* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق (کد 1290)

 

رتبه یک مهندسی ابزار دقیق سال 96

سال 96

رتبه 8 ابزار دقیق سال 96

سال 96

رتبه یک مهندسی ابزار دقیق سال 95

سال 95

رتبه یک مهندسی ابزار دقیق سال 92

سال 92

رتبه یک مهندسی ابزار دقیق سال 91

سال 91

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©