* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته - برنامه ریزی حمل و نقل)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی عمران حمل و نقل
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مقاومت مصالح :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

3ـ مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مهندسی ترافیک پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- آيين‌نامه طراحي راه‌هاي شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، 1374.

3- قهرماني، حسين و حسينقليان، محسن (1381)، مهندسي راه و تحليل ترافيكي، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

4- Highway Capacity Manual (HCM), 2000.

5- Transportation Engineering, Third Editon, C.jotin khisty, B.Kent Lall, 2002.

6-Traffic and Highway Engineering Nicholas J.Garber

برنامه ریزي حمل و نقل:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- خیستی، کنت لال (1381)، مهندسی حمل و نقل، (ترجمه: محمود صفارزاده)، انتشارت دانشگاه تربيت مدرس.

3- صفار زاده، محمود (1390)، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺮاﺑﺮي و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻠﺪ اول و دوم: ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺮاﺑﺮي، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

4- خدایی، علی (1385)، مهندسی و برنامه ریزی ترابری، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©