دانلود دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 94

شما می توانید دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 94 را از سایت مدرسان شریف دریافت کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید

گروه فنی و مهندسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مهندسي برق - الکترونیک دریافت کلید مجموعه مهندسي برق - مخابرات (میدان) دریافت کلید
مجموعه مهندسي برق - مخابرات (سیستم) دریافت کلید مجموعه مهندسي برق - قدرت دریافت کلید
مجموعه مهندسي برق - کنترل دریافت کلید مجموعه مهندسي برق - هوش و رباتیک دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - سازه دریافت کلید مجموعه مهندسي عمران - زلزله دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - ژئوتکنیک دریافت کلید مجموعه مهندسي عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - راه و ترابری دریافت کلید مجموعه مهندسي عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت منابع آب دریافت کلید مجموعه مهندسي عمران - حمل و نقل دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت ساخت دریافت کلید مجموعه مهندسي عمران - محیط زیست دریافت کلید
مهندسی عمران نقشه برداری - ژئودزی دریافت کلید مهندسی عمران نقشه برداری - فتوگرامتری دریافت کلید
مهندسی عمران نقشه برداری - سنجش از دور دریافت کلید مهندسی عمران نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دریافت کلید
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دریافت کلید مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات دریافت کلید
مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات دریافت کلید مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دریافت کلید
مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دریافت کلید مهندسی مکانیک - قوای محرکه دریافت کلید
مهندسی مکانیک - سازه و بدنه دریافت کلید مهندسی راه آهن - ماشین های ریلی دریافت کلید
مهندسي دريا دریافت کلید مهندسي هوافضا - آئرودینامیک دریافت کلید
مهندسي هوافضا - جلوبرندگی دریافت کلید مهندسي هوافضا - سازه دریافت کلید
مهندسي هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دریافت کلید مهندسي معدن - اکتشاف دریافت کلید
مهندسي معدن - استخراج دریافت کلید مهندسي معدن - فرآوری مواد معدنی دریافت کلید
مهندسي معدن - مکانیک سنگ دریافت کلید مهندسي پليمر - پلیمر دریافت کلید
مهندسي پليمر - رنگ دریافت کلید مهندسي محيط زيست - منابع آب دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب دریافت کلید مهندسي محيط زيست - مواد زائد جامد دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - آلودگی هوا دریافت کلید مهندسي پزشكي - بیوالکتریک دریافت کلید
مهندسي پزشكي - بیومکانیک دریافت کلید مهندسي پزشكي - بیومتریال دریافت کلید
مجموعه مهندسي صنايع دریافت کلید مهندسي نفت - مخازن دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار دریافت کلید مهندسي كامپيوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعی دریافت کلید مهندسي مواد و متالورژي دریافت کلید
مهندسي شيمي دریافت کلید مهندسي شيمي - پلیمر دریافت کلید
مهندسي شيمي - بیوتکنولوژی دریافت کلید فناوری نانو - نانو مواد دریافت کلید
فناوری نانو - نانو الکتریک دریافت کلید مهندسي هسته اي - کاربرد پرتوها دریافت کلید
مهندسي هسته اي - راکتور دریافت کلید مهندسي هسته اي - پرتوپزشکی دریافت کلید
مهندسي هسته اي - گداخت دریافت کلید مهندسي نساجي - تکنولوژی نساجی دریافت کلید
مهندسي نساجي - شیمی نساجی و علوم الیاف دریافت کلید مهندسي فناوري اطلاعات دریافت کلید
مهندسي سيستمهاي انرژي دریافت کلید
گروه علوم انسانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جغرافیای سیاسی دریافت کلید جغرافیا و برنامه ریزی شهری دریافت کلید
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دریافت کلید ژئومورفولوژی دریافت کلید
آب و هوا شناسی دریافت کلید علوم اقتصادی دریافت کلید
تاریخ - تاریخ اسلام دریافت کلید تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دریافت کلید
