* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مدیریت

2162- مدیریت بازرگانی و راهبردی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته - مدیریت استراتژیک پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت بازرگانی
1) مدیریت بازاریابی
تمامی رشته ها
2) مدیریت سیاست گذاري بازرگانی
3) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
2) مدیریت راهبردی
-

 

2163- مدیریت دولتی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی - نظریه ها و مبانی خط مشی گذاري دولتی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت دولتی
1) تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی
تمامی رشته ها
2) مدیریت تطبیقی و توسعه
3) رفتار سازمانی
4) مدیریت منابع انسانی
2) مدیریت سازمان های دولتی در ایران
1) سیاست گذاري دولتی (خط مشی گذاري عمومی)
2) رفتاري
3) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی*
-
* پذیرش دانشجو در این رشته فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت خواهد گرفت.

 

2164- مدیریت صنعتی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته - مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت صنعتی
1) تولید و عملیات
تمامی رشته ها
2) تحقیق در عملیات
3) مدیریت سیستم ها
4) استراتژی صنعتی
5) مدیریت مالی

 

2165 - مدیریت رسانه و اطلاعات
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت رسانه ای
-
تمامی رشته ها
2) مدیریت اطلاعات*
-
* پذیرش دانشجو در رشته «مدیریت اطلاعات» منحصراً در «دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات)» صورت خواهد گرفت و فقط فارغ التحصیلان واجد شرایط با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم که شاغل در وزارت اطلاعات می باشند، می توانند متقاضی ثبت نام در این رشته شوند. ثبت نام متقاضیان این رشته که دارای شرایط مذکور باشند، بطور جداگانه و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور متعاقباً صورت خواهد گرفت. شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.

 

2167 - مدیریت فناوري اطلاعات
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دید گاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته - مدیریت دانش)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت فناوري اطلاعات 1) کسب و کار هوشمند تمامی رشته ها
2) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

 

2169 - کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه هاي کارآفرینی - تئوری های نوآوری - مدیریت استراتژیک پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) کارآفرینی
-
تمامی رشته ها
2) مدیریت تکنولوژی 1) مدیریت نوآوری
2) مدیریت تحقیق و توسعه
3) مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
3) آینده پژوهی
-
4) سیاست گذاری علم و فناوری
-

 

 

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آون هیوز، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی، خلیلی شورینی و معمارزاده طهران. انتشارات مروارید.

3ـ رابرت دنهارت، تئوری های سازمان دولتی (ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد)، انتشارات صفار.

4ـ علی اصغر پورعزت، مبانی مدیریت دولتی، انتشارات سمت.

5ـ علی اصغر پورعزت، دانش اداره دولت و حکومت، انتشارات سمت.

6ـ حسن دانایی فرد، چالش های مدیریت دولتی در ایران، انتشارات سمت.

7ـ حسن دانایی فرد، نهضت های مدیریتی در بخش دولتی (گذشته، حال و آینده)، دو جلدی، انتشارات سمت.

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاري دولتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ الوانی، سید مهدی (1390)،تصمیم گیری و تعیین خط-مشی دولتی، انتشارات سمت.

3ـ شریف زاده، فتاح. الوانی، سیدمهدی (1390)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، انتشارات علامه طباطبایی.

4ـ هاولت، مایکل. رامش، ام (1380). مطالعه خط مشی عمومی (ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن)، انتشارات مهربان.

5ـ گیوریان، حسن. ربیعی مندجین، محمدرضا (1390)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، انتشارات یکان.

6ـ لستر، جیمز پی. استوارت، جوزف (1381)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، رویکردی تکاملی (ترجمه مجتبی طبری، تورج مجیبی میکاییلی، و سهیل خورشیدی)، نشر ساوالان.

7ـ قلي‌پور، رحمت‌اله (1391)، تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي، انتشارات سمت، چاپ سوم.

8ـ کوین بی اسمیت و کریستوفر دابلیو لاریمر، درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت گراها و فرااثبات گراها)، ترجمه حسن دانایی فرد. انتشارات صفار.

9ـ علی اصغر پورعزت (1396)، ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، انتشارات سمت.

 

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیاد نهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آر سالامون، مایکل، دبیلومارشال، گریک، دبیلواستوارت، التورا (1389)، بازاریابی (افراد واقعی، انتخاب های واقعی) (ترجمه داوود ونوس و مسعود کرمی)، تهران: انتشارات مهربان نشر.

