دانلود دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 96

شما می توانید دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 96 را از سایت مدرسان شریف دریافت کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید

گروه فنی و مهندسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مهندسي برق - الکترونیک دریافت کلید
مجموعه مهندسي برق - مخابرات دریافت کلید
مجموعه مهندسي برق - قدرت دریافت کلید
مجموعه مهندسي برق - کنترل دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - سازه دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - زلزله دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - ژئوتکنیک دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - راه و ترابری دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت منابع آب دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - حمل و نقل دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - مدیریت ساخت دریافت کلید
مجموعه مهندسي عمران - محیط زیست دریافت کلید
مهندسی نقشه برداری - ژئودزی دریافت کلید
مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری دریافت کلید
مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور دریافت کلید
مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی دریافت کلید
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دریافت کلید
مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات دریافت کلید
مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات دریافت کلید
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دریافت کلید
مهندسي دريا دریافت کلید
مهندسي هوافضا - آئرودینامیک دریافت کلید
مهندسي هوافضا - جلوبرندگی دریافت کلید
مهندسي هوافضا - سازه های هوایی دریافت کلید
مهندسي هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دریافت کلید
مهندسي معدن - اکتشاف دریافت کلید
مهندسي معدن - استخراج دریافت کلید
مهندسي معدن - فرآوری مواد معدنی دریافت کلید
مهندسي معدن - مکانیک سنگ دریافت کلید
مهندسي پليمر - پلیمر دریافت کلید
مهندسي پليمر - رنگ دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - منابع آب دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - مواد زائد جامد دریافت کلید
مهندسي محيط زيست - آلودگی هوا دریافت کلید
مهندسي پزشكي - بیوالکتریک دریافت کلید
مهندسي پزشكي - بیومکانیک دریافت کلید
مهندسي پزشكي - بیومتریال دریافت کلید
مجموعه مهندسي صنايع دریافت کلید
مهندسي نفت - اکتشاف دریافت کلید
مهندسی نفت دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار و الگوریتم دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعی دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دریافت کلید
مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش
دریافت کلید
مهندسي فناوري اطلاعات دریافت کلید
مهندسي مواد و متالورژي دریافت کلید
مهندسي شيمي دریافت کلید
مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي دریافت کلید
فناوري نانو-نانومواد دریافت کلید
فناوري نانو-نانوالكتريك دریافت کلید
مهندسي هسته اي -كاربرد پرتوها دریافت کلید
مهندسي هسته اي -راكتور دریافت کلید
مهندسي هسته اي - پرتو پزشكي دریافت کلید
مهندسي هسته اي -گداخت دریافت کلید
مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دریافت کلید
مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف دریافت کلید
مهندسي سيستم هاي انرژي
دریافت کلید
گروه علوم انسانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جغرافیای سیاسی دریافت کلید
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دریافت کلید
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دریافت کلید
ژئومورفولوژی دریافت کلید
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي دریافت کلید
علوم اقتصادی دریافت کلید
تاریخ - تاریخ اسلام دریافت کلید
تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام دریافت کلید
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام دریافت کلید
اقتصاد نفت و گاز دریافت کلید
مدیریت بازرگانی دریافت کلید
مدیریت دولتی دریافت کلید
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دریافت کلید
مدیریت دریافت کلید
مدیریت آموزشی دریافت کلید
مدیریت فناوری اطلاعات دریافت کلید
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دریافت کلید
کارآفرینی دریافت کلید
گردشگری دریافت کلید
مالی دریافت کلید
حسابداری دریافت کلید
زبان و ادبیات فارسی دریافت کلید
علم شناسی و دانش شناسی دریافت کلید
فلسفه دریافت کلید
فلسفه - منطق دریافت کلید
فلسفه - علم دریافت کلید
فلسفه تعلیم و تربیت دریافت کلید
علوم اجتماعی دریافت کلید
مددکاری اجتماعی دریافت کلید
مشاوره دریافت کلید
جمعیت شناسی دریافت کلید
علوم ارتباطات دریافت کلید
باستان شناسي دریافت کلید
محیط زیست - برنامه ریزی دریافت کلید
الهیات - علوم قرآن و حدیث دریافت کلید
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی دریافت کلید
الهیات - ادیان و عرفان دریافت کلید
الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی دریافت کلید
الهیات - کلام دریافت کلید
فقه شافعی دریافت کلید
مدرسی معارف اسلامی دریافت کلید
برنامه ریزی درسی دریافت کلید
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی دریافت کلید
تربیت بدنی - آسیب شناسی دریافت کلید
تربیت بدنی -رفتارحرکتی دریافت کلید
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی دریافت کلید
مطالعات زنان
دریافت کلید
مجموعه علوم سياسي
دریافت کلید
حقوق نفت وگاز
دریافت کلید
حقوق خصوصي
دریافت کلید
حقوق بين الملل عمومي
دریافت کلید
حقوق جزا و جرم شناسي
دریافت کلید
حقوق عمومي
دریافت کلید
روان شناسي
دریافت کلید
سنجش واندازه گيري
دریافت کلید
روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
