* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا - سازه های هوایی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش اجزای محدود 1 - تحلیل پیشرفته سازه هاي هوافضایی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی هوافضا
سازه های هوایی
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا - سازه های هوایی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
ریاضیات مهندسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

3- متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
روش اجزای محدود 1:

1. The finite element method, O.C.Zienkiewitz&R.L. Taylor

2. Finite element procedures in engineering analysis, Bathe&wilsen

3. The finite element method, Cook

4. The finite element method, Colleger

5. The finite element method, Oden

6. The finite element method, Weaver

تحلیل پیشرفته سازه هاي هوافضایی:

1. كتاب مدرسان شريف

2. Gerard, G.، مقدمه‌ای برنظریة پایداری سازه ای، کمپانی McGraw-Hill Book نیویورک 1962.

3. Murray, N. W.، مقدمه‌ای برنظریة سازه‌های جداره نازک، سری علوم مهندسی آکسفورد 1984.

4. هندبوک دانش هوانوردی شمارة 1: داده ها و اصول سازه‌ای، ویرایش چهارم، جامعة فضانوردی Royal، 1952.

5. Bleich, F. استحکام کمانش سازه‌های فلزی، کمپانی کتاب McGraw-Hill، نیویورک، 1952.

6. Gerard, G. ,Becker,H. هندبوک پایداری سازه‌ای، Pt. I، کمانش صفحات مسطح، NACA Tech یادداشت 3781، 1957.

7. Rivello, R.M.، تئوری وآنالیزسازه‌های پرواز، کمپانی کتاب McGraw-Hill، نیویورک، 1969.

8. Stowell, E.Z.، استحکام فشاری فلنج‌ها، NACA Tech، یادداشت 1323، 1947.

9. Mayers, J. ,B. آنالیز رفتار صفحات مسطح تقویت شدة فشرده ماوراء بارکمانش در دامنة پلاستیک، NACA Tech ، یادداشت 3368، 1955.

10. Gerard, G. ,Becker, Hهندبوک پایداری سازه ای، Pt. IV، نقص صفحات و المان‌های ترکیبی، NACA Tech، یادداشت 3784، 1957.

11. هندبوک پایداری سازه‌ای Gerard, G. ، Pt. V، استحکام فشردگی پانل‌های تقویت شدة مسطح، NACA Tech، یادداشت 3785، 1957.

12. Gerard. G وBecker. H هندبوک مقاومت سازه، Pt. VII، استحکام سازه جداره نازک، NACA Tech، یادداشت D-162، 1959.

13. Gerard. G، استحکام لهیدگی فشردگی المان‌ها، J. Aeron, Sci., 25 (1), 37-52، ژانویة 1958.

14. Kuhn, P، تنش‌ها درسازه‌های لایه‌ای وهواپیما، کمپانی کتاب McGraw-Hill، نیویورک، 1956.

15. Megson, T.H.G، آنالیز تنش و ساختار، ویرایش دوم، Elsevier، آکسفورد، 2005. Evans, H.R, Porter, D.M, Rockey, K.C رفتارگسیختگی تیرهای ساخته شده ازتسمة تحت برش و کمانش ، roc. Int.Assn مهندسی سازه و پل P-18/78, 1-20.

16. مگسون T.H.G، سازه و تحليل تنش، چاپ دوم، السوير اكسفورد 2005.

17. Charlton, T.M., Energy Principles in Applied Statics Blackie, London, 1959.

 

18. Gregory , M.S., lntroduction t Extremm Principles, Butterworths, London, 1969.

 

19. Megson,T.HG., Structral and Stress Analysis, 2nd edition, Elsevier, Ocfors 2005.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©