برخی از رتبه های تک و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری سال 99 (اسفند 98)

امسال نیز بیشترین رتبه های تک و دو رقمی آزمون دکتری از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده می نمایید.

جدول زیر در روزهای آتی به روز رسانی و اسامی سایر رتبه های برتر به مرور به آن اضافه خواهد شد.

 

نام نام خانوادگی کد رشته رشته گرایش رتبه بدون سهمیه شهرمحل ثبت نام
فرشته احمدی پاک 2173 حسابداری 1 کرمانشاه
مطهره فسنقری 2150 روانشناسی 1 تهران
علی بانشی 2164 مدیریت صنعتی 1 شیراز
سیده خدیجه امیریان 2144 روانشناسی تربیتی 1 مشهد
سیدحسین مصطفوی 2101 زبان و ادبیات فارسی 1 فسا
بهزاد محمدحسینی سقایش 2421 مدیریت منابع خاک 1 تبریز
مریم جوادی 2226 مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی 1 قم
علی محمدی 2431 ژنتیک و به نژادی گیاهی 1 تبریز
سیدایمان محمدپور 2311 مهندسی عمران راه وترابری 1 مشهد
فاطمه زارعی 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1 اصفهان
سیدمحمدمهدی زین الدین 2322 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات 1 مشهد
الناز پاشایی مرنی 2362 مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1 تهران
عاطفه مرادی 2215 شیمی کاربردی 1 کرمانشاه
سیدامید هاشمی اخوردی 2212 شیمی آلی 1 ساری
حسین زنجانیان 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 1 مشهد
سید مسعود حسینی 2118 علوم ورزشی
رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
1 سقز
محمد رسول عرب زاده 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 1 مشکین شهر
مجید
علیقلی زاده فیروزجایی
2153 علم اطلاعات و دانش شناسی 1 تهران
امیر پناهی سلفی 2427 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 1 زنجان
پیمان افراسیابی کیا 2428 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 1 شیراز
فرشته آراد 2232 آمار 1 کرمان
ایلقار اردبیلچی 2502 معماری 2 ارومیه
محمدحسن علی خواه 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 2 تهران
عاطفه محمدی فیض آبادی 2167 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 2 یزد
سپهر صارمی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 2 تهران
زهرا خداکرمی 2220 زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی 2 خرم آباد
عادل کریمی 2128 مشاوره 2 سقز
سروش بهجتی حسینی 2230 بیوفیزیک 2 مشهد
اسماعیل آخوندی باجگانی 2350 مهندسی صنایع 2 یزد
مهدی انفرادی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل وارتعاشات 2 مشهد
سید حسن هاشمی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 2 شیراز
بابک دولتی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 2 تبریز
فاطمه حمیدخانی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 2 تهران
سید علی سادات حسینی 2344 مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 2 تهران
شاهین اکبری 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 3 تبریز
امیر حسین غلامی 2305 مهندسی برق کنترل 3 تهران
محمد منصوری پور 2322 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات 3 شیراز
نرکس مالمیر 2228 مجموعه زیست شناسی ژنتیک مولکولی 3 همدان
علی مقدسی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 3 تهران
امیرکیا عامری ثانی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 3 تهران
سید حمید میرنیا 2428 علوم و مهندسی آب سازه ها ی آبی 3 بابل
زینب رشیدی طغرالجردی 2355 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 3 تهران
مرتضی عبیدی 2302 مهندسی برق مخابرات 3 تهران
فرزانه جباری 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 4 آمل
زلیخا فیض الهیی 2225 زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی 4 تهران
ثریا فرجی بیرگانی 2363 فناوری نانو نانو مواد 4 اصفهان
زهره رهسپار 2142 برنامه ریزی درسی 4 تهران
علی محبی امیرحسینی 2169
کارآفرینی-آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی
4 تهران
علیرضا ابراهیمی 2158 حقوق نفت و گاز 5 تهران
علی اصغر امیری 2162 مدیریت بازرگانی و راهبردی 5 کرج
ابراهیم باقری 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 5 اصفهان
