* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (شناسایی الگو - یادگیري ماشین)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیکز - تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ اصول ساختمان داده‌ها تأليف هرويتز

3ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم

4ـ ساختمان داده‌ها، CLRS

5ـ اصول الگوريتم هاي كامپيوتر تأليف هرويتز

6ـ الگوريتم ها و ساختمان داده تأليف اي‌هو

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
شناسایی الگو و یادگیري ماشین:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- عليرضا مهدي (1386)، مقدمه اي بر الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن، تهران: انتشارات ناقوس.

3- مسعوديان، سولماز و استكي، افسانه (1386)، طراحي جدول زمانبندي خودكار با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك، پايان نامه كارشناسي دانشگاه اصفهان.

 

4. S. C. Chu and H. L. Fang (1999) , Genetic Algorithms vs. Tabu Search in Timetable Scheduling, Third International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information Engineeing Systems.

 

5. A,Gunawan, K. M. Ng and H. L. Ong (2008) , A Genetic Algorithm for the Teacher Assignment Problem for a University in Indonesia, Information and Management Sciences, Volume 19, Number 1, pp. 1-16

 

6. Randy L. Haupt and sue Ellen Haupt (2004) , Parctical Genetic Algorithm, (2nd ed) ,USA:Wiley

 

7. Fabian Marki, Manfred Vogel and Martin Fischer (2006) , " Process Plan Optimization using a Genetic Algorithm", PATAT 2006, pp. 528–531. ISBN 80-210-3726-1.

 

8. Matlab version 7. 4. 0. 287 (R2007a) , 29 january 2007, U. S. Patents Carol Meyers and James B. Orlin (2006) , Very Large-Scale 8.

 

9.Neighborhood SearchTechniques in Timetabling Problems, PATAT 2006, pp. 36–52. ISBN 80-210-3726-1.

 

10. Radomír Perzina (2006) ,Solving the University Timetabling Problem with Optimized Enrolment of Students by a Parallel Self-adaptive Genetic Algorithm, PATAT 2006, pp. 264–280. ISBN 80-210-3726-1.

 

11. Theodoridis, Sergios, et al. Introduction to Pattern Recognition: A Matlab Approach: A Matlab Approach. Access Online via Elsevier, 2010.

 

12. Christopher, M. Bishop(2006). Pattern recognition and machine learning.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©