* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر - پلیمر

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی فیزیک پلیمرها - پدیده هاي انتقال (رئولوژي، انتقال حرارت و انتقال جرم)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی پلیمر
1) فراورش
- تمامی رشته ها
2) نانوفناوري
3) پلیمریزاسیون
4) بیو مواد
5) کامپوزیت
6) علوم پایه
7) چاپ

 

 

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر - پلیمر (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه گروه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
شيمي فيزيك پليمرها :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ شيمي فيزيك پليمرها، دكتر ناصر محمدي

3ـ خواص مكانيكي پليمرها و كامپوزيت¬ها، لارنس

4- (Nielsen) mechanical properties of polymers.

5ـ رئولوژي دكتر گوهرچي

پديده هاي انتقال (رئولوژي، انتقال حرارت و انتقال جرم):

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ اصول طراحي و تحليل در انتقال جرم، دكتر سعيد پورمهديان

3ـ انتقال جرم رابرت بريبال؛ ترجمه طاهره كاغذچي، مرتضي سهرابي

4ـ انتقال حرارت هولمن

5ـ انتقال حرارت اينكروپرا

6ـ رئولوژي دكتر گوهرچي

7- پديده هاي انتقال (Transport Phenomena-R.Byron Bird)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل:
مباني پيشرفته مهندسي پليمر :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ شيمي فيزيك پيشرفته پليمرها، دكتر ناصر محمدي

3ـ كامپوزيت هاي پيشرفته، دكتر غفاريان

4ـ فرآيندهاي شكل دهي پيشرفته، دكتر نازك دست

5- Fundamentals of polymer processing, Stanley Middleman.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©