برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد و دکتری و کاردانی به کارشناسی


تاریخ آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97 به شرح زیر اعلام می گردد:زمان برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد 97 (سراسری)
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
آزمون مرحله اول
97/8/25 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دوم
97/9/16 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله سوم (مجموع مباحث آزمون اول و دوم)
97/9/30 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله چهارم
97/10/14 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله پنجم
97/11/12 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله ششم (مجموع مباحث آزمون چهارم و پنجم)
97/11/26 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هفتم (جامع اول، شبیه سازی آزمون اصلی)
97/12/10 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله هشتم (جامع دوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 97/12/24 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله نهم (جامع سوم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/1/23 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله دهم (جامع چهارم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/2/20 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
آزمون مرحله یازدهم (جامع پنجم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/3/03 روز جمعه در دو تایم صبح  و عصر
آزمون مرحله دوازدهم (جامع ششم، شبیه سازی آزمون اصلی) 98/3/17 روز جمعه در دو تایم صبح و عصر
جهت مشاهده جدول زمانبندی برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد (نوبت صبح) کلیک کنید
جهت مشاهده جدول زمانبندی برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد (نوبت عصر) کلیک کنید

 


تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی دکتری 97 به شرح زیر اعلام می گردد.


برنامه آزمون های آزمایشی دکتری سال 97
شماره آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
1 97/9/30
روز جمعه / تایم صبح
2 97/10/14 روز جمعه / تایم صبح
3 97/11/12 روز جمعه / تایم صبح
4 97/11/26 روز جمعه / تایم صبح
برای مشاهده منابع آزمون دکتری اینجا کلیک کنید.

 


تاریخ و زمان آزمون های آزمایشی کاردانی به کارشناسی سال 98 به شرح زیر اعلام می گردد:تاریخ و زمان برگزاری آزمون های آزمایشی حضوری کاردانی به کارشناسی 1398

شماره آزمون مرحله و مباحث آزمون تاریخ آزمون زمان برگزاری
1 آزمون مرحله اول (33 درصد اول)
98/2/20 صبح روز جمعه
2 آزمون مرحله دوم (33 درصد دوم)
98/2/27 صبح روز جمعه
3 آزمون مرحله سوم (66 درصد اول - جامع 1 و 2)
98/3/3 صبح روز جمعه
4 آزمون مرحله چهارم (34 درصد پایانی)
98/3/17 صبح روز جمعه
5 آزمون مرحله پنجم (جامع 2 و 4)
98/4/7 صبح روز جمعه
6 آزمون مرحله ششم (جامع اول، شبیه ساز آزمون اصلی)
98/4/21 صبح روز جمعه
7 آزمون مرحله هفتم (جامع دوم، شبیه ساز آزمون اصلی) 98/4/28 صبح روز جمعه
8 آزمون مرحله هشتم (جامع سوم، شبیه ساز آزمون اصلی) 98/5/4 صبح روز جمعه

 

 

زمان برگزاری آزمون های آزمایشی اینترنتی کارشناسی ارشد 97
شماره آزمون مباحث آزمون ساعت و تاریخ شروع آزمون ساعت و تاریخ پایان آزمون
1 مجموع مباحث آزمون اول و دوم حضوری ساعت 16
97/9/19
ساعت 14
97/9/21
2 مباحث آزمون چهارم حضوری ساعت 16
97/11/1
ساعت 14
97/11/3
3 مباحث آزمون پنجم حضوری ساعت 16
97/11/15
ساعت 14
97/11/17
4 جامع ساعت 16
97/11/29
ساعت 14
97/12/1
5 جامع ساعت 16
97/12/13
ساعت 14
97/12/15
6 جامع ساعت 16
98/1/26
ساعت 14
98/1/28

برای مشاهده جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون های کارشناسی ارشد بر روی لینک زیر کلیک کنید:
جزئیات بودجه بندی و سرفصل های آزمون ارشد

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©