لاله نوعی اقدم 2310 مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی 5 اردبیل
مجتبی مهدی پور 2112 علوم اقتصادی 5 سیاهکل
هومن سلیمانی 2153 علم اطلاعات و دانش شناسی 5 ایلام
نسرین جعفری آزاد 2225 زیست شناسی جانوری سلولی تکوینی 6 تهران
حدیث محمدی کامیزجی 2355 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 6 شاهین شهر
محمدرضا دی پور 2316 مجموعه شیمی شیمی پلیمر 6 ابرکوه
شیوا شاپورجانی 2143 مدیریت آموزشی 6 شیراز
ناصر احمدی مقدم 2302 مهندسی برق مخابرات 6 تهران
آرمین رادمند افکند 2162 مدیریت دولتی 6 تهران
فرزانه حمیدی 2805 آموزش زبان انگلیسی 6 ساری
امیرعلی عباس زاده 2106 ژئومورفولوژی 6 بشرویه
پرنیان یزدانی 2313 مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب 6 رشت
فاطمه اروانه 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 6 ایلام
سیدجعفر هاشمی اصل 2143 مدیریت آموزشی 7 یاسوج
علی ریزه وندی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات 7 تهران
سمانه عبدالرحیمی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 7 کلاچای
الهام ادهمي 2229 مجموعه زیست شناسی ميكروبيولوژي 7 قم
سمیه حاتمی کیا 2144 روانشناسی تربیتی 7 مشهد
داود عبدالهی 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 7 تبریز
مرضیه مظهری 2432 آگروتکنولوژی زراعت 8 شهرکرد
زهرا طالبی 2142 برنامه ریزی درسی 8 صومعه سرا
مصطفی سوهان کار 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 8 شیراز
سید مرتضی مرتضوی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 8 کرمان
زهرا حاتمی نسب 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 8 کرج
سارا سعادت 2143 مدیریت آموزشی 8 یاسوج
سلیم غلامی 2336 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی 8 مهاباد
مریم مرادی 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 9 قم
فهیمه عزیزائی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 9 مشهد
رضا صبح خیزجویباری 2304 مهندسی برق قدرت 10 مازندران
محسن شاهمرادی 2155 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی 10 کرمانشاه
حسین علی مختاری سریکوه 2160 علوم سیاسی و روابط بین الملل 11 بروجرد
سعید احمدی مجد 2229 مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی 11 خرم آباد
رضا یزدی 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 11 شیراز
فاطمه صفی لو 2428 علوم و مهندسی آب سازه های آبی 11 زنجان
دانیال خلیق 2344 مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 11 کاشان
زهرا احسانی فرد 2223 زیست شناسی جانوری فیزیولوژی 11 کرمانشاه
مرضیه جهانبانی 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 11 کاشان
مهرناز گوهری 2145 علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 11 اهواز
نشاط امیدوار 2150 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 11 مشهد
کیوان محمودی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 12 آمل
حمیدرضا آرمین 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 12 مشهد
الهه رضايي 2212 مجموعه شیمی شیمی آلي 14 خمين
محبوبه اسکندری 2212 مجموعه شیمی شیمی آلی 15 مشهد
فاطمه رحمی 2232 آمار 15 اهواز
طاهره شکری 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 15 کرمانشاه
عین اله صالحی 2321 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 16 کرج
کتایون اشرفی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 16 مشهد
رضا محمدزاده 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 16 تهران
روزبه ابراهیمی گلشن آبادی 2311 مهندسی عمران راه و ترابری 16 کرج
المیرا احمدی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 18 تهران
علی قاسمی فرد 2309 مهندسی عمران ژئوتکنیک 19 تهران
هیوا علی محمدی 2144 روانشناسی تربیتی 19 مریوان
زینب بندری 2228 ژنتیک مولکولی 20 سمنان
سیدجعفر موسوی 2215 مجموعه شیمی شیمی کاربردی 21 کرج
اکبر نصیری 2144 روانشناسی تربیتی 21 تهران
مینا باقری ذلانی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 21 تهران
الهه حسینی نوه 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی 22 رفسنجان
