* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (فیزیک پایه 1 و 2 و 3 (شامل کل کتاب فیزیک هالیدي آخرین ویرایش) - مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته - الکترومغناطیس و الکترودینامیک - ترمودینامیک و مکانیک آماري پیشرفته 1 - مبانی نانوتکنولوژي)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و فناوري نانو - نانوفیزیک
1) نانوفتونیک
تمامی رشته ها
2) نانوساختارها

 

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
فیزیک پایه 1 و 2 و 3:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ فيزيك هاليدي (جلدهای 3، 2، 1)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مکانیک کوانتومی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ فیزیک کوانتومی گاسیروویچ ترجمه محي‌الدين شيخ‌الاسلامي

3ـ مكانيك كوانتومي نور‌الدين زتيلي

4ـ كوانتوم لاندائو، كوانتوم سل ويدر، ترجمه جعفر گودرزي

5ـ مکانیک کوانتومی ـ والتر گراینر ـ ترجمه حمیدرضا مشفق ـ سلیمه کیمیاگر

مكانيك كوانتومي پيشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مكانيك كوانتومي پيشرفته، جي جي ساكورايي

3ـ مكانيك كوانتومي، گاسيوروويچ

4ـ مكانيك كوانتومي، بيم

5ـ مكانيك كوانتومي، گريفيث

6ـ مكانيك كوانتومي، مرزباخ

الکترومغناطیس:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ الکترومغناطیس میلفورد ـ ترجمه دکتر جلال صميمي، مهندس ناصر علیزاده قمصری، دکتر مجتبی آقامیر

3ـ رهيافت حل مسأله و الكترومغناطيس محمود دياني

4ـ الكتريسيته و مغناطيس نايفه، براسل، ترجمه محمد حيدري،‌سارنگ زيني‌زاده

5ـ آشنايي با الكتروديناميك گريفيث 6ـ الکترومغناطیس، ویلیام هیت

الكتروديناميك :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Classical Electrodynamics, J.D. Jackson, 3th ed 1998.

3- Classical Electrodynamics Radiation, J.B.Marion.

4ـ آشنايي با الكتروديناميك، ديويد جي. گريفيث، ترجمه حسين فرمان )مركز نشر دانشگاهي تهران(

5ـ مباني نظری الكترومغناطيس، ريتس ميلفورد

6ـ الكترومغناطيس ميدان و موج، ديويد ک چنگ، ترجمه دكتر پرويز جبه دار مارالاني و دكتر محمد قوامي )انتشارات دانشگاه تهران(

ترمودینامیک:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ کتاب حرارت و ترمودینامیک (مارک والد و زیمانسکی، ریچارد ریتمن ـ ترجمه حسین توتونچی، حسن شریفیان عطار، محمدهادی هادی زاده)

3ـ فیزیک آماری، (دوره فیزیک برکلی ـ جلد 5)

4ـ ف. رایف، ترجمه جعفر سیروس ضیاء، ابوالحسن فرج‌زاده

5ـ ترموديناميك ادكينز، ترجمه معصومي همداني

مكانيك آماري پيشرفته1:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مكانيك آماری پيشرفته، پتريا

3ـ مكانيك آماری كلاسيك، كوبو

4ـ مكانيك آماری پيشرفته، هوانگ

5ـ تحليل مسائل مكانيك آماری، دكتر محمد يگانه فر

مبانی نانوتکنولوژي:

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- چارلز پي. پول و فرانک جي. اونسز. (ترجمه تقوي نيا، نيما)، مقدمه‌اي بر نانوفناوري. چاپ اول 1387.

3- گلابي، سيد مهدي، مقدمه‌اي بر الکتروشيمي تجزيه، اصول و کاربردها. چاپ سوم. 1384. تجزيه دستگاهي اسکوک- وست،1386 .

4- مرعشي، پيروز و کاوياني، سعيد و يرپولکي، حسين و ذوالفقاري عليرضا، ميکروسکوپ‌هاي الکتروني و روش‌هاي نوين آناليز. چاپ سوم 1391. ويرايش سوم.

5- اولريخ شوبرت و نيکولا هيوزينگ (مترجمين: صادق رباني محمد، بديعي عليرضا)، سنتز مواد معدني. چاپ دوم 1386.

6- عطائي، ابوالقاسم و شـيباني، سعيد و خيـاطي، غلامرضـا و اسـدي کوهنجـاني، سـعيد، آلياژسازي و فعال‌سازي مکانيکي، فناوري تهيه نانومواد، انتشارات جهـاد دانـشگاهي واحد تهـران.

7- چالز، مورتيمر (ترجمه پورجوادي، علي و خواجه‌نصير طوسي، احمد و عابديني، منصور و مستشاري، عبدالجليل و نفيسي، موقر جبار)، شيمي عمومي، چاپ هشتم، جلد اول و دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهي1380.

8- سيم‌چي، عبدالرضا، آشنايي با نانوذرات (خواص، روش‌هاي توليد و کاربرد)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف 1387.

9- صلواتي نياسري، مسعود و فرشته، زينب، نانوشيمي، روش‌هاي ساخت، بررسي خواص و کاربردها، چاپ اول، تهران،انتشارات سخنوران 1390.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©