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام دریافت کلید علوم اجتماعی دریافت کلید
جمعیت شناسی دریافت کلید مددکاری اجتماعی دریافت کلید
حقوق عمومي دریافت کلید حقوق جزا و جرم شناسي دریافت کلید
حقوق بين الملل عمومي دریافت کلید حقوق خصوصي دریافت کلید
مجموعه علوم سياسي دریافت کلید مجموعه مديريت دریافت کلید
حسابداري دریافت کلید علم اطلاعات و دانش شناسي دریافت کلید
فلسفه دریافت کلید فلسفه تعلیم و تربیت دریافت کلید
برنامه ریزی درسی دریافت کلید مدیریت آموزشی دریافت کلید
روان شناسی تربیتی دریافت کلید تکنولوژی آموزشی دریافت کلید
آموزش عالی دریافت کلید روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی دریافت کلید
مشاوره دریافت کلید علوم ارتباطات دریافت کلید
سنجش و اندازه گيري دریافت کلید روان شناسي دریافت کلید
باستان شناسي دریافت کلید محیط زیست - برنامه ریزی دریافت کلید
كارآفريني دریافت کلید آينده پژوهي دریافت کلید
الهیات - علوم قران و حدیث دریافت کلید الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی دریافت کلید
الهیات - ادیان و عرفان دریافت کلید الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی دریافت کلید
كلام دریافت کلید فقه شافعي دریافت کلید
مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز دریافت کلید حقوق نفت و گاز دریافت کلید
اقتصاد نفت و گاز دریافت کلید سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي دریافت کلید
مالي دریافت کلید مطالعات زنان دریافت کلید
مدرسي معارف اسلامي دریافت کلید تربیت بدنی - مدیریت ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی دریافت کلید تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی - رفتار حرکتی دریافت کلید تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی دریافت کلید
گروه علوم پایه
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دریافت کلید زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دریافت کلید
زمین شناسی - آب شناسی دریافت کلید زمین شناسی مهندسی دریافت کلید
زمین شناسی زیست محیطی دریافت کلید زمین شناسی پترولوژی دریافت کلید
زمین شناسی اقتصادی دریافت کلید زمین شناسی تکتونیک دریافت کلید
شیمی - شیمی فیزیک دریافت کلید شیمی - شیمی آلی دریافت کلید
شیمی - شیمی تجزیه دریافت کلید شیمی - شیمی معدنی دریافت کلید
شیمی - شیمی کاربردی دریافت کلید فيتوشيمي دریافت کلید
هواشناسي دریافت کلید زيست شناسي - فیزیولوژی گیاهی دریافت کلید
زيست شناسي - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دریافت کلید زيست شناسي - سلولی و تکوینی گیاهی دریافت کلید
علوم جانوري - فیزیولوژی جانوری دریافت کلید علوم جانوري - بیوسیستماتیک جانوری دریافت کلید
علوم جانوري - تکوینی دریافت کلید زيست شناسي - سلولی و مولکولی دریافت کلید
بيوشيمي دریافت کلید زيست شناسي - ژنتیک مولکولی دریافت کلید
زيست شناسي - میکروبیولوژی دریافت کلید بيوفيزيك دریافت کلید
زيست فناوري ميكروبي دریافت کلید آمار دریافت کلید
ریاضی محض دریافت کلید ریاضی کاربردی دریافت کلید
فيزيك دريا دریافت کلید زيست شناسي دريا دریافت کلید
علوم و فناوری نانو - نانوفيزيك دریافت کلید فیزیک دریافت کلید
فوتونيك دریافت کلید ژئوفيزيك - لرزه شناسی دریافت کلید
ژئوفيزيك - زلزله شناسی دریافت کلید ژئوفيزيك - الکترومغناطیس دریافت کلید
ژئوفيزيك - گرانی سنجی دریافت کلید علوم و فناوری نانو - نانوشيمي دریافت کلید
ريززيست فناوري دریافت کلید بيوانفورماتيك دریافت کلید
علوم كامپيوتر دریافت کلید علوم شناختی دریافت کلید
گروه زبـان
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبيات فارسي دریافت کلید زبان و ادبيات عرب دریافت کلید
آموزش زبان فرانسه دریافت کلید زبان فرانسه - ادبیات دریافت کلید
آموزش زبان روسي دریافت کلید آموزش زبان آلماني دریافت کلید
آموزش زبان انگليسي دریافت کلید زبان و ادبيات انگليسي دریافت کلید
ترجمه دریافت کلید زبان شناسي همگانی دریافت کلید
فرهنگ و زبانهاي باستاني دریافت کلید
گروه هـنر
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مديريت پروژه و ساخت دریافت کلید معماري دریافت کلید
