* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (دینامیک پیشرفته - ارتعاشات پیشرفته - کنترل پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی مکانیک
1) طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات
- تمامی رشته ها
2) طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

 

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
ریاضیات مهندسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

3- متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
دینامیک پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ دینامیک برداری تألیف دکتر منصور نیکخواه بهرامی، انتشارات دانشگاه تهران

3ـ مکانیک سیالات تألیف دکتر منصور نیکخواه بهرامی، انتشارات دانشگاه تهران

4- Engineering Mechanics, Dynamic by Meriam and Kraige, John Wiley & sons

 

5- Advanced Dynamics by Greenwood, Cambridge University press

 

6- Engineering Dynamics by Ginsberg, Cambridge University Press

ارتعاشات پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن در مهندسی تألیف دکتر منصور نیکخواه بهرامی، انتشارات دانشگاه تهران

3 – Fundamentals of Vibrations by Meirovitch, McGraw Hill

 

4 – Vibration of Continuous systems by Rao, John Wiley & sons

کنترل پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ «اصول کنترل مدرن»، علی خاکی صدیق، انتشارات دانشگاه تهران ـ چاپ 1388.

3ـ «مقدمه ای بر کنترل مدرن»، حمید رضا تقی راد، وب سایت جامع الکترونیک، برق و کامپیوتر ، آذر 1382.

4ـ «جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس، انتشارات علوی، چاپ 1375.

5. "Modern Control Engineering", Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.

 

6. "Advanced Liner Algebra", Stevonromen, Springer, 1992.

 

7. "Robust Nonlinear Control Design", R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.

 

8. "Controllability and State – Feedback", J.M.Maciejowski, Module 3F2: Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.

 

9. "Balanced Realization", Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.

 

10. "Control system theory and Design", Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

 

11. "Lectures on Dynamic system and Control", Mohammad Dahleh, George Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware (hyttp:// ocw.mit.edu), Spring 2011.

 

12. "Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view", B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.

 

13- «کنترل پیشرفته 1»، علی غفاری، جزوه درسی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آبان 86.

14- «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی، گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 84.

15- «جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 84.

16- «تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی راد، گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، نیمسال دوم 87 ـ 88.

17- «تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل»، ساسان سيف‌الله پور، انتشارات علميران، چاپ 1389

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©