معرفی بخش های آزمون GRE


بخش های آزمون GRE

نگارش تحليلي (یک بخش دو قسمتی)

شامل يك انشای تحليل مسئله و يك انشای تحليل استدلال که برای هر انشا 30 دقیقه فرصت داده می شود.

استدلال کیفی (دو بخش)

کامپیوتری: هر یک از دو  بخش شامل 25 سوال که 35 دقیقه به طول می انجامد.

کتبی: هر یک از دو بخش شامل 20 سوال که 30 دقیقه به طول می انجامد.

استدلال کمی (دو بخش)

کامپیوتری: هر یک از دو  بخش شامل 25 سوال که 40 دقیقه به طول می انجامد.

کتبی: هر یک از دو  بخش شامل 20 سوال که 35 دقیقه به طول می انجامد.

مرحله بعدی ...

· رزرو تعیین سطح

· رزرو مشاروه

· برنامه کلاسی

· تالار گفتگو

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©