* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سؤالات تخصصی آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سؤالات تخصصی آزمون دکتری 92 مکانیک ماشین های کشاورزی

نگاهي به آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1392

ابزار و روش های اندازه گیری

در آزمون دکتری مهندسي مکانیک ماشین های کشاورزی سال 93 (اسفند‌ماه 92)، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس ابزار و روش های اندازه گیری تغییری نکرده بود. سوالات آزمون دکتری درس ابزار و روش های اندازه گیری نيز مانند ساير درس‌ها تغییری نکردكه از اين 15 سوال، 5 سوال از فصل کاریرد ابزارهای اندازه گیری ، 2 سوال از فصل اندازه گیری گشتاور، فشار، نیرو ، 3 سوال از فصل اندازه گیری جابجایی، سرعت و شتاب ، 3 سوال از فصل اندازه گیری دما و 2 سوال از فصل اندازگیری سرعت و دبی سیال بود.
همانند روند سال‌هاي قبل بيشتر سوال‌ها از فصول کاربرد ابزارهای اندازه گیری و اندازگیری سرعت و دبی سیال طرح شده بود. اين فصل در سال‌هاي قبل نيز بيشتر سوال‌ها را به خود اختصاص مي‌داد، تقريباً 7 تا 8 سوال از 15 سوال. اما در آزمون سال 93، %50 سوال‌ها يعني 8 سوال از 15 سوال از اين فصل طرح شد كه نشان از اهميت اين فصل دارد. از لحاظ سختي سوالات آزمون 93 خيلي از سال‌هاي قبل متفاوت نبودند.


ریاضیات تکمیلی

در آزمون دکتری مهندسي مکانیک ماشین های کشاورزی سال 92 (اسفند‌ماه 91)، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس ریاضیات تکمیلی تغییری نکرده است. سوالات درس ریاضیات تکمیلی آزمون دکتری مهندسي مکانیک ماشین های کشاورزی نيز مانند ساير درس‌ها تغییری نکرد كه از اين 10 سوال، 4 سوال از فصل جبر خطی، 1 سوال از فصل سری و انتگرال فوریه، 1 سوال از فصل معدلات با مشتق جزیی، 4 سوال از فصل انتگرال های مختلط بود. سوالات درس ریاضیات تکمیلی ازمون دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی سال 92 در مقایسه با سوالات آزمون سال قبل از لحاظ مباحث سوالات تغییر کرده بودند و بیشتر از مباحث جبر خطی و انتگرال مختلط بودند که از مباحث سخت ریاضی می باشند حدود 80 درصد سوالات از این دو مبحث بودند نکته قابل توجه، طرح نشدن سوال از مبحث اعداد و توابع مختلط بود که در آزمون قبل حدود سه سوال از آن مطرح گردیده بود. در کل سوالات سخت تر و وقت گیرتر شده بودند.


طراحی ماشین های کشاورزی

در آزمون دکتری مهندسي مکانیک ماشین های کشاورزی سال 92 (اسفند‌ماه 91)، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس طراحی ماشین های کشاورزی تغییری نکرده است. سوالات درس طراحی ماشین های کشاورزی آزمون دکتری مهندسي مکانیک ماشین های کشاورزی نيز مانند ساير درس‌ها تغییری نکرده كه از اين 15 سوال، 4 سوال از فصل خاکورزی، 3 سوال از فصل کاشت گیاه، 2 سوال از پخش مواد شیمیایی، 4 سوال از فصل برداشت علوفه خشک کردنی، 1 سوال از فصل برداشت غلات و 1 سوال از فصل ماشین های برداشت میوه جات بود.
سوالات درس طراحی ماشین های کشاورزی ازمون دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی سال 92 در مقایسه با سوالات آزمون سال قبل از لحاظ مباحث سوالات تغییر جندانی نکرده بودندبه جز اینکه در این آزمون بر خلاف ازمون سال پیش از مباحث پخش مواد شیمیایی و ماشین های برداشت میوه جات سوالاتی طرح شده بودند حدود 50 درصد سوالات مانند ازمباحث خاکورزی و ماشین های برداشت علوفه خشک کردنی بودند که نشان دهنده اهمیت این مباحث می باشد سوالات درس طراحی ماشین های کشاورزی ازمون دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی سال 92 بسیار ساده تر از سوالات ازمون سال قبل بودند چون سوالات محاسباتی انها کم شده بود..

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©