* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مدیریت پروژه

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و روش هاي مدیریت پروژه - فناوري هاي ساخت و سیستم هاي ساختمانی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت پروژه و ساخت
-
عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت - معماري (تمامی گرایشها)، تکنولوژي معماري، انرژي معماري

 

منابع آزمون دکتری مدیریت پروژه (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظریه ها و روش هاي مدیریت پروژه:

1ـ کتاب مدرسان شريف

فناوري هاي ساخت و سیستم هاي ساختمانی:

1ـ کتاب مدرسان شريف

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©