* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آمار

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی - ریاضی عمومی 1و 2 - مبانی احتمال - احتمال 1و 2) و کارشناسی ارشد شامل (استنباط آماري 1)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) آمار
-
- تمامی رشته ها
2) بیم سنجی
-

 

منابع آزمون دکتری آمار (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مبانی آنالیز ریاضی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- آناليز رياضي رودين

3- آناليز رياضي آپوستل

ریاضی عمومی 1 و 2 :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

3- ریاضی عمومی، جورج توماس

4- رياضي عمومي آدامز 1و2

مبانی احتمال و احتمال 1 و 2:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- پارسيان، احمد، مباني احتمال و آمار، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1383.

3- راس، ش.م، مقدمه‌اي بر آمار و احتمال براي مهندسان و محققان علوم، ترجمه مجيد اسدي،‌ ابوالقاسم بزرگ‌نيا، دانشگاه فردوسي مشهد، 1382.

4- فروند، جان، مقدمه‌اي بر آمار رياضي، ترجمه علي عميدي، محمد قاسم وحيدي اصل، مركز نشر دانشگاهي، 1378.

5. Feller, William; "An Introduction to Probability Theory and Applications Vols I and II", New York, John Wiley, 1968.

 

6. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; "Introduction to Probability Theory", New Delhi, Universal book stall, 1971.

 

7. Lehmann. E. L, Casella. G; "Theory of Point Estimation", Springer, 1998.

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
استنباط آماري 1:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- اخوان نياكي، سيد تقي (1382)، نظريه احتمال و كاربرد آن، دانشگاه صنعتي شريف.

3- پاپوليس، آتاناسيوس (1384)، احتمال و آمار (ترجمه علي اصغر سلطاني فراني)، ايده گستر.

4- پارسيان، احمد (1383)، مباني احتمال و آمار، دانشگاه صنعتي اصفهان،.

5- پاشا، عين اله (1374)، رياضي براي رشته آمار، دانشگاه پيام نور.

6- پاشا، عين الله (1374)، فرايند تصادفي1، دانشگاه پيام نور.

7- دگروت، موريس و الكرويش، مارك (1382)، احتمال و آمار (ترجمه عين الله پاشا) مبتكران.

8- راس، ش.م (1382)، مقدمه‌اي بر آمار و احتمال براي مهندسان و محققان علوم، (ترجمه مجيد اسدي،‌ ابوالقاسم بزرگ‌نيا)، دانشگاه فردوسي مشهد.

9- سلطاني، احمدرضا (1377)، احتمال و آمار براي علوم و مهندسي، دانشگاه شيراز.

10- فروند، جان (1378)، مقدمه‌اي بر آمار رياضي (ترجمه علي عميدي، محمد قاسم وحيدي اصل)، مركز نشر دانشگاهي.

11- قهرماني، سعيد (1377)، مباني احتمال (ترجمه غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگ‌نيا) دانشگاه صنعتي شريف.

12- ماكس انگلهارد، لي بين (1382)، مقدمه‌اي بر احتمال و آمار رياضي (ترجمه علي مشكاني، حسن‌علي آذرنوش، ابوالقاسم بزرگ‌نيا)، دانشگاه فردوسي مشهد.

13- وحيدي اصل، محمدقاسم (1374)، آمار رياضي 1، دانشگاه پيام نور.

14- الكساندر م. مود، فرانكلين آ. گريبيل، دون س. بوز (1377)، مقدمه‌اي بر نظريه آمار (ترجمه علي مشكاتي)، دانشگاه فردوسي مشهد.

15. Feller, William; "An Introduction to Probability Theory and Applications Vols I and II", New York, John Wiley, 1968.

 

16. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; "Introduction to Probability Theory", New Delhi, Universal book stall, 1971.

 

17. Hoel. P, Par. S.C, Stone. C. J; "Introduction to Statistical Theory", New Delhi, Universal book stall, 1971.

 

18. Hogg. R, Craig. A; " Introduction to Mathematical Statistics:, Pearson Education, 1995.

 

19. Kapur, J. N, Saxena. H. C; "Mathematical Statistics", New Delhi, S. Chand & Company LTD, 2005.

 

20. Mood. M, Graybill. A, Boes. C; "Introduction to the theory of statistics", Mcgraw- hill; 1974.

 

21. Lehmann. E. L, Casella. G; "Theory of Point Estimation", Springer, 1998.

 

22. Gut. A; "Probability AGranduate Course", Springer, 2005.

 

23. Knight. K; "Mathematical Statistics", 2000.

 

24. Shao. J; "Mathematical Statistics", Springer, 2003.

 

25. Roussas. G.G; "A Course in Mathematical Statistics", Academic Press San Diego, 1977.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©