* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (کلیات ادبی (تاریخ ادبیات - دستور - عروض و قافیه - نقد و نظریه های ادبی معاصر) - متون نظم و نثر - زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (متون نظم - متون نثر - بلاغت)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
زبان و ادبیات فارسی
1) ادبیات حماسی
زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودك و نوجوان، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات
تطبیقی، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداري، آموزش زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی گرایشهاي
نظریه ها و نقد ادبی، ویرایش و نگارش و ادبیات روایی
2) ادبیات عرفانی
3) ادبیات غنایی

 

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
کلیات ادبی:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2- دستور زبان فارسی 2، تألیف دکتر حسن انوري، دکتر حسن احمدي گیوي

3- تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی، از صبا تا نیما یحیی آرین پور

4- نگاهی تازه به بدیع، دکتر سیروس شمیسا

5- بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل

6- بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا

7- آشنایی با عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

8- سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا

9- نگارش و ویرایش، سمیعی گیلانی

متون نظم و نثر:

1ـ كتاب مدرسان شريف

نظم فارسي:

1ـ شاهنامه (جلد 1) چاپ مسكو يا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسي جلد اول با شرح و توضيح جويني، بهين نامه باستان از دكتر جعفر ياحقي، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفنديار مثنوي (دفتر اول) به تصحيح نيكلسن، با استفاده از توضيحات دكتر شعار انوري و يا توضيحات دكتر منصور رستگار فسايي

2ـ مخزن‌الاسرار نظامي، بوستان سعدي، با شرح و توضيح دكتر خزائلي غزليات حافظ، شرح دكتر خطيب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدين خرمشاهي، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهي، مجموعه مقالات دكتر داد درباره حافظ «مجموعه مقالات» نشر دانش درباره حافظ

3ـ حديقه و ديوان سنايي، منطق‌الطير عطار (چاپ دكتر مشكور، دكتر گوهرين)، گزيده منطق‌الطير و شيخ صنعان هر دو شاهكارهاي ادب فارسي، مثنوي، دفتر اول؛ شرح مثنوي شريف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دكتر سيد جعفر شهيدي، احاديث مثنوي «فروزانفر» و «آيات مثنوي» درگاهي از نشر اميركبير، قصايد خاقاني، گزيده خاقاني از دكتر ضياء‌الدين سجادي، «شرح مشكلات اشعار خاقاني» اثر مرحوم سجادي ، از كتاب برگزيده متون مصنوع و مزين فارسي اثر دكتر اسماعيل حاكمي، مقدمه كتاب و نمونه‌هاي منتخب از كليله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت‌هاي متون مصنوع اثر دكتر مدبري، براي رفع دشواري‌ها و مشكلات فني و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسي اثر مرحوم دكتر محمد معين به ويژه بخش دوم، نيمه دوم ج 4 براي معاني تركيبات عربي مستعمل در متون فارسي استفاده شود.

4ـ قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی

5ـ سیاست نامه دکتر شعار

نثر فارسي:

1ـ تاريخ بيهقي، گلستان سعدي ـ كليله و دمنه، چهار مقاله نظامي عروضي تاريخ جهانگشاي جويني (جلد اول)، مرزبان نامه (نيمه اول كتاب) ـ مرصادالعباد، تاريخ بيهقي؛ گزينه تاريخ بيهقي " دبير سياقي، نرگس رولن پور، خطيب رهبر با استفاده از كتاب آقاي منوچهر دانش پژوه"

2ـ كليله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضيحات مجتبي مينوي، با تأكيد بر ترجمه اشعار عربي، آيات، احاديث و امثال و دقت و در تجزيه و تركيب و اعراب گذاري چهار مقاله به تصحيح دكتر محمد معين (مقدمه، باب بيري و شاعري)

3ـ مرزبان نامه، به ويژه باب چهارم، جهانگشاي جويني، جلد اول با استفاده از گزيده دكتر شعار، گزيده دكتر يداله شكري از مجموعه شاهكارهاي ادب فارسي، گزيده دكتر خطيب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر خاتمي، با تأكيد بر لغات مفعولي و دقت در عبارات عربي گلستان به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر، با تأكيد بر اشعار عربي، آيات و امثال

4ـ سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق

5ـ قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

زبان عربی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- مجاني‌الحديثه (لويس عوض)

3ـ نهج‌البلاغه

4ـ مبادي العربيه جلد 4 (رشيد شرتوني)

5ـ قرآن كريم (جز سي‌ام)

6ـ جواهرالادب، ‌سيد هاشمي

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
متون نظم متون نثر بلاغت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ شميسا، سيروس (1393)، نگاهي تازه به بديع، انتشارات ميترا.

3ـ شميسا، سيروس (193)، بيان و معاني، انتشارات ميترا.

4ـ نصرالله منشي، ابوالمعالي (1345)، كليله و دمنه، تصحيح مجتبي مينوي تهراني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

5ـ عطا ملك جويني، تاريخ جهانگشا (3 جلد)، به اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزويني، تهران: مطبوعاتي نصر و صدر، افست از چاپ 1911 (چاپ لندن).

6ـ سعدي شيرازي (1346)، گلستان، به تصحيح عبدالعظيم قريب، تهران.

7ـ خواجه ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي، تاريخ بيهقي (دوره سه جلدي)، به كوشش خليل خطيب رهبر، ويرايش اول، چاپ دوازدهم، نشر مهتاب، 1387.

8ـ فردوسي طوسي (1363، رزمنامه رستم و اسفنديار، به كوشش جعفر شعار و حسن انوري.

9ـ جلال‌الدين، محمد مولوي (1317)، مثنوي، به تصحيح دكتر محمد استعلامي، انتشارات سخن.

10ـ نقد و شرح قصايد خاقاني، براساس تقريرات استاد بديع‌الزمان فروزانفر در دو جلد، انتشارات زوار.

11ـ سعدي شيرازي (1309)، بوستان، به تصحيح غلامحسين يوسفي، انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، تهران.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©