* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری فناوری نانو - نانومواد

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی درسطح کارشناسی شامل (ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (1و 2)، ریاضی فیزیک (1و 2)، فیزیک پایه (1و 2))) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانوتکنولوژي - نانومواد)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
فناوري نانو
نانومواد - تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری فناوری نانو - نانومواد (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
ریاضی عمومی (1و2)

1ـ کتاب مدرسان شريف

2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

3ـ ریاضی عمومی، جورج توماس

4ـ رياضي عمومي آدامز 1و2

ریاضی فیزیک (1و2)

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- ریاضی فیزیک آرفکن، ترجمه اعظم پورقاضی

3- روش هاي ریاضی و فیزیک، صدري حسنی

فیزیک پایه (1و2)

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- فیزیک هالیدی جلد 1 و 2

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مبانی نانوتکنولوژي و نانومواد:

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- چارلز پي. پول و فرانک جي. اونسز. (ترجمه تقوي نيا، نيما)، مقدمه‌اي بر نانوفناوري. چاپ اول 1387.

3- عطائي، ابوالقاسم و شـيباني، سعيد و خيـاطي، غلامرضـا و اسـدي کوهنجـاني، سـعيد، آلياژسازي و فعال‌سازي مکانيکي، فناوري تهيه نانومواد، انتشارات جهـاد دانـشگاهي واحد تهـران.

4- سيم‌چي، عبدالرضا، آشنايي با نانوذرات (خواص، روش‌هاي توليد و کاربرد)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف 1387.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©