سرفصل ها و بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری

مباحث و بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 98 در جدول زیر ارائه شده است. برای دانلود مباحث آزمون رشته موردنظر خود بر روی نام رشته در جدول کلیک کنید.
مباحث و بودجه بندی آزمون های آزمایشی سایر رشته ها در روزهای آتی در همین قسمت از سایت مؤسسه قرار خواهد گرفت.

جهت مشاهده منابع آزمون های آزمایشی دکتری کلیک کنید.


گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق - الکترونیک مهندسی برق - کنترل مهندسی برق - مخابرات
مهندسی برق - قدرت مهندسی عمران - سازه مهندسی عمران - زلزله
مهندسی عمران - ژئوتکنیک مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران - راه و ترابری
مهندسی عمران - حمل و نقل مهندسی عمران - مدیریت ساخت مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
مهندسی عمران - محیط زیست مهندسی مکانیک - ساخت و تولید مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات
مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل، ارتعاشات مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش مهندسی شیمی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
مهندسی مواد و متالورژی مهندسی نفت مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
مهندسی هوافضا - سازه های هوایی مهندسی پلیمر - پلیمر فناوری نانو - نانومواد
مهندسی محیط زیست - منابع آب
گروه علوم انسانی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ژئومورفولوژی
زبان و ادبیات فارسی جغرافیای سیاسی آب و هواشناسی
علوم اقتصادی برنامه ریزی درسی تکنولوژی آموزشی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مشاوره روانشناسی
علوم سیاسی حسابداری مالی
مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی و راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات
کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی مدیریت دولتی مدیریت رسانه و اطلاعات
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی
تربیت بدنی - رفتار حرکتی تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی
حقوق خصوصی حقوق بین الملل عمومی فلسفه تعلیم و تربیت
گروه علوم پایه
شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی تجزیه
شیمی معدنی شیمی کاربردی ریاضی محض
ریاضی کاربردی آموزش ریاضی بیوشیمی
فوتونیک علوم و فناوری نانو - نانوشیمی علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک (فاقد آزمون) میکروبیولوژی زیست فناوری میکروبی
بیوفیزیک ژنتیک مولکولی فیزیک
آمــار
گروه هــنر
مدیریت پروژه معماری شهرسازی
گروه زبان
زبان و ادبیات انگلیسی ترجمه آموزش زبان انگلیسی
گروه کشاورزی
علوم و مهندسی آب - آبیاری زهکشی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی علوم و مهندسی آب - منابع آب
علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی مکانیک بیوسیستم علوم دامی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک مدیریت منابع خاک آگروتکنولوژی
محیط زیست
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©