سید فتح اله هاشمی 2154 حقوق عمومی 22 شیراز
سعیده حسین آبادی 2429 علوم و مهندسی آب منابع آب 23 بیرجند
حدیثه بهلول 2101 زبان و ادبیات فارسی 23 شاهرود
نگین علی نقیان جوزدانی 2101 زبان و ادبیات فارسی 23 تهران
سید محمدرضا حسینی نژاد ماهانی 2143 مدیریت آموزشی 23 تهران
لیلا نیک نسب 2807 مجموعه زبان انگلیسی ترجمه 24 قم
یوسف مولایی 2163 مدیریت دولتی 25 اهواز
مهسا سلطانی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 26 نجف آباد
مجتبی وزینی افضل 2163 مدیریت دولتی 26 قم
لیلی فرخی 2143 مدیریت آموزشی 26 مشهد
محمود قبادی عمارتی 2233 مجموعه ریاضی محض 27 کرمانشاه
مهدی فتاحی 2167 مدیریت فناوری اطلاعات 28 ایلام
مریم نیک قدمی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 28 مشهد
مریم شعبانی نژادی شیرازی 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 28 شیراز
هانیه شریف پور 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 29 کرج
نرگس فرنودیان 2343 مهندسی محیط زیست منابع آب 29 تهران
آزاده رجبی نژاد 2233 مجموعه ریاضی رياضي محض 30 کرج
احسان خرمی 2357 مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش 30 کرمانشاه
فریبا عبدالرحمانی 2401 علوم و مهندسی محیط زیست 30 همدان
یاسر اعظمی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 32 همدان
فاطمه شاکرسوره 2429 علوم و مهندسی آب منابع آب 33 ارومیه
افشین بهرامی فریادرس 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 33 کرمانشاه
دل آرام جعفرقلی 2164 مدیریت صنعتی 33 تهران
پریسا نوری 2142 برنامه ریزی درسی 33 جوانرود
فاطمه علی پور 2144 روانشناسی تربیتی 34 تبریز
ادریس محمدی 2142 برنامه ریزی درسی 34 پاوه
شیرزاد میان دربندی 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 35 محمدیه
سارا نقی بیرانوند 2144 روانشناسی تربیتی 35 خرم آباد
سجاد ابراهیم زاده 2215 مجموعه شیمی شیمی کاربردی 36 ارومیه
ایمان صیدی 2359 مهندسی مواد و متالورژی 36 اسلام آبادغرب
سعید قائدی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 36 شیراز
محمدرضا نام اورزینی وندی 2304 مهندسی برق قدرت 37 همدان
مریم اسدی 2173 حسابداری 38 کرمانشاه
اسما بختیاری توانا 2164 مدیریت صنعتی 38 همدان
فاطمه نازدانه 2428 علوم ومهندسی آب سازه 38 زابل
ابوالفضل چوپانی 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 39 مشهد
مهدی غلامی زارع 2112 علوم اقتصادی 39 بروسکن
محمد افشاری 2165 مدیریت رسانه و اطلاعات 40 تهران
میثم رزیانی کسمائی 2501 مدیریت پروژه وساخت 40 تهران
مسلم غلامی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 41 اسلام آبادغرب
وریا ویسی بیگزادی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 41 کرمانشاه
لیلی قربانی مینایی 2427 علوم ومهندسی آب آبیاری و زهکشی 41 مشهد
مجید نیکخواه 2163 مدیریت دولتی 41 اهواز
فاطمه خسروی 2144 روانشناسی تربیتی 41 گرگان
الهام پارسا 2171 مالی 41 تهران
زکیه اژدر 2229 میکروبیولوژی 42 کرج
عباس پیرمحمدی 2356 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 42 زنجان
محمد تقی بوئینی 2105 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 43 زنجان
سیده زینب هاشمی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 43 قم
میلاد امیری 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 43 مشهد
اعظم جنتی عطایی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 43 گرگان
نگار قاضی پور 23502 مهندسی نفت 43 بروجرد
نادر محمدی 2144 روانشناسی تربیتی 44 پارس آباد
حسین رضا امینی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 44 تهران
علی ملکی 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 44 دهگلان
نادر محمدری 2144 روانشناسی تربیتی 44 پارس آباد
زهرا کلانتری 2220 زيست شناسي گياهي فيزيولوژي 45 تبریز
معصومه صالحی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 45 قزوین
مژگان قیصری 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 45 مشهد
علی امیرپرست 2305 مهندسی برق کنترل 45 مشهد
نگار رستمی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 45 اهواز
