* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - زلزله

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه - دینامیک خاک)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی عمران زلزله
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - زلزله (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مقاومت مصالح :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

3ـ مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
دینامیک سازه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ چوپرا، انيل مي (1392). ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد اول: نظريه و كاربرد، تهران: علم و ادب.

3ـ چوپرا، انيل مي (1391) ، ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد دوم: تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله، تهران: علم و ادب.

4ـ جزوات درسي دانشگاه صنعتي شريف.

5ـ جزوات درسي دانشگاه تهران.

6. Clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993.

7. Humar, J. L., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J.

دینامیک خاک:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ كرامر، استيون (1388)، مهندسي ژئوتكنيك لرزه‌اي (ترجمه: سيد مجدالدين ميرمحمدي حسيني و بابك عارف‌پور)، ناشر : پژوهشكده بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله.

3ـ پراكاش (1392)، اصول مباني ديناميك خاك (ترجمه: سيد مجدالدين ميرمحمد حسيني)، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير.

4ـ براجا ام اس (1388)، ديناميك خاك (ترجمه: سيدابوالحسن نائيني)، انتشارات دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©