رتبه های برتر کارشناسی ارشد 96 حسابداری

 

رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96 حسابداری
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
فاطمه سمیعی حسابداری (1134) 1 همه گرایش ها
میلاد آل علی حسابداری (1134) 2 رتبه 2 حسابداری مدیریت، رتبه 3 حسابداری و حسابرسی
مریم محمدی حسابداری (1134) 5 رتبه 5 حسابداری مدیریت، رتبه 6 حسابداری و حسابرسی
مریم دیندار شورچه حسابداری (1134) 7 همه گرایش ها
سحر کرمی حسابداری (1134) 8 رتبه 8 گرایش حسابداری و حسابداری مدیریت
سجاد گرجی زاده حسابداری (1134) 9 رتبه 9 حسابداری، رتبه 10 حسابداری مدیریت
محمد هادی دهقانی حسابداری (1134) 11 حسابداری
ماهان بزمه حسابداری (1134) 13 حسابداری
سهراب کاظمی ثابت حسابداری (1134) 18 حسابداری
آناهیتا روزگار حسابداری (1134) 20 حسابرسی
یوسف شیرین دوست بزمین آبادی حسابداری (1134) 27 حسابداری
مینا نصراصفهانی حسابداری (1134) 30 حسابداری
سبا تقوایی حسابداری (1134) 31 حسابداری
سهیلا کاملی حسابداری (1134) 33 حسابداری مدیریت
عایشه بهشور حسابداری (1134) 39 حسابرسی
کیوان سهرابی حسابداری (1134) 40 حسابرسی
الهه السادات حسینی حسابداری (1134) 41 حسابرسی
علی شیری حسابداری (1134) 43 حسابداری مدیریت
مهسا محمدی حسابداری (1134) 44 حسابداری مدیریت
محسن عباسی حسابداری (1134) 48 حسابداری
سمانه شکری حسابداری (1134) 49 حسابداری مدیریت
خدیجه موسوی فر حسابداری (1134) 53 حسابرسی
حسین هداوند حسابداری (1134) 57 حسابداری
سمانه بابائیان حسابداری (1134) 61 حسابرسی
مینا براتی حسابداری (1134) 62 حسابداری مدیریت
سعید ابوالفتحی حسابداری (1134) 64 حسابرسی
صدیقه خلقی منش حسابداری (1134) 68 حسابرسی
شقایق قاسمی حسابداری (1134) 72 حسابداری مدیریت
فاطمه نخعی کهفی حسابداری (1134) 78 حسابرسی
بهاره صداقتی منش حسابداری (1134) 81 حسابداری
بهناز باقری کارگر حسابداری (1134) 87 حسابداری مدیریت
المیرا قریشی حسابداری (1134) 90 حسابداری
سعید کبیری حسابداری (1134) 91 حسابرسی
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©