معصومه صالحی 2156 حقوق بین الملل عمومی 45 قزوین
سارا محمدی 2238 فیزیک 45 نیشابور
حسین عالیشوندی 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 46 شیراز
محمدرضا ملیک زاده 2323 مهندسی مکانیک دینامیک ، کنترل وارتعاشات 47 ارومیه
مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 48 رفسنجان
آرزو بداقی 2144 روانشناسی تربیتی 48 شیراز
مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 48 رفسنجان
سید اسماعیل قیصری 2150 روانشناسی 48 سقز
سیده آمنه قریشی امیری 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 48 بابل
عباس نفیسی 2112 علوم اقتصادی 49 کرج
مجبوبه عارف 2363 فناوری نانو نانو مواد 49 قم
فرزاد رحیمی موگویی 2164 مدیریت صنعتی 49 تهران
علی بازوند 2106 ژئومورفولوژی 50 کوهدشت
محمد صیفی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی 50 مشهد
محمد حسن دهقانیان 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 50 شیراز
طاهره محسنی سرشت 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 50 کرماشاه
حمید کاشفیه 2502 معماری 50 تبریز
سید محمد هاشمیان 2322 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 52 مشهد
ابوافضل آریچ 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 53 آمل
سیدمحمدرضا علوی 2155 مجموعه حقوق حقوق جزا و جرم شناسی 53 شیراز
صغری ابراهیم زاده 2304 مهندسی برق قدرت 53 گرمی
مهناز موسی خانی 2354 مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 54 ملایر
زهرا شهبازی 2142 برنامه ریزی درسی 54 اصفهان
زهرا شهبازی دستجردی 2142 برنامه ریزی درسی 54 اصفهان
نسرین ورمزیار 2173 حسابداری 55 همدان
راضیه حاجی مرادی 2150 روانشناسی 56 ملایر
سید شاهین غدیری 2357 مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش 56 زنجان
مهتاب ملکی نژاد 2148 مشاوره 56 کاشان
کوثر مرادی 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 56 تهران
پژمان قهرمانی 2401 علوم و مهندسی محیط زیست 56 تهران
حمید گنجی زاده 2157 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 57 تهران
گلناز بحریه 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 58 تبریز
حمیدرضا طلوعی نسب 2324 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 59 تبریز
کوثر یحی پور 2428 علوم ومهندسی آب سازه های آبی 59 کاشان
کوثر یحیی پور 2428 علوم ومهندسی آب سازه های آبی 59 کاشان
لقمان محمودی 2420 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 60 ارومیه
پروانه علی نزاد 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 60 ایلام
زهره نجفی 2157 مجموعه حقوق حقوق خصوصی 61 قم
مصطفی رفیعی محمدی 2164 مدیریت صنعتی 61 قم
مهناز هاشم آبادی 2144 روانشناسی تربیتی 62 سمنان
مرسده مهدی زاده 2307 مهندسی عمران سازه 62 بابلسر
راضیه علیزاده 2119 علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 62 اردبیل
نسیم ریش سفیدمحمدی 2119 علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی 63 تبریز
مرضیه شکاری طوسی 2238 مجموعه فیزیک 64 مشهد
شمیمه غفوری 2229 مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی 64 همدان
رضا جلالی ندوشنی 2304 مهندسی برق قدرت 64 مشهد
حشمت اله کوشکی 2142 برنامه ریزی درسی 65 کوهدشت
ابوذر اشراقی 2154 مجموعه حقوق حقوق عمومی 65 اصفهان
فاطمه حسنی 2421 مدیریت منابع خاک 66 رفسنجان
زهرا نوروز زاده 2142 برنامه ریزی درسی 66 همدان
زهرا نوروززاده 2142 برنامه ریزی درسی 66 همدان
فاطمه شکاری 2429 علوم ومهندسی آب منابع آب 66 اردبیل
اکرم هاشمی سجزئی 2356 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 66 اصفهان
هما نعمانی 2229 مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی 67 اصفهان
میترا بی غم 2233 مجموعه ریاضی کاربردی 67 کرمانشاه
نادیا رشیدی کرمانی 2163 مدیریت دولتی 67 مشهد
پژمان سالاریه 2427 علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی 67 تهران
پری ناز رحمانی باروجی 2143 مدیریت آموزشی 68 تبریز
ایوب حاجی زاده اصل 2105 برنامه ریزی روستائی 69 سلماس
پریسا اعتماد فر 2805 مجموعه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 69 اصفهان