3ـ اعرابی، سید محمد، دهقان، نبی الله (1389)، استراتژی بازاریابی بین المللی، تهران: انتشارات مهکامه.

4ـ برانچ، آلن (1390)، مدیریت بازاریابی صادرات (راهنمای کاربردی)، (ترجمه محمدابراهیم گوهریان)، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

5ـ بابایی زکلیلی، محمدعلی (1391)، بازاریابی بین المللی، تهران: انتشارات سمت.

6ـ روستا، احمد، ونوس، داور، عبدالحمید، ابراهیمی (1391)، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

7ـ زری باف، علی، حسینی‌کیا، تقی (1382)، مدیریت بازاریابی جهانی، تهران: نشر علوم پایه.

8ـ کاتلر، فيلیپ (1389)، مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: نشر آموخته.

9ـ کاتلر، فيلیپ، آرمسترانگ، گری (1386)، اصول بازاریابی، (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: نشر آموخته.

10ـ کیگان، وارن جی (1387)، مدیریت بازاریابی جهانی، (ترجمه عبدالحمید ابراهیمی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

11ـ کلباسی، حسن (1380)، تجارت بین الملل، تئوری و سیاست ها، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

12ـ کاتورا، فيلیپ، گیلی، مری، گراهام، جان (1391)، بازاریابی بین المللی، (ترجمه احمد روستا)، تهران: انتشارات فرهنگ متین.

13ـ آلکویزیت، ساک، شائو، جان (1391)، بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری، (ترجمه مهدی بهبودی، علی اکبر امینی و الهیاد اردکانی)، تهران: انتشارات ترمه.

14ـ ک. هاوالدار، کریشنا (1392)، بازاریابی صنعتی (ترجمه دکتر محمد علی عبدالوند، دکتر هاشم نیکومرام)، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ دوم.

15ـ سیدجوادین، سیدرضا. اسفیدانی، محمدرحیم (1393)، بازاریابی صنعتی، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.

16ـ کریشناماچارولو، سی.اس.جی. راماکریشنان، لالیتها (1390)، بازاریابی صنعتی (ترجمه احمد روستا، ابوالفضل صبوری، مریم ارشدی)، تهران: نشر کلک سیمین.

17ـ ناصحی فر، وحید. منتی، حسین. قاسمی، حسن (1391)، بازاریابی صنعتی، تهران: انتشارات ترمه.

18ـ اف دی ولیس، رابرت (1393)، مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده، امین اسدالهی)، تهران: نشر علم.

19ـ دهدشتی شاهرخ، زهره، بحرینی زاده، منیژه (1392)، تحقیقات بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

20ـ روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید (1380)، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

21ـ صنایعی، علی، انصاری، آذرنوش (1390)، تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

22ـ کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (1390)، اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: انتشارات آموخته.

23ـ کاتلر، فیلیپ، (1382)، مدیریت بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: انتشارات آموخته.

24ـ مالهوترا، نارش (1392)، تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده و بهار تیمورپور)، تهران: نشر مهربان.

25ـ ون، پروس، استیونز، رابرت، لودون، دیود (1391)، تحقیقات بازاریابی (ترجمه: سید محمد اعرابی و حسین منتی)، تهران: انتشارات مهکامه.

26ـ ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، روستا، احمد (1389)، تحقیقات بازاریابی نگرش کاربردی، تهران: انتشارات سمت.

27ـ هانس فرانسیس، فیلیپ، پاپ، ریچارد (1386)، مدل های کمّی در تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده)، تهران: انتشارات کساکاوش.

28ـ ونوس، داور و همکاران (1380)، تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)، تهران: انتشارات سمت.

29ـ لک نژادی، اسماعیل، ابراهیمی، عبدالحمید (1356)، تحقیقات بازاریابی، تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.

30ـ بوید، هاپردبلیو، وستفال، رالف (1349)، بازاریابی و بازارشناسی (ترجمه احمد آرام)، تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

31ـ شالکه، پائوراو (1394)، اصول تحقیقات بازاریابی (ترجمه نظر دهمرده)، سیستان و بلوچستان، مرندیز، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

32ـ فاستر، سری، فاتون، راس مک (1384)، مبانی تحقیقات بازاریابی (ترجمه بهرام صنعتی طراح)، تهران: انتشارات مبلغان.

