* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی دکتری مهندسی نفت

2352 - مهندسی نفت
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مهندسی مخازن ( 1و 2) - خواص سنگ و سیال - مهندسی حفاري (1و 2) - مهندسی بهره برداري (1 و 2) - چاه آزمایی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی نفت
-
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
مهندسی مخازن 1 و 2:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. T. Ahmed, Reservoir Engineering Handbook (Elsevier, 2010)

3. L. P. Dake, Fundamentals of reservoir engineering (Elsevier, 1998)

4. B. C. Craft and M. F. Hawkins, Applied Petroleum Engineering (Prentice Hall, 1991)

5. R. E. Collins, Flow of fluids through porous materials (REC Publishers, 1991)

6. C. S. Matthew and D. G. Russell, pressure build up and flow test in wells (SPE, 1967)

7ـ جزوه مخزن 1 دکتر هلالی زاده

8ـ جزوه مخزن 1 دکتر مسیحی

9ـ جزوه مخزن 1 دکتر رستمی

10- تارک، احمد (1391)، «کتاب جامع مهندسی مخازن»، انتشارات مهندسی فرهنگی جهان کتاب.

11- جزوه مهندسی مخازن گازی دکتر غضنفری

12- جزوه دکتر عاشوری

خواص سنگ و سیال:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. W. D. McCain, The Properties Of Petroleum Fluids (Pennwell Publishing Company, 1990)

3. A. Danesh, PVT and Phase Behavior Of Petroleum Reservoir Fluids (Elsevier, 1998)

4. T. Ahmed, Reservoir Engineering Handbook (Elsevier, 2010)

5. L. P. Dake, Fundamentals of reservoir engineering (Elsevier, 1998)

6. B. C. Craft and M. F. Hawkins, Applied Petroleum Engineering (Prentice Hall, 1991)

7. T. Ahmed, Reservoir Engineering Handbook (Elsevier, 2010)

8. J. W. Amyx, D. M. Bass and R. L. Whiting, Petroleum Reservoir Engineering: Physical Properties (McGraw-Hill, 1960)

9. D. Tiab and E. C. Donaldson, Petrophysics (Elsevier, 2015)

10. L. P. Dake, Fundamentals of reservoir engineering (Elsevier, 1998)

11. B. C. Craft and M. F. Hawkins, Applied Petroleum Engineering (Prentice Hall, 1991)

12- جزوه خواص سنگ دکتر گرامی

13- جزوه خواص سیال دکتر هلالی زاده

مهندسی حفاری 1 و 2:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ جزوه دکتر هاشمی

3ـ جزوه دکتر جمشیدی

4ـ جزوه دکتر نخعی

5ـ جزوه دکتر شادی‌زاده

6ـ جزوه مهندس برادران

مهندسی بهره برداری 1 و 2 :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ جزوه دکتر غضنفری

3ـ جزوه دکتر پورافشاری

4ـ جزوه دکتر شهیدی

چاه آزمایی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- J. Lee, Well Testing (SPE Textbook Series, 1982)

3- A. U. Chaudhry, Oil Well Testing Handbook (Elsevier, 2004)

4- R. N. Horne, Modern Well Test Analysis: A Computer-Aided Approach (Petroway, 2005)

5- C. S. Matthew and D. G. Russell, Pressure Build Up and Flow Test in Wells (SPE, 1967)

6- T. Ahmed, Reservoir Engineering Handbook (Elsevier, 2010)

7- L. P. Dake, Fundamentals of reservoir engineering (Elsevier, 1998)

8- جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده

9- جزوه چاه آزمایی دکتر جمشیدی

10- جزوه چاه آزمایی دکتر گرامی

11- جزوه چاه آزمایی دکتر هاشمی

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©