* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری محیط زیست

عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری 95 طبق آخرین تغییرات سازمان سنجش به شرح زیر می باشد:

 

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شناخت محیط زیست، ارزیابی محیط زیست) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
محیط زیست
1) آلودگیهاي محیط زیست - تمامی رشته ها
2) تنوع زیستی
3) آمایش محیط زیست

 

منابع آزمون دکتری محیط زیست (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شناخت محیط زیست:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- شناخت محيط زيست، عبدالحسين وهاب زاده

3- مباني محيط زيست، عبدالحسين وهاب زاده

4- اكولوژي، دكتر اردكاني

5- اكولوژي عمومي، دكتر نيشابوري

6- اكولوژي عمومي، دكتر رضا قرباني

7- جزوه دكتر خراساني

ارزیابی محیط زیست:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- شالوده آمايش سرزمين، دكتر مجيد مخدوم

3- مقدمه اي بر ارزيابي زيست محيطي، دكتر منوري و دكتر شريعت

4- ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي

5- جزوه ارزيابي دكتر ماهيني

6- جزوه دكتر دانه كار

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده:

1ـ كتاب مدرسان شريف

آمایش سرزمین:

1ـ كتاب مدرسان شريف

آلودگی صنعتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©