مدیریت استراتژیک پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

3ـ دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

4ـ پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، انتشارات: یادواره کتاب.

5- ایکاف، راسل؛ «برنامه ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان»، ترجمه سهراب خلیلی شورینی؛ نشر مرکز، کتاب ماد، سال 1395.

6- احمدی، حسین؛ «ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌»؛ انتشارات کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، سال 1377.

7- امیرکبیری، علیرضا؛ «مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات نگاه دانش، سال 1395.

8- محب علی، داود، رحمان سرشت، حسین؛ «مدیریت استراتژیک (کاربردی): برای استفاده مدیران اجرایی و دانشجویان مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی»؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1372.

 

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
سیستم هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ ال ويور، فيليپ، روش تحليل و طراحي ساخت يافته سيستم ها، ترجمه همكاران سيستم، نشر ويدا، تهران: 1371.

3ـ ذاكري، بتول، روش هاي ساخت يافته تجزيه و تحليل طراحي سيستم هاي اطلاعاتي، جلد چهارم، سازمان مديريت صنعتي، تهران: 1378.

4ـ راولي، جنيفر، سيستم ها و متون اطلاعات استراتژيك، ترجمه محمدرضا بهرنگي، انتشارات كمال تربيت، تهران: 1379.

5ـ روحاني رانكوهي، سيد محمدتقي، سيستم و ساختار فايل ها، كانون انتشارات علمي، تهران: 1369.

6ـ زاهدي، شمس السادات، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها، جلد اول، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران: 1376.

7ـ لاودن، كنت ـ لاودن، جين، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، ترجمه سيد اكبر مصطفوي، سيد مجتبي حسيني، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، انتشارات رهنما، تهران: 1393.

8ـ مك لود، ريموند، سيستم هاي اطلاعات مديريت، ترجمه مهدي جمشيديان و اكبر پورعطاآبادي، دانشگاه اصفهان، تهران: 1377.

9ـ يوردون، ادوارد، تحليل ساخت يافته نوين، ترجمه مرجان رضايي، ماندانا كاوياني و محمد جواد بهرامي، ج اول، سازمان مديريت صنعتي، تهران: 1376.

مدیریت دانش:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ اخوان،پیمان؛ باقری، روح اله، مدیریت دانش، از ایده تا عمل، انتشارات آتی نگر، تهران: 1389.

3ـ ابطحی، سید حسین؛ خیر اندیش، مهدی، مدیریت دانش، با رویکرد بستر سازمانی، انتشارات مدیران امروز، تهران: 1391.

4ـ ابطحی، سید حسین؛ صلواتی، عادل، مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نور، تهران: 1385.

5ـ پروست، گیلبرت؛ روب، استفان؛ رومهاردت، کای، مدیریت دانش، ترجمه علی حسینی‌خواه، نشر یسطرون، تهران: 1385.

6ـ سمیعی، مهدی؛ حسین زاده، مهدی، مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی، مجله حمل‌ونقل و توسعه، شماره 78، بهمن 1392.

7ـ قلیچ لی، بهروز، مدیریت دانش فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه‌های فکری در کسب‌وکارها، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران: 1388.

8ـ کریمی، محمدرضا؛ حقی تالی، مهدی، مدیریت دانش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: 1389.

9ـ هادیزاده مقدم؛ رامین مهر، حمید؛ حیدری، حامد؛ ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 4، زمستان 1389.

10ـ واعظی، رضا؛ متولی حبیبی، مسلم، نگاهی دانش‌مدار به مدیریت دانش، مجله مدیریت، شماره 113ـ11، سال 1385.

11- Petrides, A, Knowledge Management for School Leader: An Ecological Framework for Thinking School, Teacher college record volume 401, columbia university, (2002).

12- Davenport. T & prusak. L, Working knowledg:How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press, (1998)

13- Nonaka,I, Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, In: organization science, vol.5, No.1:14-35, (1994).

14- Reynolds. E, The Contribution of Knowledge Management to Learning: An Exploration of Its Practice and Potential in Australian and Newzealand school s, Univesity of Pretoria. Dissrtation center, (2002).

 

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
تحقیق در عملیات پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ الگوريتم‌هاي فراابتكاري در بهينه‌سازي تركيبي، اكبر عالم تبريز، مصطفي زنديه، عليرضا محمد‌رحيمي، انتشارات صفار، چاپ اول، 1389.