شهرسازي - برنامه ریزی و طراحی و مدیریت دریافت کلید پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر دریافت کلید
مرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی دریافت کلید مرمت - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دریافت کلید
گروه کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
محیط زیست - آلودگی های محیط زیست دریافت کلید محیط زیست - تنوع زیستی دریافت کلید
محیط زیست - آمایش محیط زیست دریافت کلید مهندسي مكانيك بيوسيستم دریافت کلید
مكانيزاسيون كشاورزي دریافت کلید علوم باغبانی - سبزی و اصلاح سبزی دریافت کلید
علوم باغبانی - میوه و اصلاح درختان میوه دریافت کلید علوم باغبانی - گیاهان زینتی دریافت کلید
علوم باغبانی - گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی دریافت کلید علوم باغبانی - بیوتکنولوژی دریافت کلید
علوم و صنايع غذايي - تکنولوژی مواد غذایی دریافت کلید علوم و صنايع غذايي - میکروبیولوژی مواد غذایی دریافت کلید
علوم و صنايع غذايي - شیمی مواد غذایی دریافت کلید علوم و صنايع غذايي - مواد و طراحی صنایع غذایی دریافت کلید
مهندسی اقتصاد كشاورزي دریافت کلید فرآورده های چندسازه چوب دریافت کلید
صنایع خمیر و کاغذ دریافت کلید علوم خاک - بیولوژی و تکنولوژی خاک دریافت کلید
علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دریافت کلید علوم خاک - پیدایش و رده بندی دریافت کلید
علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی دریافت کلید فیزیولوژی دام دریافت کلید
تغذیه دام دریافت کلید اصلاح نژاد دام دریافت کلید
آبیاری و زهکشی دریافت کلید سازه های آبی دریافت کلید
مهندسی منابع آب دریافت کلید هواشناسي كشاورزي دریافت کلید
اصلاح نباتات دریافت کلید زراعت دریافت کلید
علوم علف های هرز دریافت کلید بیوتکنولوژی کشاورزی دریافت کلید
بوم شناسی زراعی دریافت کلید ترويج و آموزش كشاورزي دریافت کلید
توسعه کشاورزی دریافت کلید حشره شناسي كشاورزي دریافت کلید
بيماري شناسي گياهي دریافت کلید علوم جنگل - جنگل داری و مسائل اقتصادی دریافت کلید
علوم جنگل - مهندسی جنگل دریافت کلید علوم جنگل - جنگل شناسی دریافت کلید
تکثیر و پرورش آبزیان دریافت کلید شیلات - عمل آوری دریافت کلید
شیلات - تولید و بهره برداری دریافت کلید علوم مرتع دریافت کلید
بیابان زدایی دریافت کلید علوم و مهندسی آبخیزداری دریافت کلید
كشاورزي هسته اي دریافت کلید علوم طيور دریافت کلید
بیولوژی و آناتومی چوب دریافت کلید
گروه دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جراحي دامپزشكي دریافت کلید مامائي و بيماريهاي توليد مثل دام دریافت کلید
بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك دریافت کلید بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ دریافت کلید
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي دریافت کلید پاتولوژي دامپزشكي دریافت کلید
بهداشت و بيماريهاي طيور دریافت کلید بيوشيمي دریافت کلید
بهداشت آبزيان دریافت کلید بهداشت مواد غذايي دریافت کلید
بهداشت خوراک دام دریافت کلید اپیدمیولوژی دریافت کلید
انگل شناسي دامپزشكي دریافت کلید باكتري شناسي دریافت کلید
ويروس شناسي دریافت کلید ايمني شناسي دریافت کلید
بيوتكنولوژي دریافت کلید فناوری تولید مثل در دامپزشکی دریافت کلید
فارماكولوژي دامپزشكي دریافت کلید فيزيولوژي دریافت کلید
آناتومی و جنین شناسي مقايسه اي دامپزشكي دریافت کلید بافت شناسي مقايسه اي دریافت کلید

 


 

دفترچه های شماره دو
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم پايه
كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
كليه رشته هاي گروه آزمايشي هنر
كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
گروه آزمايشي زبان - كدرشته 2801 و 2811
گروه آزمايشي زبان عربي - ویژه کدرشته 2802
گروه آزمايشي زبان فرانسه - ویژه کدرشته 2803 و 2804
گروه آزمايشي زبان روسي - ویژه کدرشته 2805
گروه آزمايشي زبان آلماني - ویژه کدرشته 2806
گروه آزمايشي زبان - كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810

 


 

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©