* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته - طراحی هیدرولیکی سازه ها)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب و سازها های هیدرولیکی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه گروه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل:
مقاومت مصالح :

كتاب مدرسان شريف

بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان

مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه ها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4جلد)

3ـ تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل:
هيدروليك پيشرفته :

1- كتاب مدرسان شريف

2- Watters, G. Z.,” Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipeline”, 2nd ed., Butterworth Publishers’, Boston, Massachusetts, 1984.

3- Yarabeck, R. R., “Hydraulic problems in small transmission systems”, proceeding of the Institute of Control of Flow in Closed Conduits, Colorado State University, Fort Collins , Colorado, pp. 31-44, 1970.

4- Wylie, E. B., and Streeter, V. L., Fluid Transients, 3rd ed., Feb Press, Ann Arbor, Michigan, 1985.

5- Betamio de Almedia, A., and Koelle, E., Fluid Transients in Pipe Networks, Computational Mechanics Publications, London, 1992.

6- Halliwell, A. R., “Velocity of water hammer wave in an elastic pipe”,J. of Hydraulic Division, ASCE, Vol. 89, No.

7-هیدرولیک کانالهای باز،دکتر سید محمود حسینی،دکتر جلیل ابریشمی

8-هیدرولیک مجاری باز،دکتر محمد حسین حامدی،جلد دوم

طراحی هیدرولیکی سازه ها:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2- طراحی سازه های هیدرولیکی،دکتر حسین محمد ولی سامانی

3- سازه های انتقال آب،دکتر محمد کریم بیرامی

4-Design Of Small Dams, U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Third Edition,1987.

5-Hydraulic Structures,P.Novak,A.I.B. Moffat, C.Nalluri and R.Narayanan,Fourth Edition,2007.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©