تاج محمدی رتبه 9 تهران
حسین مالکی رتبه 11 ایران اسلامی زابل
بابک فرزام راد رتبه 26 تاریخ اسلام تبریز
نسرین رشید رتبه 32 ایران باستان آمل
شهاب الدین سمنان رتبه 33 تاریخ ایران باستان تهران
زهره گازر رتبه 47 تاریخ اسلام خمینی شهر
محمد یوسف وند رتبه 49 تاریخ اسلام تهران
لیلا جمال الدین رتبه 53 عمومی جهان شیراز
کد 1101 زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سوزان کریمی رتبه 5 گرایش های زبان و ادبیات فارسی و ادبیات کودک و نوجوان و رتبه 6 گرایش ادبیات پایداری تهران
شکیلا پریزاد رتبه 18 زبان و ادبیات فارسی شیراز
محبوبه زکانی رتبه 23 زبان و ادبیات فارسی تهران
سمیرا امینی رتبه 45 زبان و ادبیات فارسی کرمانشاه
عالیه اکبری رتبه 52 زبان و ادبیات فارسی قزوین
ترانه عرفانی رتبه 75 زبان و ادبیات فارسی مشهد
سحر برازجانی رتبه 92 ادبیات پایداری شیراز
کد 1102 مجموعه علوم جغرافیایی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
بهمن طهماسبی رتبه 1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهران
احمد حاتمی رتبه 2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری نورآباد لرستان
فاطمه اکبری رتبه 5 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهران
پروانه امیرحسینی رتبه 11 جغرافیا برنامه ریزی شهری مراغه
ندا فاتح رتبه 15 جغرافیای سیاسی مشهد
ایرج احمدزاده رتبه 18 جغرافیای سیاسی میاندوآب
زینب فیض اللهی رتبه 19 برنامه ریزی و آمایش سرزمین خوی
نوید کریمی رتبه 28 جغرافیای سیاسی زاهدان
الهام شیروانی پور رتبه 32 گردشگری اصفهان
آرزو ترابی رتبه 41 جغرافیای سیاسی تهران
صادق بوستانی رتبه 42 جغرافیای سیاسی تهران
فاطمه آذرخش رتبه 44 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایلام
طیبه فلاحی رتبه 53 جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمانشاه
سعید سجادی رتبه 58 آب و هواشناسی سنندج
پرستو یاراحمدی رتبه 61 جغرافیا و برنامه ریزی شهری شاهین شهر
سهیل جمالی رتبه 64 برنامه ریزی شهری تهران
سعید سجادی رتبه 65 ژئومورفولوژی سنندج
خاطره رمضان پور رتبه 66 جغرافیا و برنامه ریزی شهری مسجدسلیمان
عباس صادق زاده رتبه 78 برنامه ریزی شهری تبریز
سحر ململی رتبه 79 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایذه
نوید علی پور رتبه 86 جغرافیای سیاسی خرم آباد
سید مهرداد اسماعیلی رتبه 88 برنامه ریزی شهری تهران
زهرا بهرامیان رتبه 90 جغرافیا و برنامه ریزی شهری شهرضا
اسحاق حسنی رتبه 94 برنامه ریزی آمایش سرزمین ارومیه
پروانه کریمی رتبه 98 برنامه ریزی آمایش سرزمین یاسوج
فریدون احسانی رتبه 98 آب و هواشناسی مرند
کد 1105 علوم اقتصادی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
حسین جلیلی رتبه 8 تهران
راضیه پاپی رتبه 10 کرج
مجتبی مهدی پور رتبه 11 تهران
خشایار ملکی رتبه 14 تهران
حمیدرضا عظیمی نیا رتبه 15 تهران
مرتضی رحیمی رتبه 33 تهران
آرمان محمدی رتبه 41 تهران
محمد امین احمدی رتبه 67 کرج
فرزین ویشلقی رتبه 74 تهران
پدرام ختمی رتبه 81 تهران
مهتاب کریمی رتبه 94 مشهد
کد 1108 علوم اجتماعی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فراز فیاض رتبه 1 مردم شناسی و رتبه 8 مطالعات فرهنگی تهران
علی مظفری رتبه 1 جمعیت شناسی سیرجان
شاهرخ درویش پناه رتبه 7 جامعه شناسی کرمانشاه
رامیار خلیلی رتبه 10 مردم شناسی تهران
امیرحسین علی بخشی رتبه 11 پژوهش اجتماعی تهران
محسن قلی پور رتبه 19 مردم شناسی جوانرود
حسن عالی نژاد رتبه 20 جامعه شناسی بابلسر
زهرا رستمی نامداری رتبه 21 پژوهش اجتماعی کرمانشاه
هومن قربانی رتبه 22 دانش اجتماعی مسلمین و رتبه 22 فلسفه علوم اجتماعی رشت
محسن کیوانفر رتبه 33 جامعه شناسی ساری
مهدی تابان رتبه 41 مردم شناسی تهران
علیرضا گلباد رتبه 46 جامعه شناسی تهران
حیدر تاج دستی رتبه 47 پژوهشگری علوم اجتماعی مرند
سیاوش امجدی رتبه 51 علوم اجتماعی ساری
علی رمضانی رتبه 83 جامعه شناسی مشهد
سارا مشایخی رتبه 84 جامعه شناسی بهبهان
رسول غرباوی رتبه 95 فلسفه علوم اجتماعی سوسنگرد
کد 1138 علوم ارتباطات اجتماعی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
سها صالح رتبه 2 علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت رسانه همدان
مسلم قاید رحمتی رتبه 7 علوم ارتباطات اجتماعی قم
توحید بابایی رتبه 17 روزنامه نگاری و تحقیق در ارتباطات قائمشهر
سعید کرباسی رتبه 30 روزنامه نگاری قم
ملیحه اسماعیلی رتبه 41 علوم ارتباطات اجتماعی تهران
پرهام شجاع رتبه 56 مدیریت رسانه اصفهان
حجت سلیم رتبه 58 علوم ارباطات اجتماعی مرند
محمدحسین دبیران رتبه 70 مدیریت رسانه تهران
شقایق گلی رتبه 83 مدیریت رسانه تبریز
آزیتا بخشنده رتبه 87 علوم ارتباطات اجتماعی تهران
سعادت دربیگی رتبه 89 مدیریت رسانه گرگان
محمدعلی مرادیان رتبه 90 مدیریت رسانه همدان
کد 1112 الهیات و معارف اسلامی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
محمد مهدی سعیدی رتبه 4 فقه و مبانی قم
سید حسین هاشمی رتبه 35 مشهد
محمدصادق مصدق رتبه 57 تهران
فاطمه منظمی رتبه 75 قم
کد 1131 مجموعه مطالعات جهان
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
امیر برازنده رتبه 4 مشهد
کد 1140 پژوهش علوم اجتماعی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فرهود کوه اسدی رتبه 1 تبریز
سیاوش امجدی رتبه 51 ساری
سارا مشایخی رتبه 82 بهبهان
زبان شناسی همگانی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
الهام محمدی رتبه 1 تهران
کد 1127 ایرانشناسی
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
فائزه روان بخش رتبه 18 تهران
کد 1137 مطالعات زنان
نام و نام خانوادگی رتبه در گرایش شهر
اطهار شرافت رتبه 56 تهران
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه فنی و مهندسی اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه علوم پایه اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه هنر اینجا کلیک کنید
همچنین برای مشاهده اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 95 گروه کشاورزی اینجا کلیک کنید
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©