دریافت کلید
اموزش عالي
دریافت کلید
تكنولوژي اموزشي
دریافت کلید
روان شناسي تربيتي
دریافت کلید
آب و هواشناسي دریافت کلید
مدیریت صنعتی دریافت کلید
گروه علوم پایه
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
شیمی - شیمی فیزیک دریافت کلید
شیمی - شیمی آلی دریافت کلید
شیمی - شیمی تجزیه دریافت کلید
شیمی - شیمی معدنی دریافت کلید
شيمي -شيمي پليمر دریافت کلید
شيمي كاربردي دریافت کلید
هواشناسی دریافت کلید
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دریافت کلید
زمین شناسی آب شناسی دریافت کلید
زمین شناسی مهندسی دریافت کلید
زمین شناسی زیست محیطی دریافت کلید
زمین شناسی پترولوژی دریافت کلید
زمین شناسی اقتصادی دریافت کلید
زمین شناسی تکتونیک دریافت کلید
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دریافت کلید
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دریافت کلید
زيست شناسي -سلولي وتكويني گياهي دریافت کلید
علوم جانوري -فيزيولوژي جانوري دریافت کلید
علوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري دریافت کلید
علوم جانوري -تكويني دریافت کلید
زيست شناسي -سلولي وملكولي دریافت کلید
بيوشيمي دریافت کلید
زيست شناسي -ژنتيك ملكولي دریافت کلید
زيست شناسي -ميكروبيولوژي دریافت کلید
فیتوشیمی دریافت کلید
بيوفيزيك دریافت کلید
زيست فناوري ميكروبي دریافت کلید
آمار دریافت کلید
رياضي محض دریافت کلید
رياضي كاربردي دریافت کلید
فيزيك دريا دریافت کلید
زيست شناسي دريا دریافت کلید
علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك دریافت کلید
فيزيك دریافت کلید
فوتونيك دریافت کلید
ژئوفيزيك -لرزه شناسي دریافت کلید
ژئوفيزيك -زلزله شناسي دریافت کلید
ژئوفيزيك -الكترومغناطيس دریافت کلید
ژئوفيزيك -گراني سنجي دریافت کلید
علوم وفناوري نانو-نانوشيمي دریافت کلید
ريززيست فناوري دریافت کلید
بيوانفورماتيك دریافت کلید
علوم كامپيوتر دریافت کلید
علوم شناختي دریافت کلید
زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دریافت کلید
زمين شناسي نفت
دریافت کلید
گروه زبـان
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
آموزش زبان انگليسي دریافت کلید
زبان و ادبيات عرب دریافت کلید
آموزش زبان فرانسه دریافت کلید
زبان فرانسه دریافت کلید
آموزش زبان روسي دریافت کلید
آموزش زبان آلماني دریافت کلید
زبان و ادبيات انگليسي دریافت کلید
ترجمه دریافت کلید
زبان شناسي دریافت کلید
فرهنگ و زبانهاي باستاني دریافت کلید
گروه هـنر
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
پژوهش هنر دریافت کلید
معماري دریافت کلید
شهرسازی دریافت کلید
مدیریت پروژه دریافت کلید
گروه کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بيولوژي واناتومي چوب دریافت کلید
علوم ومهندسي ابخيزداري دریافت کلید
مديريت وكنترل بيابان دریافت کلید
علوم ومهندسي مرتع دریافت کلید
شيلات -توليد و بهره برداري دریافت کلید
شيلات -عمل اوري دریافت کلید
تكثير و پرورش ابزيان دریافت کلید
علوم جنگل - جنگل شناسي دریافت کلید
علوم جنگل - مهندسي جنگل دریافت کلید
علوم جنگل - جنگلداري و مسائل اقتصادي دریافت کلید
بيماري شناسي گياهي
دریافت کلید
حشره شناسي كشاورزي دریافت کلید
توسعه كشاورزي دریافت کلید
ترويج و اموزش كشاورزي دریافت کلید
بوم شناسي زراعي دریافت کلید
بيوتكنولوژي كشاورزي دریافت کلید
علوم علف هاي هرز
دریافت کلید
زراعت دریافت کلید
ژنتيك و به نژادي گياهي دریافت کلید
علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
دریافت کلید
علوم ومهندسي اب -منابع اب دریافت کلید
علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي دریافت کلید
علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي دریافت کلید
علوم دامي
دریافت کلید
مديريت منابع خاك دریافت کلید
مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك دریافت کلید
صنايع خمير و كاغذ دریافت کلید
فراورده هاي چندسازه چوب دریافت کلید
مهندسي اقتصاد كشاورزي دریافت کلید
علوم ومهندسي صنايع غذايي دریافت کلید
علوم ومهندسي باغباني دریافت کلید
مكانيزاسيون كشاورزي دریافت کلید
مهندسي مكانيك بيوسيستم دریافت کلید
محیط زیست
دریافت کلید
گروه دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
جراحي دامپزشكي دریافت کلید
مامائي و بيماريهاي توليد مثل دام دریافت کلید
بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك دریافت کلید
بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ دریافت کلید
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي دریافت کلید
پاتولوژي دامپزشكي دریافت کلید
راديولوژي دامپزشكي دریافت کلید
بهداشت و بيماريهاي پرندگان دریافت کلید
بهداشت وبيماري هاي ابزيان دریافت کلید
بهداشت موادغذايي دریافت کلید
بهداشت خوراك دام دریافت کلید
اپيدميولوژي دریافت کلید
انگل شناسي دامپزشكي دریافت کلید
باكتري شناسي دریافت کلید
ويروس شناسي دریافت کلید
قارچ شناسي دریافت کلید
ايمني شناسي دریافت کلید
بيوتكنولوژي دریافت کلید
فناوري توليدمثل دردامپزشكي دریافت کلید
سم شناسي دریافت کلید
فارماكولوژي دامپزشكي دریافت کلید
فيزيولوژي دریافت کلید
اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دریافت کلید
بافت شناسي مقايسه اي دریافت کلید
بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دریافت کلید

 


 

دفترچه های شماره دو
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب) دریافت کلید
گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب دریافت کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر دریافت کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808 دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی دریافت کلید
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی دریافت کلید زبان فرانسه
دریافت کلید زبان آلمانی

 


 

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©