* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه ریزی و کنترل پروژه - روش های ساخت)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی عمران مدیریت ساخت
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مقاومت مصالح :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

3ـ مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
برنامه ریزي و کنترل پروژه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. Project Management Institute (PMI). (2008). Project Management Body of Knowledge, 4th Ed., PMI, Newtown Square, Pennsylvania

 

3- درسنامه درس دانش مدیریت پروژه و درسنامه درس کنترل پروژه دانشکده فنی، دانشگاه تهران.

4.T. Ariaratnam, S. (2008). Project Management Lectures, Arizona State University, Tempe, Arizona.

 

5. Project Management Institute (PMI). (2007). Construction Extension to the PMBOK Guide, 3rd Ed., PMI, Newtown Square, Pennsylvania

 

6. Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 10th Ed., Wiley, New York.

 

7. Project Management Institute (2006). Practice Standard for Work Breakdown Structures, 2nd edition, Pennsylvania.

 

8. Uher, Thomas E (2003) Programming and Scheduling Techniques, University of New South Wales Press Ltd (UNSWPress Ltd), Sydney.

 

9. Lester, A (2006) Project Management, Planning and Control:Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards, 5th edition, Elsevier Science &Technology Books

 

10.David Vose (2008). Risk Analysis: A quantitative guide, 3rdedition, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate,Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England

 

11. Hegazy, T. (1999). Optimization of resource allocation and leveling using genetic algorithms. J. Constr. Eng. Manage.,1253, 167–175.

 

12. Hendrickson, C (2003) Project Management for Construction, The online textbook, Version 2.1: prepared Summer, (Anearlier edition is published in bound form by Prentice Hall (1989, ISBN: 0-13-731266-0) with co-author Tung Au.).

 

13. Booz, Allen, Hamilton (2006). Earned Value ManagementTutorial, Department of Energy, USA

 

14. Project Management Institute (2007). Practice Standard for Scheduling, Pennsylvania, USA.

روش هاي ساخت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ قاليبافيان، مهدي (1388)، روش‌هاي اجراي ساختمان‌هاي آرمه، انتشارات علم و ادب

3ـ طاحوني، شاپور (1382)، راهنماي قالب‌ندي ساختمان‌هاي بتن آرمه انتشارات سازمان مقررات ملي ساختمان.

4ـ طاحوني، شاپور (1389)، راهنماي جوش و اتصالات جوش در ساختمان‌هاي فولادي، انتشارات سازمان وزارت ملي ساختمان.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©