* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه - تئوری الاستیسیته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مهندسی عمران سازه - تمامی رشته ها
2) مهندسی راه آهن
خط و سازه های ریلی

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مقاومت مصالح :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

3ـ مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

4- تحلیل سازه های دکتر زرفام.

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
دینامیک سازه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ چوپرا، انيل مي (1392). ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد اول: نظريه و كاربرد، تهران: علم و ادب.

3ـ چوپرا، انيل مي (1391) ، ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد دوم: تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله، تهران: علم و ادب.

4ـ جزوات درسي دانشگاه صنعتي شريف.

5ـ جزوات درسي دانشگاه تهران.

6. Clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993.

 

7. Humar, J. L., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J.

تئوری الاستیسیته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. MARTIN H. SADD,”ELASTICITY,Theory, Applications, and Numerics” Elsevier Science Publishing Co., AMSTERDAM, 2005.

 

3. J.R. BARBER, ”ELASTICITY” , KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NEW YORK, 2004.

 

4. P. BORESI, ”ELASTICITY IN ENGINEERINGMECHANICS” , JOHN WlLEY& SONS, INC., NEW YORK, 2000.

 

5. S. THIMOSHENKO, ”THEORYOFELASTICITY” , McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., NEW YORK, 1951.

 

6. G. THOMAS MASE, ”CONTINUUMMECHANICSFOR ENGINEERS” Press LLC, BOCA RATON, 1999.

 

7. W. MICHAEL LAI ”INTRODUCTION TO CONTINUUM MECHANICS”Elsevier Science Publishing Co.,NEW YORK, 2010.

 

8. T. S.CHANG, “CONTINUUM MECHANICS” Allyn and Bacon,MICHIGAN, 1965.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©