دانلود سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری سراسری 95

شما می توانید دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 95 را از سایت مدرسان شریف دریافت کنید.
جهت مشاهده خدمات دکتری اینجا کلیک کنید

گروه فنی مهندسی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی برق دریافت کلید مهندسی عمران دریافت کلید
مهندسی نقشه برداری دریافت کلید مهندسی مکانیک دریافت کلید
مهندسی هوافضا دریافت کلید مهندسی معدن دریافت کلید
مهندسی پلیمر دریافت کلید مهندسی پزشکی دریافت کلید
مهندسی صنایع دریافت کلید مهندسی نفت دریافت کلید
مهندسی شیمی دریافت کلید مهندسی کامپیوتر دریافت کلید
مهندسی مواد و متالورژی دریافت کلید مهندسی نساجی دریافت کلید
مهندسی هسته ای دریافت کلید مهندسی محیط زیست دریافت کلید
مهندسی سیستم های انرژی دریافت کلید مهندسی دریا دریافت کلید
فناوری نانو دریافت کلید
گروه علوم انسانی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم جغرافیایی دریافت کلید علوم اقتصادی دریافت کلید
علوم تاریخی دریافت کلید علوم اجتماعی و مددکاری دریافت کلید
حقوق دریافت کلید علوم سیاسی دریافت کلید
مدیریت دریافت کلید حسابداری دریافت کلید
علم اطلاعات و دانش شناسی دریافت کلید فلسفه دریافت کلید
علوم تربیتی دریافت کلید مشاوره دریافت کلید
الهیات دریافت کلید علوم ارتباطات دریافت کلید
باستان شناسی دریافت کلید تربیت بدنی دریافت کلید
زبان و ادبیات فارسی دریافت کلید زبان و ادبیات عرب دریافت کلید
محیط زیست - برنامه ریزی دریافت کلید روان شناسی
دریافت کلید
گروه علوم پایه
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم زمین دریافت کلید شیمی دریافت کلید
علوم گیاهی دریافت کلید علوم جانوری دریافت کلید
علوم سلولی و مولکولی دریافت کلید علوم ریاضی دریافت کلید
علوم کامپیوتر دریافت کلید آمار دریافت کلید
فیزیک دریافت کلید ژئوفیزیک دریافت کلید
هواشناسی دریافت کلید علوم شناختی دریافت کلید
گروه کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
محیط زیست دریافت کلید مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی دریافت کلید
علوم و مهندسی صنایع غذایی دریافت کلید اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی دریافت کلید
علوم خاک دریافت کلید مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دریافت کلید
زراعت و اصلاح نباتات دریافت کلید علوم باغبانی دریافت کلید
علوم دامی دریافت کلید گیاه پزشکی دریافت کلید
مجموعه چوب و جنگل دریافت کلید مجموعه شیلات دریافت کلید
مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان دریافت کلید
گروه هنر
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت پروژه دریافت کلید معماری دریافت کلید
شهرسازی دریافت کلید پژوهش هنر دریافت کلید
مرمت آثار و اشیای تاریخی دریافت کلید مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی دریافت کلید
گروه زبان
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه دریافت کلید زبان روسی دریافت کلید
زبان آلمانی دریافت کلید زبان انگلیسی دریافت کلید
زبان شناسی همگانی دریافت کلید فرهنگ و زبان های باستانی دریافت کلید
گروه دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
دامپزشکی دریافت کلید

دفترچه های شماره 2
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب) دریافت کلید
گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب دریافت کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کلید
كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر دریافت کلید
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2804و 2805 دریافت کلید
گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی دریافت کلید
زبان فرانسه و آلمانی دریافت کلید
دریافت کلید

 


 

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.

همچنین جهت دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 92 اینجا کلیک کنید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©