* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سینتیک و طراحی راکتور - ترمودینامیک) و کارشناسی ارشد شامل ( مهندسی بیوشیمی پیشرفته (میکروبیولوژي صنعتی و تکنولوژي آنزیم ها))، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی شیمی بیوتکنولوژي - تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
سینتیک و طراحی راکتور:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- کتاب طراحی راکتورهاي شیمیایی، لونشپیل ترجمه دکتر سهرابی

ترمودینامیک:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- ترمودینامیک مهندسی شیمی، نوشته اسمیت ون نس، ترجمه دکتر کلباسی

3- ترمودینامیک ون وایلن، ترجمه دکتر کاشانی حصار

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مهندسی بیوشیمی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©