زمان و تاریخ برگزاری کارگاه های تخصصی کارشناسی ارشد در سراسر کشور در سال 94

به اطلاع می رساند طبق سنت سال های گذشته، امسال نیز کارگاه های تخصصی کشوری در سراسر کشور برگزار خواهد شد. بدین منظور می توانید در جدول زیر تاریخ برگزاری این کارگاه ها در شهر های مختلف را مشاهده نمایید.

برخی از ویژگی های این کارگاه ها:

* مدیریت بحران در کنکور (استرس - زمان - انرژی)

* اصول و تکنیک های صحیح تست زنی (ویژه داوطلبانی که در حل تست ضعیف هستند)

* بررسی برنامه مطالعاتی رتبه های برتر کنکور ارشد سال های گذشته

* بررسی راز و رمزهای موفقیت در کنکور ارشدفاز دوم کارگاه های تخصصی کشوری مدرسان شریف (مهر و آبان 1394)
روز تاریخ شهر تصاویر
شنبه 1394/7/11 مشهد مشاهده تصاویر
یکشنبه 1394/7/12 اصفهان مشاهده تصاویر
دوشنبه 1394/7/13 اصفهان مشاهده تصاویر
چهارشنبه
1394/7/15 کرمان مشاهده تصاویر
شنبه 1394/7/18 تبریز مشاهده تصاویر
یکشنبه 1394/7/19 تبریز - قم
مشاهده تصاویر قم
دوشنبه 1394/7/20 رشت
مشاهده تصاویر
سه شنبه
1394/7/21 ساری - بابلسر - اردبیل
مشاهده تصاویر بابلسر
مشاهده تصاویر اردبیل
چهارشنبه
1394/7/22 زنجان - گرگان
مشاهده تصاویر گرگان
مشاهده تصاویر زنجان
پنج شنبه
1394/7/23 ارومیه - بجنورد
مشاهده تصاویر بجنورد
شنبه 1394/7/25 اهواز
یکشنبه 1394/7/26 اهواز - همدان - یزد
مشاهده تصاویر همدان
مشاهده تصاویر یزد
دوشنبه 1394/7/27 بوشهر - سنندج
مشاهده تصاویر سنندج
سه شنبه
1394/7/28 شیراز - کرمانشاه
مشاهده تصاویر کرمانشاه
مشاهده تصاویر شیراز
چهارشنبه
1394/7/29 شیراز

دوشنبه 1394/8/4 کاشان
مشاهده تصاویر
یکشنبه
1394/8/10 قزوین
مشاهده تصاویر
دوشنبه
1394/8/11 قم مشاهده تصاویر
سه شنبه
1394/8/12 اراک مشاهده تصاویر
چهارشنبه
1394/8/13 بروجرد
پنج شنبه
1394/8/14 خرم آباد مشاهده تصاویر
دوشنبه
1394/8/18 دزفول
جهت ثبت نام در فاز دوم کارگاه های تخصصی کارشناسی ارشد کشوری اینجا کلیک کنید.
همچنین جهت مشاهده تصاویر کارگاه های تخصصی برگزار شده در سال 93 اینجا کلیک کنید.

فاز اول کارگاه های تخصصی کشوری مدرسان شریف (اردیبهشت و خرداد 1394)
روز تاریخ شهر مشاهده تصاویر وضعیت برگزاری
شنبه 1394/2/19 اردبیل
مشاهده تصاویر برگزار شد
یکشنبه 1394/2/20 تبریز
مشاهده تصاویر
برگزار شد
دوشنبه 1394/2/21 ارومیه برگزار شد
سه شنبه
1394/2/22 اهواز - یزد
مشاهده تصاویر اهواز
برگزار شد
مشاهده تصاویر یزد
چهارشنبه 1394/2/23 شیراز - اردکان
مشاهده تصاویر شیراز
برگزار شد
پنج شنبه
1394/2/24 -
-
جمعه 1394/2/25 - -
شنبه 1394/2/26 - -
یکشنبه 1394/2/27 کاشان مشاهده تصاویر
برگزار شد
دوشنبه 1394/2/28 اصفهان - رشت
مشاهده تصاویر رشت
برگزار شد
مشاهده تصاویر اصفهان
سه شنبه
1394/2/29 قم - ساری - بابل
مشاهده تصاویر قم
برگزار شد
مشاهده تصاویر ساری
چهارشنبه 1394/2/30 همدان - آمل
مشاهده تصاویر همدان
برگزار شد
مشاهده تصاویر آمل
پنجشنبه 1394/2/31 کرمانشاه مشاهده تصاویر
برگزار شد
جمعه 1394/3/1 - -
شنبه 1394/3/2 قزوین مشاهده تصاویر
برگزار شد
یکشنبه 1394/3/3 مشهد مشاهده تصاویر
دوشنبه 1394/3/4 اراک
مشاهده تصاویر
برگزار شد
سه شنبه 1394/3/5 خرم آباد
مشاهده تصاویر
چهارشنبه 1394/3/6 بروجرد مشاهده تصاویر
برگزار شد
پنجشنبه 1394/3/7 - -
جمعه 1394/3/8 - -
شنیه 1394/3/9 - -
دوشنبه 1394/3/18 کرج مشاهده اطلاعیه
برگزار شد
مهلت ثبت نام در فاز اول همایش ها به پایان رسیده است.
همچنین جهت مشاهده تصاویر کارگاه های تخصصی برگزار شده در سال 93 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©