رتبه های یک دکتری مجموعه مدیریت در چهار سال اخیر


همانند سالیان گذشته امسال نیز رتبه یک مجموعه مدیریت دکتری (سال 94) از مؤسسه مدرسان شریف بوده است.
نکته جالب اینکه از سال 1391 که آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز برگزار شده است هرساله رتبه یک مجموعه مدیریت از خانواده بزرگ مدرسان شریف بوده است. امیدواریم امسال شما هم جزء رتبه های یک و یا برتر مدرسان شریف باشید.

1- زینب شاهی - رتبه 1 مجموعه مدیریت - سال 1394 - (مشاهده مصاحبه)
2- آرش کمالی - رتبه 1 مجموعه مدیریت - سال 1393 - (مشاهده مصاحبه)
3- سعید عربلوی مقدم - رتبه 1 مجموعه مدیریت - سال 1392 - (مصاحبه بزودی)
4- علی طاهری زاده - رتبه 1 مجموعه مدیریت - سال 1391 - (مشاهده مصاحبه)

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©