* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی - بیوفیزیک - میکروبیولوژي - ژنتیک - زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکرو مولکول هاي زیستی - آنزیم شناسی - متابولیسم و روش هاي بیوشیمی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
بیوشیمی
-
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری بیوشیمی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل:
بيوشيمي :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بيوشيمي عمومي (جلد 1و2) تأليف، دكتر پرويز شهبازي، دكتر ناصر ملک نيا

3ـ مباني بيوشيمي لنين جر، ترجمه دكتر رضا محمدي

بيوفيزيك :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بيوفيزيك براي زندگي دكتر فريد سمسارها

ميكروبيولوژي :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ ميكروبيولوژي عمومي، دكتر فريدون ملك زاده

3ـ بيوتكنولوژي ميكروبي، دكتر فريدون ملك زاده

4ـ ميكروبيولوژي جاوتز

5ـ ميكروبيولوژي واكر

6ـ ميكروب شناسي پزشكي، دكتر پرويز اديبفر

7ـ ايمونولوژي ايوان رويت

8ـ ايمونولوژي استيتنر

9ـ ويروس شناسي فيلدز

10ـ ويروس شناسي فنز

11ـ تك ياخته شناسي، دكتر محمدي

12ـ ميكروبيولوژي محيطي، آب، پساب و خاك، دكتر اشرف السادات نوحي

13ـ ميكروبيولوژي، دكتر آموزگار

ژنتيك :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مباني ژنتيك دكتر محمد تقي آساد

3ـ مباني و مسائل ژنتيك ويليام استانسفيلد، مترجم رضا محمدي

سلولي و مولكولي :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ زيست شناسي سلولي مولكولي لوديش، مترجم دكتر رضا يوسفي

3ـ مباني زيست شناسي سلولي و مولكولي، دورو برتيس و دورو برتيس، ترجمه، سيد علي حسيني تهراني و محمود عرفانيان احمد پور

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل:
ساختار ماكرومولكول هاي زيستي ـ آنزيم شناسي ـ متابوليسم و روش هاي بيوشيمي :

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 6th Edition by Thomas M.Devlin

3- Human Molecular Genetics 2nd Edition Set by Thomas M. Devlin (Aug 4, 2006)

4- Lehninger Principles of Biochemistry & eBook by Albert Lehninger, David L. Nelson and Michael M. Cox (Jun 15, 2008)

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©