* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم دامی

عناوین دروس امتحانی: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، آمار و طرح هاي آزمایشات، ژنتیک و اصلاح دام) و کارشناسی ارشد شامل (بیوشیمی تکمیلی، فیزیولوژي تکمیلی، تغذیه تکمیلی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم دامی
1) فیزیولوژی دام و طیور
- تمامی رشته ها
2) تغذیه دام
3) ژنتیک و اصلاح دام و طیور
4) تغذیه طیور

 

منابع آزمون دکتری علوم دامی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
بیوشیمی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- کتاب بیوشیمی تألیف دکتر حسین مروج، رسول اکبري، مهدي بهرامی یکدانگی

3- کتاب بیوشیمی هارپر

4- کتاب چکیده بیوشیمی تألیف دکتر پروین پاسالار

5- کتاب بیوشیمی لنینجر

آمار و طرح هاي آزمایشات:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- طرح هاي آزمایشی در کشاورزي دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر محمد مقدم

3- طرح هاي آزمایشی در پژوهش هاي کشاورزي دکتر بهمن یزدي صمدي، دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر عبدالمجید رضایی

ژنتیک و اصلاح دام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- مبانی ژنتیک دکتر محمد تقی آساد

3- ژنتیک و اصلاح دام دکتر محمد امین بخش

4- مفاهیم اصلاح نژاد ترجمه مرتضی پشمی و همکاران

5- ژنتیک و مسائل آن ترجمه هوشنگ خاوري خراسانی و صداله سپاه منصور

6- آشنائی با ژنتیک کمی فالکونر؛ ترجمه دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر محمد مقدم

7- جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران خرسند بنداري

8- جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران دکتر محمد مرادي شهر بابک

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
بیوشیمی تکمیلی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- صفري، محمد، مبانی بیوشیمی کشاورزي، انتشارات دانشگاه تهران.

3- اصول بیوشیمی لنینجر (1و2) ترجمه دکتر رضا محمدي، انتشارات آییژ.

4- محمدي ها، حسن، بیوشیمی عمومی.

5- پناهی، پرویز، مروري بر بیوشیمی (1و2)، انتشارات امید.

6- نجات شکوهی، امیره، مروري بر بیوشیمی ، انتشارات 59

7- دانیال زاده، البرت و زارعیان، خلیل، اصول زیست شیمی، مرکز نشر دانشگاهی.

8- پناهی، پرویز، مبانی بیوشیمی، انتشارات امید.

9- شهبازي، پرویز و ملک نیا، ناصر، بیوشیمی عمومی (1و2)، انتشارات دانشگاه تهران.

10- بیوشیمی دولین، گروه مترجمین نشر دیباج.

11- بیوشیمی استرایر (1و2)، گروه مترجمین انتشارات تابش اندیشه.

فیزیولوژي تکمیلی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ نراقي، محمد علي ، پاسخبخش، پريچهر ، مهدي زاده، مهدي ، جغتايي، محمد تقي ،2009، آناتومي عمومي، ، چاپ چهارم، نشر اشراقيه

3ـ درك، ريچارد ، ولگ، وين ، ميچل، آدام ، آناتومي گري براي دانشجويان، 1389،مترجمان: غلامرضا حسن زاده، فريد ابوالحسني، مير عباس عبدالوهابي، سيد بهنام الدين جامعي، علي كريمي زوفره، انتشارات آبنوس

4ـ بيتز، بابارا ، معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال- 2009، مترجمان: دكتر محمد مهدي غيرتيان- دكتر مهيار معتقد- دكتر علي يزدي نژاد- انتشارات انديشه رفيع.

5ـ نراقي، محمد علي ، پاسبخش، پريچهر ، جغتايي، محمد تقي ، آناتومي عمومي، (2010)، نشر اشراقيه.

6ـ کومار، عباس، فوستو، میچل، آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز،( 2007)، مترجمان: علی رضا فتح اللهی- خسرو سبحانیان- مسعود خدایی- ویرایش هشتم- - زیر نظر دکتر مسلم بهادری/ انتشارات ارجمند.

7ـ کاری، بروس ، آناتومی و فیزیولوژی حیوانات اهلی(1389) ، مترجم : احمد زارع شحنه - حسن صادقی پناه

8ـ آرتور گایتون و جان هال (دو جلدی)، فیزیولوژی پزشکی(2010)، ترجمه: فرخ شادان

9ـ ضمیری، محمد جواد ، فیزیولوژی دام (1386)، ، انتشارات حق شناس

10ـ بهرامی، یدالله ، فیزیولوژی تولید مثل دام و طیور(١٣٨٧)، ناشر: مرزدانش

11ـ نبی پور، ابوالقاسم ، محمد پور، احمدعلی ، آناتومی مقایسه ای اندام های حرکتی در حیوانات اهلی، (١٣٨٨), نويسنده : ناشر : مشهد دانشگاه فردوسی ويرايش اول, چاپ اول

تغذیه تکمیلی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- مک دونالد، پ.، گرین هال، د.، ادواردز، ر.ا.، (1391) «تغذیه دام»، (مترجمان: علیرضا جعفری صیادی و بهمن نوید شاد)، انتشارات حق شناس.

3- نیک خواه، علی، امانلو، حمید، (1381) «مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری»، نشریه انجمن تحقیقات ملی.

4- نیک خواه، علی، امانلو، حمید، (1376) «تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان»، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران.

5- سامرز، جان، لسون، استون، (1384) «تغذیه مرغ اسکات»، (مترجمان: جواد پوررضا و قربانعلی صادقی و مهران مهری)، انتشارات ارکان دانش اصفهان.

6- سامرز، جان، لسون، استون، (1393) «تغذیه طیور»، (مترجمان: علیرضا صیداوی و محمود شیوازاد)، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©