* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری حسابداری

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار - ریاضی - حسابرسی) و کارشناسی ارشد شامل (حسابداري مدیریت - تئوري هاي حسابداري)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
حسابداری
-
حسابداري، مدیریت مالی و علوم مالی، مدیریت (تمامی گرایش ها)، اقتصاد (تمامی گرایش ها)

 

منابع آزمون دکتری حسابداری (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
آمار:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ آمار و کاربرد آن، دکتر عادل آذر، منصور مومنی و سعید جعفری

ریاضی:

1ـ كتاب مدرسان شریف

حسابرسی:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2ـ استانداردهای حسابرسی

3ـ تست¬های حسابرسی کیهان مهام

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
حسابرسی مدیریت

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ حسابداري مديريت، زهرا ديانتی ديلمی و محمدرضا نيكبخت (نشر كتاب مهربان)

3ـ حسابداري مديريت معاصر، حسن مدركيان (مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران)

4ـ حسابداري مديريت، رضا شباهنگ (مركز تحقيقات تخصصی حسابداري و حسابرسی و سازمان حسابرسی)

5ـ حسابداري مديريت با تأكيد بر ديدگاه استراتژيك، ترجمه دكتر علی پارسائيان

6ـ حسابداري مديريت استراتژيك، ترجمه حسن مدركيان (مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران)

7ـ مبانی حسابداري مديريت، فريدون رهنماي رودپشتی

8ـ هزينه¬يابی بر مبناي فعاليت، مديريت بر مبناي فعاليت (رويكرد ارزش آفرينی در كسب و كار پويا)، فريدون رهنماي رودپشتی

9ـ حسابداري مديريت (چكيده درس و نكات)، بهروز خدارحمی نافچی اصفهانی

10ـ حسابداري صنعتی با تأكيد بر مسائل مديريتی، ترجمه علی پارسائيان و موسی بزرگ اصل

تئوری¬های حسابداری:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ كتاب هندريكسن

3ـ كتاب تئوري حسابداري اسكات

4ـ كتاب تئوري حسابداري ولك

5ـ تئوري اثباتی حسابداري، واتس و زيمرمن

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©