* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب های زیرزمینی پیشرفته - هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی عمران مدیریت منابع آب
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آب (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مقاومت مصالح :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

3ـ مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
آب هاي زیرزمینی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. David Keith Todd, and Larry W. Mays, “ Groundwater Hydrology” Wiley,1980.

3. Charles R. Fitts, “ Groundwater Science” Academic Press, 2012.

4. David R. Maidment, “ Handbook of Hydrology” McGraw Hill Professional,1993.

5. Lakkshmi N. Reddi, “ Seepage on soils (principles and application)” John Wiley & Sons,2003.

6. David B. McWhorter and Daniel K. Sunada, “ Groundwater Hydrology and Hydraulics”Water Resources Pubns,2010.

هیدرولوژي مهندسی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Chow, V.T., Maidment, D.R., and Mays, L.W.,” Applied Hydrology”, McGraw Hill Book Company, 1988.

 

3- Maidment, D.R., (Editor in Chief), “ Handbook of Hydrology”, McGraw Hill Book Company, 1993.

 

4- Mays, L.W., “Water Resources Handbook”, McGraw Hill Book Company, 1996.

 

5- Linsdley, R.K., Kohler, M.A., and Paulhus, J.L.H.” Hydrology for Engineers”, McGraw Hill Book Company, 1988.

 

6- Bedient, P.B., Huber, W.C., “Hydrology and Floodplain Analysis”, Prentice Hall, 2002.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©