3ـ بهينه‌سازي رياضي، ام‌دي اينتريليگيتور، ترجمه محمدحسين پوركاظمي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ سوم، 1387.

4ـ بهينه‌سازي تركيب و الگوريتم‌هاي فراابتكاري، كوروش عشقي و مهدي كريمي‌نسب، انتشارات آذين‌مهر، چاپ اول، 1391.

5ـ پژوهش عملياتي (برنامه‌ريزي خطي و كاربردهاي آن)، محمدرضا مهرگان، نشر كتاب دانشگاهي، چاپ دوازدهم، 1379.

6 ـ پژوهش عملياتي (جلد 1)، ريچارد برونسون، ترجمه مجيد پسران قادر و همكاران، چاپ صنوبر بي‌تا.

7ـ پژوهش عملياتي (مفاهيم كاربردي مدل‌هاي رياضي)، نادر ديبايي، نشر هستان، 1386.

8ـ تحقيق در عمليات 2، ميربهادر قلي‌آريانژاد و سيدجعفر سجادي، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول، 1381.

9ـ تحقيق در عمليات پيشرفته، لعيا الفت، رضا جلالي و فرزانه خسروان، انتشارات مهكامه، چاپ اول، 1391.

10ـ تصميم‌گيري با چندين هدف، محمدرضا مهرگان، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386.

11ـ تصميم‌گيري چندمعياره، مقصود اميري، احمد دارستاني فراهاني، مهسا محبوب قدسي، انتشارات دانشگاهي كيان، چاپ اول، 1395.

12ـ تكنيك‌هاي تصميم‌گيري، احمد ماكويي، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ اول، 1386.

13ـ رياضيات عمومي و كاربردهاي آن (جلد 2)، محمدحسين پوركاظمي، نشر نی، چاپ هفدهم، 1394.

14ـ مدلسازی‌‌ نرم در مدیریت، روش‌های ساخت‌دهی مسأله در شرایط پیچیدگی عدم اطمینان تعارض، جاناتان روزنهد، مترجم عادل آذر و علی انوری، انتشارات نگاه دانش، 1392.

15ـ مقدمه‌اي بر تحقيق در عمليات حسين پناهي، حنان عموزاده، مهديه جي، سعيد حسين رضوي، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1393.

16ـ مقدمه‌اي بر رياضيات مالي، شلدون راس، ترجمه مهدي خواجه‌زاده دزفولي، هادي خواجه‌زاده دزفولي، انتشارات سازمان بورس، چاپ اول، 1393

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ جعفرنژاد، احمد، مديريت توليد و عمليات نوين (مفاهيم، سيستم‌ها، مدل‌ها و زنجيره تأمين)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: 1392.

3ـ سيد حسيني، سيد محمد؛ صفا كيش، محمد سعيد، مباني جامع و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان‌هاي توليدي و خدمات: مباحث ويژه و نوين مديريت توليد و عمليات، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران: 1386.

4ـ نوري، حميد؛ رادفورد، راسل، مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات، ترجمه دردانه داوري، بنفشه بهنام و هاله وليان، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران: 1379.

5ـ عالم تبريز، اكبر؛ محمد رحيمي، عليرضا، رويكردهاي مديريت توليد و عمليات در ارزيابي و بهبود فرايندهاي كسب وكار، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران: 1388.

6ـ متقي، هايده، مديريت توليد و عمليات، انتشارات آواي شروين، تهران: 1389.

7ـ جعفرنژاد، احمد؛ فاريابي باسمنج، محمد، مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات، انتشارات صفار، تهران: 1388.

8ـ حاج شيرمحمدي، علي، برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني در صنايع)، انتشارات اركان دانش، تهران: ‌1395.

9ـ براون؛ جيمي؛ هارن، جان؛ شيوفان، جيمز، سيستم‌هاي مديريت توليد (با نگرش يكپارچه)، ترجمه مهدي غضنفري و سروش صغيري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران: 1383.

10ـ آرمان، محمد حسين؛ حسين بيگي، عليرضا؛ جليلي، اعظم، مديريت توليد كارشناسي ارشد، مدرسان شريف، تهران: 1393.

