* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری فیزیک

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (مکانیک کوانتومی پیشرفته - الکترودینامیک - مکانیک آماري پیشرفته 1)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) فیزیک
تمامی گرایش ها
- تمامی رشته ها
2) فیزیک محاسباتی
-

 

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک سیالات، فیزیک عمومی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیک دریا و تئوري امواج جزر و مد)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
فیزیک دریا
-
- تمامی رشته ها

 

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیک پایه 1 و 2 و 3 (شامل کل کتاب فیزیک هالیدي آخرین ویرایش)) و کارشناسی ارشد شامل (مکانیک کوانتومی پیشرفته - الکترودینامیک - مکانیک آماري پیشرفته 1 - مبانی نانوتکنولوژي)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و فناوري نانو - نانوفیزیک
1) نانوفتونیک
تمامی رشته ها
2) نانوساختارها

 

منابع آزمون دکتری فیزیک (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مكانيك كوانتومي پيشرفته :

1ـ کتاب مدرسان شريف

2ـ مكانيك كوانتومي پيشرفته، جي جي ساكورايي

3ـ مكانيك كوانتومي، گاسيوروويچ

4ـ مكانيك كوانتومي، بيم

5ـ مكانيك كوانتومي، گريفيث

6ـ مكانيك كوانتومي، مرزباخ

الكتروديناميك :

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- Classical Electrodynamics , J.D. Jackson, 3th ed 1998.

3- Classical Electrodynamics Radiation , J.B.Marion.

4ـ آشنايي با الكتروديناميك، ديويد جي. گريفيث، ترجمه حسين فرمان (مركز نشر دانشگاهي تهران)

5ـ مباني نظری الكترومغناطيس، ريتس ميلفورد

6ـ الكترومغناطيس ميدان و موج، ديويد ک چنگ، ترجمه دكتر پرويز جبه دار مارالاني و دكتر محمد قوامي (انتشارات دانشگاه تهران)

مكانيك آماري پيشرفته1

1ـ کتاب مدرسان شريف

2ـ مكانيك آماری پيشرفته، پتريا

3ـ مكانيك آماری كلاسيك، كوبو

4ـ مكانيك آماری پيشرفته، هوانگ

5ـ تحليل مسائل مكانيك آماری، دكتر محمد يگانه فر

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©