احمدرضا دریکوند 2213 مجموعه شیمی شیمی تجزیه 69 خرم آباد
امیرحسین احمدی حکمتی کار 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 69 رفسنجان
هومن حطمی 2156 مجموعه حقوق حقوق بین الملل عمومی 69 کرج
قادر فراقی 2141 فلسفه تعلیم و تربیت 69 کرج
ایوب حاجی زاده اصل 2105 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 69 سلماس
مرتضی پاکیزه 2355 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 71 پارس آباد
نجمه مشرفی 2118 علوم ورزشی رفتارحركتي وروان شناسي ورزشي 72 کرج
نجمه مشرفی 2118 علوم ورزشی
رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
72 کرج
مژگان شیرازی 2227 بیوشیمی 73 اصفهان
بابک بازه 2116 علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی 75 تبریز
متین پسندیده 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 75 قم
متین پسندیده کردمحله 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 75 قم
سیدعلی رفیعی راد 2162 مدیریت بازرگانی و راهبردی 76 تهران
نسرین دلداده آرانی 3904 مهندسی برق قدرت 76 کاشان
نسرین فغانی زنده دل ثابت 2150 روانشناسی 77 تهران
مهدی یاقوتیان 2173 حسابداری 77 شاهرود
نسرین فغانی ثابت 2150 روانشناسی 77 تهران
محبوبه فنودی 2233 مجموعه ریاضی 77 مشهد
معراج حیدری زاده 2144 روانشناسی تربیتی 78 قم
میلاد قربانپور 2307 مهندسی عمران سازه 78 مشهد
سیدمرتضی غفوری یزدی 2323 مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات 78 کرج
سحر اتحادی 2112 علوم اقتصادی 78 بجنورد
امین فخاری 2390 مهندسی عمران ژئوتکنیک 79 مشهد
ملیحه امینی پزوه 2233 مجموعه ریاضی کاربردی 80 اصفهان
الهام چگنی 2238 فیزیک 80 ملایر
الا مظاهر کرمانی 2144 روانشناسی تربیتی 83 تهران
زهرا حیدری 2117 علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی 83 اصفهان
انیس طالبی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 83 مرند
سیدمحمد یزدانی 2304 مهندسی برق قدرت 83 یزد
سیده فاطمه رجایی موسوی 2144 روانشناسی تربیتی 84 قم
محمد بخشی 2142 برنامه ریزی درسی 84 تربت حیدریه
فائزه بخشعلی زاده ایرانی 2150 روانشناسی 84 اردبیل
محمد بخشی 2142 برنامه ریزی درسی 84 تربت حیدریه
شریعت زارع خفری 2115 علوم ورزشی مدیریت ورزشی 85 شیراز
لیلا نظری 2144 روانشناسی تربیتی 85 زرین آباد
سامان توكلي 2173 حسابداری 86 خمين
فاطمه بیگلری 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 87 مشهد
آرزو مریخی سالانقوک 2360 مهندسی شیمی 87 مشهد
فاطمه بیگلری 2806 مجموعه زبان انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی 87 مشهد
محمدامین مهرجردی 2424 علوم دامی 88 مشهد
اکرم ایزدی 2118 علوم ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
90 مشهد
آرش ذنوبی تبار 2144 روانشناسی تربیتی 90 شیراز
سیروس بنیادی 2160 علوم سیاسی و روابط بین الملل 91 یاسوج
مهلا مختیا 2256 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 91 مشهد
سید عبدالستار
کشاورز 2154 حقوق عمومی 92 تهران
بهروز صبحی 2173 حسابداری 93 اصفهان
اعظم زاده نور 2147 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 93 کرج
منیژه ترخان 2143 مدیریت آموزشی 94 کرج
علی امجدی سورکی 2805 آموزش زبان انگلیسی 94 ساری
زهرا کاظمی 2211 مجموعه شیمی شیمی فیزیک 94 ساری
سید عبداله جوادی 2171 مالی 95 آمل
اکرم فرخ فارمد 2145 تکنولوژی آموزشی 95 مشهد
عاطفه عبادی 2412 علوم ومهندسی صنایع غذایی 97 شهرضا
ابوالفضل حجازی مقدم 2103 جغرافیای سیاسی 97 کاشان
هانیه هنرمند اسبق 2228 مجموعه زیست شناسی ژنتیک مولکولی 98 تبریز
هاجر محمدی ملک آبادی 2212 مجموعه شیمی شیمی آلی 98 نجف آباد
پانیذالسادات مدائنی 2311 مهندسی عمران راه و ترابری 98 کرمانشاه
امین کوتاهی قلندر 2310 مهندسی عمران مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي 99 تبریز
امین کوتاهی قلندر 2310 مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 99 تبریز
پروین دانشور 2103 جغرافیای سیاسی 99 دهدشت
شهین ولیان 2142 برنامه ریزی درسی 100 کرمانشاه
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 98 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 97 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©