دوره بحث آزاد با رویکردهای آمادگی آزمون با روش MSLD و آمادگی کار و سفر با روش OSOS

دوره بحث آزاد با رویکرد آمادگی آزمون با روش MSLD

 

دوره ی بحث آزاد Free discussion  با روش MSLD  مشتمل بر دو سطح متوسط با استاندارد اروپای B1-B2 و سطح پیشرفته با استاندارد اروپای C1-C2  با بهره گیری از جدیدترین منابع موجود و با همکاری اساتید برجسته آموزش زبان دپارتمان زبان تهیه گشته اند.این کتاب ها به گونه ای طراحی شده اند که زبان آموزان را برای آزمون های بین المللی زبان به ویژه آزمون های   TOEFL وIELTS  آماده می کند.هریک از دوره ها دارای 20 درس یا موضوعی مشخص می باشندکه موضوعات برمبنای موضوعات عمومی و پرکاربرد در آزمون ها انتخاب گشته اند.
همچنین با توجه به بحث آزاد بودن دوره سعی شده است تا موضوعات به گونه ای انتخاب شوند که زبان آموزان بتوانند به صورت گروهی و چندتایی به بحث و نظر درباره موضوعات بپردازند. علاوه بر موارد فوق روش ها و تکنیک های بخش های گفتاری همراه با جملات و کلمات مناسب نیز آورده شده است تا زبان آموز بتواند به درستی و با استانداردهای بین المللی آزمون های به بحث و نظر بپردازند.

سطوح دوره های بحث آزاد Free- Discussionبر اساس روش MSLD

سطح

level

استاندارد اروپا

CEFR

تعداد درس ها

Units

تعداد ترم

Terms

کل ساعت ترم

hours

Intermediate

B1 - B2

20

1

36 ساعت

Advanced

C1 - C2

20

1

36 ساعت

مجموع

------

40 درس

2 ترم

72 ساعت

دوره های ویژه حضوری بحث آزاد Free- Discussion بر اساس روش MSLD

دوره

تعداد جلسات

روز برگزاری

ساعت

تاریخ شروع

طول ترم

وضعیت کلاس

ظرفیت

هزینه

تک روز

9 جلسه

پنج شنبه یا جمعه

240 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

9 هفته

حضوری

14

110,000 تومان

نیمه فشرده

12 جلسه

یکشنبه - سه شنبه

180 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

6 هفته

حضوری

12

110,000 تومان

فشرده

12 جلسه

روزهای زوج

180 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

4 هفته

حضوری

12

110,000 توماندوره بحث آزاد با رویکرد آمادگی کار و سفر با روش OSOS

 

دوره ی بحث آزاد با روش  OSOS مشتمل بر سه سطح مقدماتی معادل استاندارد اروپای A1-A2 ، متوسط با استاندارد اروپای B1-B2  و سطح پیشرفته با استاندارد اروپای C1-C2  با بهره گیری از جدیدترین منابع موجود و با همکاری اساتید برجسته آموزش زبان دپارتمان زبان طراحی گشته اند. این کتاب ها به گونه ای تهیه شده اند که زبان آموزان را برای برای کار یا سفر در کشورهای خارجی آماده می کند. هریک از دوره ها دارای 20 درس یا موضوعی مشخص می باشند که موضوعات بر مبنای موضوعات عمومی و پرکاربرد همانند هتل، بانک و  رستوران با دید بحث آزاد انتخاب گشته اند.
همچنین با توجه به بحث آزاد بودن دوره سعی شده است تا موضوعات به گونه ای انتخاب شوند که زبان آموزان بتوانند به صورت گروهی و چندتایی به بحث و نظر درباره موضوعات و نیز با نظارت استاد بصورت زنده به بازی سازی صحنه ها بپردازند. علاوه بر موارد فوق جملات مناسب و نیز فیلم های آموزشی همراه با جملات و کلمات مناسب نیز آورده شده است تا زبان آموز بتواند به درستی و با استانداردهای بین المللی به بحث و نظر بپردازند.

 

سطوح دوره های بحث آزاد Free- Discussion بر اساس روش OSOS

سطح

level

استاندارد اروپا

CEFR

تعداد درس ها

Units

تعداد ترم

Terms

کل ساعت ترم

hours

Elementary

A1 - A2

20

1

36 ساعت

Intermediate

B1 - B2

20

1

36 ساعت

Advanced

C1 - C2

20

1

36 ساعت

مجموع

-----

60 درس

3 ترم

108 ساعت

دوره های ویژه حضوری بحث آزاد Free- Discussion بر اساس روش OSOS

دوره

تعداد جلسات

روز برگزاری

ساعت

تاریخ شروع

طول ترم

وضعیت کلاس

ظرفیت

هزینه

تک روز

9 جلسه

پنجشنبه یا جمعه

240 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

9 هفته

حضوری

14

110,000 تومان

نیمه فشرده

12 جلسه

یک شنبه - سه شنبه

180 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

6 هفته

حضوری

12

110,000 تومان

فشرده

12 جلسه

روزهای زوج

180 دقیقه

نیمه دوم هر ماه

4 هفته

حضوری

12

110,000 تومان

خواهشمند است توجه داشته باشید که تعیین سطح و ثبت نام تنها با رزرو قبلی مقدور می باشد.

جهت رزرو تعیین سطح اینجا کلیک کنید.

برای رزرو تلفنی با شماره 0212966 تماس بگیرید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©