11 – مدرس یزدی، محمد تقی؛ تیموری، ابراهیم، تئوری صف، انتشارات دانشگاه علم و صنعت:1390

12- سید حسینی، محمد؛ برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و حدمات، انتشارت سازمان مدیریت صنعتی،‌1384.

13. Chopra, Sunil. Meindl, Peter. (2013). “Supply chain management: Strategy, planning and operation”, 5th Edition, Pearson Education Inc.

 

منابع آزمون دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظریه هاي کارآفرینی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ پوردارياني. احمد، مقيمي. محمد، (1385)، مباني كار آفريني، انتشارات فرا انديش.

3ـ مقيمي. محمد، (1383)، مباني كار آفريني، در نهادهاي جامعه مدني با تأكيد بر NGO‌هاي ايران. انتشارات مركز كار آفريني دانشگاه تهران.

4ـ مقيمي. سيدمحمد، وكيلي. يوسف، اكبري. مرتضي، (1392)، نظريه‌هاي كارآفريني، انتشارات دانشگاه تهران.

5ـ وپيترز. هيسريچ، (1390)، كارآفريني، ترجمه فيض‌بخش. سيدعلي‌رضا، تقي‌ياري. حميدرضا، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف.

6ـ يدالهي‌ فارسي. جهانگير، گلابي. اميرمحمد، محرابي. رزا، (1390)، فرصت‌ها و ايده‌هاي كارآفريني، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران.

7ـ كوراتكو و هاجتس، (1387)، نگرشي معاصر بر كارآفريني، ترجمه عامل‌محرابي. ابراهيم، تبرائي. محسن، دانشگاه فردوسي مشهد.

8ـ زارع. بهروز، بودلايي. حسن، (1392)، گفتارهايي در تئوري‌هاي كارآفريني، چالش‌ها و راهكارها، انتشارات ترمه تهران.

تئوری های نوآوری:

1- نوآوری باز، پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری، مولف:‌هنری چسبرو، برگردان: سید کامران باقری، مرضیه شاوردی، انتشارات دانشگاه هاروارد.

2- مدیریت تکنولوژی و نوآوری، مولف: دکتر رضا نجف بیگی.

3- مدیریت نوآوری، یکپارچه سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان (2 جلد)، مولفین: جو تید و جان بسنت، مترجمین:‌ محمدرضا آراستی، مرضیه شاوردی، مرضیه رستمی، آزیتا کرمی پور، جواد محبوبی، هادی نیلفروشان.

4- مبانی کارآفرینی، مولفین: محمود احمدپور داریانی، سید محمد مقیمی.

مدیریت استراتژیک پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

3ـ دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

4ـ پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، انتشارات: یادواره کتاب.

5- ایکاف، راسل؛ «برنامه ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان»، ترجمه سهراب خلیلی شورینی؛ نشر مرکز، کتاب ماد، سال 1395.

6- احمدی، حسین؛ «ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌»؛ انتشارات کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، سال 1377.

7- امیرکبیری، علیرضا؛ «مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات نگاه دانش، سال 1395.

8- محب علی، داود، رحمان سرشت، حسین؛ «مدیریت استراتژیک (کاربردی): برای استفاده مدیران اجرایی و دانشجویان مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی»؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1372.

 

منابع آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی:

1- مدیریت ارتباطات (فردی و عمومی)، نویسندگان: اندرو ولوین، دارلین ولوین، مترجم: سید محمد اعرابی، دفتر نشر پژوهش¬های دانشگاهی.

2- مبانی مدیریت رفتار سازمانی، نویسنده: دکتر علی رضائیان، انتشاران سمت.

3- ارتباطات سازمانی، نویسنده: رسول علیزاده اقدم، نشر آوای نور.

مدیریت استراتژیک:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

3ـ دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

4ـ پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، انتشارات: یادواره کتاب.

5- ایکاف، راسل؛ «برنامه ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان»، ترجمه سهراب خلیلی شورینی؛ نشر مرکز، کتاب ماد، سال 1395.

6- احمدی، حسین؛ «ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌»؛ انتشارات کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، سال 1377.

7- امیرکبیری، علیرضا؛ «مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات نگاه دانش، سال 1395.

8- محب علی، داود، رحمان سرشت، حسین؛ «مدیریت استراتژیک (کاربردی): برای استفاده مدیران اجرایی و دانشجویان مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی»؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1372.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©