نحوه نمره دهی در IELTS

آزمون IELTS برای تمامی شرکت کنندگان با تمامی سطوح آموزشی طراحی گشته است. از این رو  قبول يا رد شدن در این آزمون معني ندارد. نتایج آزمون از 1 (کمترین مقدار) تا 9 (بیشترین مقدار) به شرکت کننده گزارش داده می شود:

نمره دهی آزمون IELTS
توانایی زبان بسیار عالی 9
توانایی زبان بسیارخوب 8
توانایی زبان خوب 7
توانایی زبانی مناسب 6
توانایی زبان پایین 5
توانایی زبان محدود 4
توانایی زبانی بسیار محدود 3
دارای توانایی زبانی بسیار کم 2
عدم توانایی زبانی 1
در آزمو ن غایب بوده است 0
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©