* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژي مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژي مواد غذایی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروبیولوژي صنعتی، خواص فیزیکی مواد غذایی، روش هاي نوین آزمایشگاهی، انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی صنایع غذایی
1) صنایع غذایی - تمامی رشته ها
2) شیمی مواد غذایی
3) فناوري مواد غذایی
4) زیست فناوري مواد غذایی

 

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شیمی مواد غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی

3- شیمی مواد غذایی، دکتر بابک قنبر زاده

میکروبیولوژي مواد غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- میکروبیولوژي مواد غذایی، جی

اصول مهندسی صنایع غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- اصول طراحی کارخانجات، دکتر شاهدي

3- اصول طراحی کارخانجات، دکتر کلباسی، دکتر محمد حسین حسینی

تکنولوژي مواد غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- جزوه تکنولوژي لبنیات دکتر احسانی (دانشگاه تهران)

3- جزوه تکنولوژي لبنیات، دکتر خسروشاهی دانشگاه ارومیه

4- جزوه تکنولوژي قند دکتر بهزاد (دانشگاه فردوسی مشهد)

5- تکنولوژي قند دکتر مصباحی

6- تکنولوژي روغن، فرشته مالک

7- جزوه تکنولوژي روغن، دکتر گلمکانی دانشگاه شیراز

8- تکنولوژي غلات، دکتر هادي پیغمبر دوست، دکتر ناصر رجب زاده

9- جزوه تکنولوژي غلات، دکتر کدیور دانشگاه اصفهان و دکتر اعلمی دانشگاه گرگان

10- کنسرو و اصول نگهداري، دکتر حسن فاطمی

11- صنایع کنسروسازي اصول و کاربردها، دکترجواد حصاري

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
میکروبیولوژي صنعتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

خواص فیزیکی مواد غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ اكبري، ريحانه (1388)، خواص فيزيكي محصولات كشاورزي و مواد غذايي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ دوم.

3ـ جان‌لوئيس، مايكل (1387)، ويژگي‌هاي فيزيكي مواد غذايي سيستم‌هاي فرآوري غذايي (ترجمه: بابك قنبرزاده)، انتشارات آييژ.

4ـ سرپيل ساهين، سروت گولوم سومنو (1389)،‌ ويژگي‌هاي فيزيكي مواد غذايي، (ترجمه: مهدي جعفري و مهدي كاشاني نژاد)، انتشارات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

روش هاي نوین آزمایشگاهی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ جزوه درسي روش‌هاي نوين آزمايشگاهي دانشگاه تهران.

3ـ جزوه درسي روش‌هاي نوين آزمايشگاهي دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.

انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©