تاریخ برگزاری آزمون پودمانهای آموزشی

الف) تاریخ برگزاری آزمون دوره فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

رديف

عنوان پودمان آموزشي

روز

تاریخ آزمون

نوبت

1

پایه

پنج­شنبه

1394/10/24

صبح

2

کار در محیط 1

جمعه

1394/10/25

صبح

3

سامانه­های پست و مخابرات

پنج­شنبه

1394/11/1

صبح

4

مبانی پست و پست بانک

جمعه

1394/11/9

صبح

5

سامانه های بانکی

جمعه

1394/11/16

صبح

 

ب) تاریخ برگزاری آزمون دوره امور دهیاری و شوراها

رديف

عنوان پودمان آموزشي

روز

تاریخ آزمون

نوبت

1

دروس عمومی

پنج­شنبه

1394/10/24

صبح

2

عمران روستایی

جمعه

1394/10/25

صبح

3

مدیریت مالی و منابع درآمدی دهیاری و قوانین و مقررات

پنجشنبه

1394/11/1

صبح

4

کار در محیط 1

جمعه

1394/11/2

صبح

5

قوانین و مقررات ساختمانی و پیمانکاری

جمعه

1394/11/9

صبح

6

مدیریت روستایی

جمعه

1394/11/16

صبح

7

جامعه شناسی روستایی

جمعه

1394/11/23

صبح

 

ج) تاریخ برگزاری آزمون دوره مدیریت خانواده

رديف

عنوان پودمان آموزشي

روز

تاریخ آزمون

نوبت

1

پرورش گل‌های زینتی در خانه

پنج­شنبه

1394/10/24

صبح

2

حقوق خانواده

جمعه

1394/10/25

صبح

3

روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان

پنج­شنبه

1394/11/1

صبح

4

مشاوره خانواده

جمعه

1394/11/2

صبح

5

دکوراسیون و تزیینات داخلی خانه

عصر

6

دروس عمومی

پنج­شنبه

1394/11/8

صبح

7

کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی

جمعه

1394/11/9

صبح

8

مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی خانه

عصر

9

آشپزی و سفره آرایی

پنج­شنبه

1394/11/15

صبح

10

آداب معاشرت و همسرداری

جمعه

1394/11/16

صبح

11

جمعیت، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه

جمعه

1394/11/23

صبح

12

کاربری کامپیوتر

عصر

 

د) تاريخ برگزاري آزمون دوره مديريت کسب و کار

رديف

عنوان پودمان آموزشي

روز

تاریخ آزمون

نوبت

1

امور بازرگانی

پنج­شنبه

1394/10/24

صبح

2

امور فروش

جمعه

1394/10/25

صبح

3

امور بازاریابی

پنج­شنبه

1394/11/1

صبح

4

امور تبلیغات

جمعه

1394/11/2

صبح

5

دروس عمومی

پنجشنبه

1394/11/8

صبح

6

سرپرستی کسب و کارهای کوچک

جمعه

1394/11/16

صبح

 

ه) تاریخ برگزاری آزمون دوره مترجمی عمومی زبان انگلیسی

رديف

عنوان پودمان آموزشي

روز

تاریخ آزمون

نوبت

1

مکالمه زبان انگلیسی (سطح میانی)

پنج­شنبه

1394/10/24

صبح

2

مکالمه زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

جمعه

1394/10/25

صبح

3

مکالمه زبان انگلیسی (سطح تکمیلی)

پنج­شنبه

1394/11/1

صبح

4

مکالمه زبان انگلیسی (سطح پایه)

جمعه

1394/11/2

صبح

5

ترجمه متون عمومی (سطح پایه)

جمعه

1394/11/9

صبح

6

ترجمه متون عمومی (سطح مقدماتی)

جمعه

1394/11/16

صبح

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©