* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


بسته های آموزشی دکتری مدیریت

با توجه به اینکه کلاس های حضوری مدرسان شریف صرفاً در تهران برگزار می شود و امکان استفاده از کلاس‌ها برای داوطلبان شهرستان وجود ندارد (البته با ظهور روش های نوین آموزشی در دنیا، واحد IT مدرسان شریف با برگزاری کلاس های آنلاین به صورت ویدئو کنفرانس برای داوطلبان سایر شهرهای کشور، امکان استفاده از کلاس ها را برای این عزیزان مهیا کرده است)، همچنین به دلیل منابع متعدد موجود برای هر درس و وقت اندک برای مطالعه تمامی آنها و خواندن منابع به زبان اصلی که برای اکثر داوطلبین مشکل ساز است و در آخر نبود منابع مشخص برای سؤالات، مؤسسه مدرسان شریف با در نظر گرفتن تمامی این موارد، بسته های آموزشی دکتری منحصر به فرد خود را مطابق با آخرین تغییرات و زیر نظر اساتید گردآوری کرده و در اختیار داوطلبان عزیز قرار می‌دهد.
در ذیل به برخی از ویژگی های بسته های آموزشی دکتری اشاره می‌کنیم:
*) تألیف و بررسی زیر نظر اساتید صاحب نظر کشور.
*) تشریح جامع و کامل دروس همراه با مثال های کافی.
*) منطبق بودن مطالب درسی آورده شده با آخرین تغییرات سازمان سنجش.
*) آوردن نکات تستی و مطالب مهم جهت پاسخگویی به سؤالات.
*) حل تشریحی سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد همراه با توضیح ساده و روان.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت بازرگانی سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت بازرگانی (کد 2162)
1- مدیریت بازرگانی
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت سیاست گذاری بازرگانی
- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات)
- مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت)
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- بازاریابی و مدیریت بازار
- رفتار مصرف کننده
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت دولتی سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت دولتی (کد 2163)
1- مدیریت دولتی
- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
- مدیریت تطبیقی و توسعه
- رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
2- مدیریت سازمان های دولتی ایران
- سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)
- رفتاری
3- سیاست گذاری علم و فناوری
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
- نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
دروس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی و نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی تا اواسط آذرماه ارائه می شود و بقیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت صنعتی سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت صنعتی (کد 2164)
1- مدیریت صنعتی
- تولید و عملیات
- تحقیق در عملیات
- مدیریت سیستم ها
- استراتژی صنعتی
- مالی
2- مدیریت تکنولوژی
- مدیریت نوآوری
- مدیریت تحقیق و توسعه
- مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- تحقیق در عملیات پیشرفته
- مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
دروس تحقیق در عملیات پیشرفته و مدیریت تولید و عملیات پیشرفته تا اواسط آذرماه ارائه و بقیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (کد 2165)
1- مدیریت راهبردی
- آینده پژوهی
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- بازاریابی پیشرفته
- مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت (کد 2166)
1- مدیریت
- مدیریت پیشگیری از جرم
- مدیریت رسانه ای
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات)
- مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت)
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- منابع انسانی پیشرفته
- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.
پکیج به همراه مجموعه سؤالات و پاسخ های تشریحی دکتری 1391 تا 1395 می باشد.

 

بسته های آموزشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
مدیریت فناوری اطلاعات (کد 2167)
1- مدیریت فناوری اطلاعات
- کسب و کار هوشمند
- مدیریت خدمات و توسعه فناوری
2- مدیریت اطلاعات
* پذیرش در مدیریت اطلاعات صرفاً برای دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات می باشد.
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
- مدیریت دانش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
دروس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته و مدییت دانش تا اواسط آذرماه ارائه و بقیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.

 

بسته های آموزشی دکتری کارآفرینی سال 96 مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش
نام و کد رشته امتحانی
کارآفرینی (کد 2169)
مواد امتحانی
1- استعداد تحصیلی
2- زبان انگلیسی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- مبانی سازمان و مدیریت
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- نظریه های کارآفرینی
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند
- کلیه رشته ها
مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها
کلیه دروس پس از ثبت نام ارسال می شود.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
مصاحبه با رتبه های برتر

کتاب‌های مدرسان شریف و به ویژه کتاب‌های زبان و تئوری‌های مدیریت جزو بهترین منابع موجود در بازار بین داوطلبان محسوب می‌شوند.

94 رتبه 1 مدیریت

آزمون‌های آزمایشی بسیار مفید است و شرکت در این آزمون‌‌ها، باعث برنامه‌ریزی هر چه بهتر می‌شود.

93 رتبه 1 مدیریت

ارائه درسنامه و تست‌هاي بعد از هر مبحث و فصل به همراه پاسخ تشريحي آن‌‌ها،‌ از ويژگي‌هاي بارز كتاب‌ها و جزوات مدرسان شريف است.

93 رتبه 4 مدیریت

شركت در كلاس‌های مدرسان شریف با توجه به حضور اساتيد برتر از دانشگاه‌هاي معتبر كشور، داوطلب را در مسير درست قرار مي‌دهد.

91 رتبه 1 مدیریت

استفاده از كتابهاي جمع بندي شده مدرسان شريف كه مورد تأييد اكثر اساتيد صاحب نام است، مي تواند به داوطلب كمك بسياري كند.

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©