* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری روان شناسی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روانشناسی رشد و شخصیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، آسیب شناسی روانی - نوروسایکولوژي)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) روانشناسی
-
علوم تربیتی (تمامی رشته ها و گرایش ها)، روانشناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)، بهداشت و درمان، توانبخشی (علوم پزشکی)، مشاوره (تمامی گرایش ها)
2) روانشناسی بالینی -
3) روانشناسی سلامت -

 

منابع آزمون دکتری روانشناسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
روان شناسي رشد :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ روانشناسي ژنتيك 1و 2، دكتر منصور

3ـ روانشناسي رشد، جلد 1و 2، لورا اي برك

4ـ روانشناسي رشد، دكتر حسن احدي

5ـ پيشگامان رشد، ويليام گرين

روانشناسی شخصیت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ روانشناسي شخصيت، شولتز

3ـ روانشناسي شخصيت پروين

4ـ نظريه‌هاي شخصيت، علي اكبر سياسي

5ـ نظريه‌ها و مكاتب شخصيت، دكتر شاتلو

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
آمار و روش تحقيق(کمی، کیفی) :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ، دكتر علي دلاور

3ـ تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، ترجمهي دكتر علي دلاور و سيامك نقش بندي

4ـ روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر علي دلاور

5ـ روش تحقيق در علوم رفتاري، دكتر سرمد بازرگان حجاري

6ـ روش هاي آماري در علوم رفتاري، دكتر حسن پاشا شريفي، دكتر جعفر نجفي زند و نسرين شريفي

7ـ روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ، دكتر اسماعيل بيابانگرد

آسيب شناسي رواني :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ خلاصه ي روانپزشكي، كاپلان و سادوك

3ـ روانشناسي مرضي، ساراسون

4ـ روانشناسي مرضي، سليگمن و روزنهان

5ـ كودكان استثنايي، دكتر مريم سيف نراقي

6ـ روانشناسي كودكان استثنايي، دكتر ميلانيفر

7ـ روانشناسي كودكان استثنايي، هالاهان و كافمن

8ـ روانشناسي مرضي هالجين

9ـ آسيب شناسي باچر

10ـ آسيب شناسي ديويد سون

نوروسایکولوژی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ خداپناهی، محمدکریم(1391)، نوروسایکولوژی، انتشارات سمت، چاپ چهارم.

3ـ معظمی، داود(1393)، مقدمات نوروسایکولوژی، انتشارات سمت

4ـ ابوالقاسمی، شهنام. کیخای فرزانه، محمدمجتبی(1390)، روانشناسی پزشکی و نوروسایکولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

5ـ خداپناهی، محمدکریم(1390)، روانشناسی فیزیولوژیک، انتشارات سمت.

6ـ حائری روحانی، سید علی(1394)، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، انتشارات سمت.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©