تصاویر برخی از رتبه های یک و تک رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 95

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه یک، تک رقمی و قبولی در آزمون دکتری مختص مؤسسه مدرسان شریف می باشد. حضور پررنگ دانشجویان دانشگاه های معتبر صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و ... نشان دهنده بالا بودن کیفیت خدمات آموزشی مدرسان شریف به عنوان اولین و قوی ترین مؤسسه آموزشی می باشد که برگزاری آزمون های آزمایشی کشوری مؤسسه با بالاترین جامعه آماری مهر تأییدی بر آن است.
امید است شما نیز در آزمون سال آینده جزء رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون دکتری باشید.

سال 95
 • رتبه یک دکتری مهندسی برق سال 95
 • رتبه یک دکتری مهندسی مکانیک سال 95
 • رتبه یک دکتری مهندسی شیمی سال 95
 • رتبه یک دکتری حسابداری سال 95
 • رتبه یک دکتری مجموعه حقوق سال 95
 • رتبه یک دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه یک دکتری تربیت بدنی سال 95
 • رتبه یک دکتری علوم سیاسی سال 95
 • رتبه یک دکتری ادبیات فارسی سال 95
 • رتبه یک دکتری علوم ارتباطات اجتماعی سال 95
 • رتبه یک دکتری مهندسی کشاورزی آب سال 95
 • رتبه یک دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سال 95
 • رتبه 2 دکتری مهندسی برق سال 95
 • رتبه 2 دکتری مهندسی شیمی سال 95
 • رتبه 2 دکتری مجموعه حقوق سال 95
 • رتبه 2 دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه 2 دکتری روانشناسی سال 95
 • رتبه 2 دکتری علوم جغرافیایی سال 95
 • رتبه 2 دکتری مهندسی هوافضا سال 95
 • رتبه 2 دکتری مهندسی دریا سال 95
 • رتبه 2 دکتری مدیریت پروژه سال 95
 • رتبه 3 دکتری روانشناسی سال 95
 • رتبه 3 دکتری مهندسی صنایع سال 95
 • رتبه 3 دکتری مدیریت سال 95
 • رتبه 3 دکتری مهندسی نقشه برداری سال 95
 • رتبه 4 دکتری شیمی سال 95
 • رتبه 4 دکتری مهندسی مواد سال 95
 • رتبه 4 دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه 4 دکتری علوم جغرافیایی سال 95
 • رتبه 5 دکتری مهندسی برق سال 95
 • رتبه 5 دکتری مهندسی مکانیک سال 95
 • رتبه 5 دکتری روانشناسی سال 95
 • رتبه 5 دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه 6 دکتری علوم ریاضی سال 95
 • رتبه 7 دکتری مدیریت سال 95
 • رتبه 7 دکتری مشاوره سال 95
 • رتبه 7 دکتری صنایع غذایی سال 95
 • رتبه 8 دکتری مهندسی برق سال 95
 • رتبه 8 دکتری شیمی سال 95
 • رتبه 8 دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه 8 دکتری روانشناسی سال 95
 • رتبه 8 دکتری علوم کامپیوتر سال 95
 • رتبه 8 دکتری مدیریت پروژه سال 95
 • رتبه 9 دکتری مدیریت سال 95
 • رتبه 9 دکتری آمار سال 95
 • رتبه 9 دکتری صنایع غذایی سال 95
 • رتبه 9 دکتری مهندسی محیط زیست سال 95
 • رتبه 10 دکتری مهندسی برق سال 95
 • رتبه 10 دکتری مهندسی شیمی سال 95
 • رتبه 10 دکتری مهندسی محیط زیست سال 95
 • رتبه 10 دکتری علوم تربیتی سال 95
 • رتبه 10 دکتری زبان انگلیسی سال 95
 • رتبه 10 دکتری مشاوره سال 95
 • رتبه 10 دکتری فیزیک سال 95
 • رتبه 10 دکتری فناوری نانو سال 95
 • رتبه 10 دکتری زراعت سال 95
 • رتبه 10 دکتری چوب و جنگل سال 95
سال 94
جهت مشاهده مصاحبه رتبه های برتر آزمون دکتری 94، بر روی عکس رتبه موردنظر خود کلیک کنید.
سال 93
جهت مشاهده مصاحبه رتبه های برتر آزمون دکتری 93، بر روی عکس رتبه موردنظر خود کلیک کنید.
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 • دکتری
 
 • Share on Google+
 • Share on Cloob
 • Share on linkedin
 • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©