بیشترین رتبه های تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد 94 رشته مهندسی برق

همانند سالیان گذشته، در آزمون سراسری 94 نیز رتبه های یک گرایش های اصلی برق و همچنین بیشترین رتبه های تک و دو رقمی مجموعه مهندسی برق، از داوطلبان مدرسان شریف بوده اند که اسامی و رتبه های آنها به شرح زیر اعلام می گردد:
1- آرش آخوندی: رتبه 1 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 2 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 3 گرایشهای کنترل و مکاترونیک
2- امیرفیاض حیدری: رتبه 1 گرایش قدرت و رتبه 4 گرایش مکاترونیک
3- علی محرمی پور: رتبه 1 گرایش های کنترل، مهندسی پزشکی و مکاترونیک
4- مرتضی مهدوی فرد: رتبه 2 گرایش قدرت و رتبه 8 گرایش مکاترونیک
5- آرش عرفانی: رتبه 2 گرایش های کنترل و مکاترونیک، رتبه 5 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 7 گرایش الکترونیک
6- محمد خوش جهان: رتبه 3 گرایش قدرت
7- شیرین گشتاسب پور: رتبه 3 گرایش مخابرات، رتبه 4 گرایش های الکترونیک و مهندسی پزشکی و رتبه 7 گرایش کنترل
8- هومن حیدرآبادی: رتبه 4 گرایش قدرت و رتبه 9 گرایش مکاترونیک
9- محمد حسین بهاری: رتبه 5 گرایش های الکترونیک و مخابرات، رتبه 6 گرایش مهندسی پزشکی و رتبه 9 گرایش کنترل
10- امیر لطفی: رتبه 5 گرایش قدرت
11- محمد ابوذری: رتبه 5 گرایش کنترل، رتبه 6 گرایش مکاترونیک و رتبه 8 گرایش مهندسی پزشکی
12- محمد حسین کشاورز: رتبه 6 گرایش های الکترونیک و مخابرات و رتبه 7 گرایش مهندسی پزشکی
13- سید سعید میرقاسمی: رتبه 7 گرایش قدرت
14- بهمن ابوالحسنی: رتبه 7 گرایش مخابرات، رتبه 8 گرایش الکترونیک و رتبه 9 گرایش مهندسی پزشکی
15- سعید عباسیان: رتبه 8 گرایش قدرت
16- مهدی فرقانی: رتبه 8 گرایش کنترل
17- میلاد ایزدی: رتبه 9 گرایش قدرت
18- فرزان کرمی: رتبه 9 گرایش های الکترونیک و مخابرات

 

1- مسعود نصرآبادی: رتبه 1 گرایش های الکترونیک، مخابرات، کنترل و مهندسی پزشکی
2- مهدی گل چوب: رتبه 1 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت
3- زین العابدین سلیمانی: رتبه 1 مکاترونیک و رتبه 4 کنترل
4- ایوب داوودی: رتبه 2 کنترل و رتبه 3 مکاترونیک
5- جاوید ملکی: رتبه 2 قدرت و رتبه 6 مکاترونیک
6- معین زرین خط: رتبه 3 الکترونیک، رتبه 4 مخابرات، رتبه 5 کنترل و رتبه 2 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
7- حمیدرضا آبین: رتبه 3 مخابرات، رتبه 4 الکترونیک و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و رتبه 8 کنترل
8- عبدالله عبداللهی: رتبه 3 کنترل، رتبه 7 مکاترونیک و رتبه 9 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
9- حسین صابر: رتبه 4 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت
10- منوچهر فتحی رتبه 5 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت
11- فرید شهیدی: رتبه 6 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت (مدیریت انرژی) و رتبه 4 مکاترونیک
12- محمد لباف: رتبه 6 مخابرات، رتبه 7 الکترونیک و رتبه 8 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
13- معصومه فاضلیان رتبه 8 الکترونیک، رتبه 9 مخابرات و کنترل، رتبه 6 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
14- علی نعیمایی عالی: رتبه 8 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت
15- محسن کریم زاده رتبه 9 گرایش های قدرت، راه آهن برقی و مهندسی قدرت

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©