نمونه کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد و دکتری

کلاس آنلاین درس ریاضی مهندسی - دکتر زمانی

کلاس آنلاین درس الکترونیک - دکتر امینی

کلاس آنلاین درس ایستایی - مهندس کزازی

کلاس آنلاین درس کنترل خطی - دکتر زمانی

کلاس آنلاین درس مدارهای الکتریکی - دکتر امینی

کلاس آنلاین درس مدارهای دینامیک - دکتر سبزی کار

کلاس آنلاین درس مدار منطقی - مهندس سعیدی نیا

کلاس آنلاین درس ریاضی عمومی 1 و 2 گروه فنی و مهندسی - مهندس عزیزی

کلاس آنلاین درس طراحی اجزا - مهندس خلیلی

کلاس آنلاین درس مقاومت مصالح - مهندس خلیلی

مهندس عزیزی - (MBA) کلاس آنلاین درس ریاضی عمومی 1 و 2 ویژه رشته

مهندس اصفهانی - (MBA) - کلاس آنلاین درس زبان تخصصی

کلاس آنلاین درس حسابداری صنعتی - دکتر مشایخی

کلاس آنلاین درس حسابداری مالی - دکتر مشایخی

کلاس آنلاین درس مدیریت مالی - دکتر مشایخی

کلاس آنلاین درس زبان تخصصی حسابداری - استاد رضا سعیدی نیا

کلاس آنلاین درس حسابداری مالی و صنعتی - دکتر مشایخی

کلاس آنلاین درس آمار و روش تحقیق - دکتر یعقوب نژاد

کلاس آنلاین درس ریاضی عمومی (مدیریت و حسابداری) - مهندس عزیزی

کلاس آنلاین درس استاتیک - مهندس خلیلی

کلاس آنلاین درس تئوری الاستیسیته - دکتر سبزی کار

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر پبشرفته - مهندس سعیدی نیا

کلاس آنلاین درس زبان عمومی دکتری - مهندس اصفهانی

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©