* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری (کد 1134)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه یک حسابداری سال 96

سال 96

رتبه 2 حسابداری سال 96

سال 96

رتبه 7 حسابداری سال 96

سال 96

رتبه یک حسابداری سال 95

سال 95

رتبه 3 حسابداری سال 95

سال 95

رتبه یک حسابداری سال 94

سال 94

رتبه 2 حسابداری سال 94

سال 94

رتبه 3 حسابداری سال 94

سال 94

رتبه 4 حسابداری سال 94

سال 94

رتبه 8 حسابداری سال 94

سال 94

رتبه 2 حسابداری سال 93

سال 93

رتبه 3 حسابداری سال 93

سال 93

رتبه 4 حسابداری سال 93

سال 93

رتبه 2 حسابداری سال 92

سال 92

رتبه 3 حسابداری سال 92

سال 92

رتبه 5 حسابداری سال 92

سال 92

رتبه یک حسابداری سال 91

سال 91

رتبه 6 حسابداری سال 91

سال 91

رتبه یک حسابداری سال 90

سال 90

رتبه 2 حسابداری سال 90

سال 90

رتبه 3 حسابداری سال 90

سال 90

رتبه 4 حسابداری سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©