* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی دکتری مجموعه علوم سیاسی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه هاي سیاسی، سیاست هاي تطبیقی) - اصول روابط بین الملل - سیاست خارجی جمهوري اسلامی) و کارشناسی ارشد شامل (اندیشه هاي سیاسی غرب، اسلام و ایران - جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران) - نظریه هاي روابط بین الملل (نظریه هاي کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل) - روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه اي))، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) علوم سیاسی
1) اندیشه های سیاسی
مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایش ها)، جامعه شناسی، جغرافیاي سیاسی، اقتصاد بین الملل، مجموعه مطالعات جهان (تمامی گرایشها)، مطالعات آمریکاي شمالی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف اسلامی و علوم سیاسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه اي، شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)، مدرسی معارف اسلامی (گرایش انقلاب اسلامی)، اطلاعات استراتژیک، حقوق (تمامی گرایش ها) و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
2) جامعه شناسی سیاسی
3) مسائل ایران
4) سیاست گذاری عمومی
2) روابط بین الملل
-
3) مطالعات منطقه ای
4) مطالعات سیاسی انفلاب اسلامی

 

منابع آزمون دکتری علوم سیاسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
سیاست شناسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

مبانی علم سیاست:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ سياست شناسي (دكتر قوام)

3- بنيادهاي علم سياست (دكتر عبدالرحمن عالم)

4- بخش اول (مباني نظري علم سياست) آموزش دانش سياسي (دكتر حسين بشيريه)

5- سیاست و حکومت‌ جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)

جامعه شناسی سیاسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- جامعه‌شناسي سیاسی (دكتر حسين بشيريه)

3- درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي (دكتر احمد نقيب‌زاده)

4- نگرش بر جامعه‌شناسي سياسي (ترجمه دكتر ابوالحسني )

5- جامعه‌شناسي سياسي معاصر (كيت نش، ترجمه محمد تقي دلفروز)

6- جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری)

7- درآمدی بر جامعه‌شناسی جدید ( دکتر سردارنیا)

‌8- روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی)

9- فصل رفتار انتخاباتي مباني جامعه شناسي سياسي (ترجمه نيك گوهر)

10- ایران بین دو انقلاب (دکتر آبراهامیان)

11- جامعه شناسی سیاسی ایران (دکتر سردارنیا)

اندیشه های سیاسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)

3- تاریخ انديشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)

4- انديشه‌ سياسي در غرب، قرن بيستم (دكتر صلاحي)

5- اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری

6- انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم دكتر بشيريه دو جلدی (ليبراليسم و محافظه كاري و مارکسیسم)

7- تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)

8- مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت)

9- نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)

10 ـ قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

11- فقه و سیاست در ایران معاصر (دکتر فیرحی) (جلد 1 و 2)

سیاست های تطبیقی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب)

3- سياست‌هاي مقايسه‌اي (سيد عبدالعلي قوام)

4- چالش‌هاي توسعه سياسي (سيد عبدالعلي قوام)

5- مباني سياست تطبيقي (پاتريك اونيل ترجمه سعيد ميرترابي)

6- نظریه های سیاست مقایسه ای (رونالد چیلکوت، مترجمین: وحید بزرگی، علیرضا طیب)

اصول روابط بین الملل:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- اصول روابط بین الملل دکتر قاسمی

3- روابط بین الملل (نظریه و رویکردها)، دکتر قوام

4- کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی

5- جزوه درسی نظریه های روابط بین الملل فیروزآبادی

6- اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، دکتر قوام

7- کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، دکتر فیروزآبادی

8- کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده

9- تحول در نظریه های روابط بین الملل

10- نظریه های روابط بین الملل: بنیان های نظری رژیم های بین المللی و منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)

11- نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)

12- نظریه های روابط بین الملل (نویسندگان: اسکات برچيل ،اندرو لينکليتر ،جک دانلي، ماتيو پترسن. مترجمین: دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر روح الله طالبی)

سیاست خارجی جمهوري اسلامی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ سیاست خارجی ایران، چارچوب ها و جهت گیری ها (دکتر ازغندی)

3ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر فیروزآبادی)

4- سیاست خارجی ایران (دکتر رمضانی)

5- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر ازغندی)

6- چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دولت بازرگان تا دولت روحانی (سید جلال دهقانی ‌فيروزآبادی)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
اندیشه هاي سیاسی غرب، اسلام و ایران:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)

3ـ تاریخ انديشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)

4ـ انديشه‌ سياسي در غرب، قرن بيستم (دكتر صلاحي)

5ـ اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری

6ـ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم دكتر بشيريه دو جلدی (ليبراليسم و محافظه كاري و مارکسیسم)

7ـ تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)

8ـ مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت)

9ـ نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)

10 ـ قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

جامعه شناسی سیاسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ جامعه‌شناسي سیاسی (دكتر حسين بشيريه)

3ـ درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي (دكتر احمد نقيب‌زاده)

4ـ نگرش بر جامعه‌شناسي سياسي (ترجمه دكتر ابوالحسني )

5ـ جامعه‌شناسي سياسي معاصر (كيت نش، ترجمه محمد تقي دلفروز)

6ـ جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری)

7ـ درآمدی بر جامعه‌شناسی جدید ( دکتر سردارنیا)‌

8 ـ روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی)

9- آموزش دانش سیاسی (دکتر بشیریه)

نظریه هاي روابط بین الملل:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- اصول روابط بین الملل دکتر قاسمی

3- روابط بین الملل (نظریه و رویکردها)، دکتر قوام

4- کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی

5- جزوه درسی نظریه های روابط بین الملل فیروزآبادی

6- اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، دکتر قوام

7- کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، دکتر فیروزآبادی

8- کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده

9- تحول در نظریه های روابط بین الملل

10- نظریه های روابط بین الملل: بنیان های نظری رژیم های بین المللی و منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)

11- نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)

12- نظریه های روابط بین الملل (نویسندگان: اسکات برچيل ،اندرو لينکليتر ،جک دانلي، ماتيو پترسن. مترجمین: دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر روح الله طالبی)

13- اقتصاد سیاسی بین الملل (دکتر احمد ساعی)

14- مبانی اقتصاد سیاسی بین الملل (دکتر احمد ساعی)

15- اقتصاد سیاسی بین الملل-جهان بینی های متعارض (دکتر شیرخانی)

روش شناسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- روش شناسی نظریه های جدید در سیاست (جهانگیر معینی علمداری)

3- پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی)

4ـ روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری)

5ـ روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل (دکتر سریع القلم)

6- نظريه و روش در علوم سياسي (ديويد مارش و جري استوكرترجمه امير محمد حاجي يوسفي)

7- روش‌شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل (دکتر سنجابی)

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©